Αποδυνάμωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) εν μέσω πανδημίας

Η Επείγουσα Ιατρική, η οργάνωση αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα νοσοκομεία  και η στοχευμένη ενίσχυσή τους με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αποτελεί μια  πρόκληση για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ με όρους ποιοτικής και αποτελεσματικής φροντίδας. Η  πανδημία ανέδειξε ακόμα περισσότερο τη σημασία της ενίσχυσης της «πρώτης γραμμής άμυνας»  των νοσοκομείων και της εύρυθμης λειτουργίας της «πύλης εισόδου» όλων των περιστατικών  COVID-19 που είχαν ένδειξη εισαγωγής στο νοσοκομείο και νοσηλείας. Σε αντίθεση όμως με τη  διεθνή τάση αναβάθμισης των υπηρεσιών Επείγουσας Ιατρικής, η κυβέρνηση της ΝΔ και το  Υπουργείο Υγείας κάνουν ό,τι μπορούν για να τις αποδυναμώσουν και μάλιστα στην αιχμή της  υγειονομικής κρίσης. Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου  Υγείας οι επιστημονικά́ και διοικητικά υπεύθυνοι των ΤΕΠ 26 νοσοκομείων της χώρας, “οι ιατροί́ των ΤΕΠ θεωρήθηκαν ως μια τεράστια δεξαμενή́ για την άντληση «ανταλλακτικών» για το  προσωρινό́μπάλωμα των κενών στα νοσηλευτικά́τμήματα”, με αποτέλεσμα το ένα τρίτο (1/3) του  ιατρικού προσωπικού των ΤΕΠ είτε να έχει μετακινηθεί σε άλλες θέσεις στα νοσοκομεία ή να έχει  παραιτηθεί «μη αντέχοντας τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά  σε μια κραυγή αγωνίας οι διευθυντές των ΤΕΠ.  

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ως παρακαταθήκη στο ΕΣΥ μια σημαντική μεταρρύθμιση στο πεδίο  της διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών, με την θεσμοθέτηση της διετούς εξειδίκευσης στην  Επείγουσα Ιατρική και τη στοχευμένη ενίσχυση των ΤΕΠ με μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς. Με  εισήγηση Ομάδας Εργασίας του ΚΕΣΥ καθορίστηκε το γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας  Ιατρικής, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τα κριτήρια ανάπτυξης εκπαιδευτικών κέντρων, η  αξιολόγησή τους κ.λπ., ενώ στις 23/4/2019 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (αριθ. φ. 1404) η υπουργική  απόφαση για την «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής. Ταυτόχρονα, 

προκηρύχθηκαν τετρακόσιες εξήντα πέντε (465) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. για τη βελτίωση της στελέχωσης και λειτουργίας των αυτοτελών ΤΕΠ στα δημόσια νοσοκομεία. Συγκροτήθηκε επίσης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Γ. Γιαννόπουλου Επιτροπή́ Παρακολούθησης της Λειτουργίας των ΤΕΠ των Νοσοκομείων” (Αριθ.Πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.51530, 9/7/2019 ). 

Τον Μάιο του 2020 κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση από τον Τομεάρχη Υγείας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς  τον υπουργό Υγείας με θέμα: «Κατάργηση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ως  αυτοτελές τμήμα των νοσοκομείων και υπαγωγή τους στο ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ». Παρά τις τότε ρητές  διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Υπ. Υγείας ότι θα ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των ΤΕΠ,  αποδεικνύεται στην πράξη ότι το Υπουργείο Υγείας όχι μόνο μεθοδεύει τον «ακρωτηριασμό» της  «πρώτης γραμμής άμυνας» των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά έχει εγκαταλείψει τελείως το σχέδιο  της ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών κέντρων (τουλάχιστον 1 ανά ΥΠΕ) για την εξειδίκευση στην  Επείγουσα Ιατρική (πέραν των δύο που ήδη λειτουργούν στο Αττικόν και στο ΠΑΓΝΗ). Οι γιατροί  των ΤΕΠ ζητούν να επιστρέψει άμεσα όλο το προσωπικό από τις θέσεις στις οποίες μετακινήθηκε,  να καλυφθούν άμεσα οι κενές οργανικές θέσεις των ΤΕΠ, να αυξηθούν και να εξοπλιστούν τα κέντρα  εκπαίδευσης στην επείγουσα ιατρική και νοσηλευτική, να εκσυχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο  λειτουργίας των ΤΕΠ και να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στη Επείγουσα Ιατρική.  

Επειδή, είναι πέραν κάθε λογικής η αποψίλωση των ΤΕΠ από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, ειδικά  σε συνθήκη πανδημικής κρίσης και αυξημένων προσελεύσεων περιστατικών στην εφημερία των  νοσοκομείων. 

Επειδή η μεταρρύθμιση στην Επείγουσα Ιατρική και η αναβάθμιση της διαχείριση του επείγοντος  περιστατικού στο ΕΣΥ πρέπει να προχωρήσει και όχι να εγκαταλειφθεί. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός : 

1. Θα διασφαλίσει την άμεση επιστροφή στα ΤΕΠ όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού  προσωπικού που έχει μετακινηθεί σε άλλες κλινικές και τμήματα των νοσοκομείων;  

2. Θα προχωρήσει σε άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων γιατρών  ΕΣΥ που υπάρχουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων;  

3. Ποιο είναι το σχέδιο του Υπουργείου για την ανάπτυξη της Επείγουσας Ιατρικής στη  χώρα;  

Scroll to Top