Διαχείριση αποβλήτων πανδημίας covid

Τη 1η Φεβρουαρίου 2022 δόθηκε στη δημοσιότητα έκθεση του Παγκόσμιου  Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η έκθεση εκτιμά ότι περίπου οκτώ δισεκατομμύρια  δόσεις εμβολίων που χορηγήθηκαν παγκοσμίως έχουν προκαλέσει, επιπρόσθετα,  144.000 τόνους αποβλήτων, όπως γυάλινα φιαλίδια, χρησιμοποιημένες σύριγγες και βελόνες ή χάρτινες συσκευασίες. Επίσης, αναφέρεται ότι 140 εκατομμύρια περίπου  συσκευασίες τεστ για τον κορονοϊό δύνανται να μετατραπούν σε 2.600 τόνους κυρίως  πλαστικών σκουπιδιών και αρκετή ποσότητα χημικών αποβλήτων, της τάξης των  731.000 λίτρων1

Η υγεία των πολιτών και το περιβάλλον απειλείται πλέον και από πεταμένες σύριγγες,  χρησιμοποιημένες συσκευασίες από τεστ για τον κορονοϊό και παλιά φιαλίδια  εμβολίων. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης, ενώ κοινότητες που βρίσκονται  κοντά σε χωματερές κινδυνεύουν από την ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, από  την αυτοανάφλεξη απόβλητων, από την κακή ποιότητα του νερού, ή από επιδημίες. 

Επισημαίνει, ότι ακόμα και πριν από την πανδημία περίπου το ένα τρίτο των  υγειονομικών εγκαταστάσεων δεν ήταν εξοπλισμένο για τη διαχείριση των  υπαρχόντων όγκων αποβλήτων, και επιπλέον, τους κινδύνους μολύνσεων που  απορρέουν, με επιπτώσεις στην Υγεία. 

Έγκαιρα, με ερώτηση μας προς κ.κ. Υπουργούς Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 5291/30.03.2020 με ΘΕΜΑ: «Ορθολογική διαχείριση  νοσοκομειακών αποβλήτων, εν μέσω Πανδημίας») τέθηκε το πρόβλημα και σχετικά ερωτήματα για το τρόπο διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων σε όλα τα  στάδια. 

Δεδομένου ότι: 

∙ Η επιδημία συνεχίζεται με έντονο ρυθμό, 

∙ Ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των μονάδων υγείας, σε όλα τα επίπεδα, αφορά και η διαχείριση των επικίνδυνων και μολυσματικών  αποβλήτων,  

∙ Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα υγειονομικά – και δη covid – απόβλητα, 

∙ Η έκθεση του ΠΟΥ, ζητά από τις χώρες, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις,  μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως η μείωση της χρήσης πλαστικών  συσκευασιών και η προτιμώμενη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού  κατασκευασμένου από επαναχρησιμοποιούμενα και ανακυκλώσιμα υλικά, 

∙ H προστασία της Δημόσιας Υγείας αποτελεί πρώτιστη ανάγκη, ειδικά  σήμερα, εν μέσω Πανδημίας. 

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί: 

1. Υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης στη χώρα μας των απόβλητων λόγω πανδημίας (νοσοκομειακά, από κέντρα εμβολιασμού, και  απορριπτόμενα μέσω οικιακών – δημοτικών αποβλήτων) τόσο  ποσοτικά, όσο και ποιοτικά; 

2. Είναι πλήρως εξοπλισμένες οι υγειονομικές εγκαταστάσεις για τη  διαχείριση των υπαρχόντων όγκων αποβλήτων, και αντιμετώπιση των  κινδύνων μολύνσεων που απορρέουν; 

3. Τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι στη διαχείριση αποβλήτων covid στα  κλιμάκια του ΕΟΔΥ και στις κεντρικές εγκαταστάσεις του; 

4. Λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των  εργαζομένων, που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, από την  Νοσοκομειακή Μονάδα, τα εμβολιαστικά κέντρα, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ,  μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων; 

5. Έχουν ενισχυθεί με προσωπικό οι σχετικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί ( π.χ.  επόπτες Δημόσιας Υγείας), ώστε η διαδικασία διαχείρισης των  αποβλήτων covid να είναι σύννομη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και  ασφαλής; 

6. Πώς αντιμετωπίζουν τους κινδύνους επιπτώσεων στην Υγεία, τόσο από  τα απόβλητα λόγω πανδημίας, όσο και από τις εκπομπές αερίων; 

7. Τί σχεδιασμός υπάρχει για την λήψη μεταρρυθμίσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και επενδύσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του  Π.Ο.Υ.;

Scroll to Top