Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για την εγκατάλειψη της καλλιέργειας τεύτλων στην ΠΕ Σερρών

Ούτε ένα στρέμμα στην ΠΕ Σερρών δεν έχει αξιοποιηθεί για την καλλιέργεια  των τεύτλων φέτος καθώς η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας της.  Μετά από δύο χρόνια διαβεβαιώσεων και υποσχέσεων τόσο από την  κυβέρνηση όσο και από τον ιδιώτη επενδυτή που διαψεύστηκαν στο σύνολό  τους και επέφεραν τεράστιες οικονομικές ζημιές στους παραγωγούς τεύτλων,  οι αγρότες αποφάσισαν να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες.  

Στον αντίποδα η κυβέρνηση διαπραγματεύεται την ανανέωση της σύμβασης με  τον ιδιώτη επενδυτή ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε σε καμία από τις συμβατικές  του υποχρεώσεις μέχρι σήμερα. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα ο  ιδιώτης επενδυτής δεσμεύτηκε να απορροφήσει όλη τη φετινή παραγωγή  τεύτλων για ζάχαρη, από το εργοστάσιο των Σερρών, με την προϋπόθεση,  όμως, να τελεσιδικήσει η δικαστική διένεξη μεταξύ των εργαζομένων της ΕΒΖ  με την Τράπεζα Πειραιώς, στην δικάσιμο που έχει οριστεί για τις 31 Μαρτίου  2022. Πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να τίθενται όροι από το  συμβαλλόμενο μέρος που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στοιχειωδώς έστω σε  καμία από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε.  

Η εταιρία σε συνεννόηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  δεσμευόταν πριν από δύο χρόνια για την απορρόφηση του συνόλου των τεύτλων σε συμφωνημένη τιμή και την παραγωγή ελληνικής ζάχαρης, απορρόφησε μέρος μόνο της παραγωγής χωρίς να παράγει ούτε κόκκο  ελληνικής ζάχαρης. Σήμερα φέρεται να θέτει όρους για να απορροφήσει  περίπου 4000 στρέμματα τεύτλων από όλη την Ελλάδα τη στιγμή που  σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης της Τράπεζας Πειραιώς θα έπρεπε να απορροφά σε κανονικές τιμές περίπου 60.000 στρέμματα τεύτλων.  Η δυσπιστία βέβαια στις συμβάσεις και τα σχέδια εξυγίανσης στη βάση των  οποίων στηρίζεται η σύμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με  τον ιδιώτη επενδυτή, δεν χαρακτηρίζει μόνο τους ενδιαφερόμενους αγρότες,  αλλά επεκτείνεται και στο απέχων από τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης – επενδυτή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο στον  φάκελο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, που κατατέθηκε στην  ΕΕ, μιλά για μια καλλιέργεια που θα φτάσει στα 13.630 στρέμματα στην χώρα,  περίπου δηλαδή το 1/6 των όσων προβλέπονται στο σχέδιο εξυγίανσης.  Όσο όμως η κυβέρνηση «διαπραγματεύεται» και «δεσμεύεται» οι αγρότες  έχουν να αντιμετωπίσουν τις τράπεζες, βλέπουν τα μηχανήματα για τα τεύτλα  που ακόμη δεν έχουν αποπληρωθεί να ρημάζουν και έχουν αναγκαστεί να  στραφούν σε άλλες καλλιέργειες για να επιβιώσουν. Η εγκατάλειψη της  καλλιέργειας των τεύτλων στο Νομό Σερρών για την οποία η κυβέρνηση φέρει  ακέραια την ευθύνη, πέραν των άλλων συνεπειών έχει και παράπλευρο κόστος  για τους αγρότες, καθώς τα τεύτλα απορροφούσαν με φυσικό τρόπο μεγάλο  μέρος των υπολειμμάτων του εδάφους σε μία καλλιεργητική περίοδο,  επιτρέποντας την επόμενη χρονιά να καλλιεργούνται σε καθαρά χωράφια  προϊόντα που δεν αντέχουν μεγάλες ποσότητες αζώτου, όπως τα σιτηρά. Ο  υγιής αυτός κύκλος πλέον πρέπει να αντικατασταθεί από τεχνητές μεθόδους  που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το κόστος παραγωγής.  

ΕΠΕΙΔΗ η παραγωγή τεύτλων μπορεί να εγγυηθεί αξιοπρεπές εισόδημα στους  αγρότες που την επιλέγουν αλλά λόγω των κυβερνητικών χειρισμών οι  παραγωγοί τεύτλων βρέθηκαν χρεωμένοι και εγκατέλειψαν την καλλιέργεια ΕΠΕΙΔΗ ο ιδιώτης επενδυτής δεν έχει ανταποκριθεί σε καμία από τις  υποχρεώσεις που ανέλαβε και εξακολουθεί να θέτει όρους αιρεσιμότητας των  ελάχιστων υποχρεώσεων που φέρεται να αναλαμβάνει στην ανανέωση της  σύμβασης που αυτό τον μήνα

ΕΠΕΙΔΗ παρά τις υποσχέσεις οι παραγωγοί υποχρεώθηκαν να παραδώσουν  τα τεύτλα για ζωοτροφές σε τιμές χαμηλότερες και από το κόστος ενώ ήταν  πολλοί αυτοί που πέταξαν τα τεύτλα 

ΕΠΕΙΔΗ παρά τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις εδώ και δύο χρόνια στο  εργοστάσιο της ΕΒΖ στις Σέρρες δεν έχει παραχθεί ούτε κόκκος ελληνικής  ζάχαρης 

ΕΠΕΙΔΗ το σχέδιο εξυγίανσης από την Τράπεζα Πειραιώς δεν υλοποιείται 

ΕΠΕΙΔΗ πλέον ούτε η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ δεν πιστεύει στις δεσμεύσεις  και τις υποσχέσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και προβλέπει στον φάκελο του  στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, που κατατέθηκε στην ΕΕ, ότι η καλλιέργεια τεύτλων θα φτάσει στα 13.630 στρέμματα στην χώρα, έναντι των  60.000 στρεμμάτων που προβλέπονται στο σχέδιο εξυγίανσης

ΕΠΕΙΔΗ οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση – παράταση της σύμβασης με  τον ιδιώτη επενδυτή φαίνεται να πραγματοποιούνται ερήμην τόσο των  ενδιαφερόμενων αγροτών όσο και του αρμόδιου ΥπΑΑΤ 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Πότε, με ποιους ακριβώς όρους και υποχρεώσεις θα  λειτουργήσει το εργοστάσιο της ΕΒΖ στις Σέρρες; 

2. Θα αποζημιωθούν και από ποιον οι παραγωγοί τεύτλων από τη  ζημιά που υπέστησαν λόγω της αθέτησης των συμβατικών  υποχρεώσεων του ιδιώτη επενδυτή; 

3. Με ποιο σκεπτικό στον φάκελο του στρατηγικού σχεδίου της  ΚΑΠ 2023-2027, που κατατέθηκε στην ΕΕ, προβλέπεται καλλιέργεια τεύτλων που θα φτάσει στα 13.630 στρέμματα στην  χώρα ενώ στο σχέδιο εξυγίανσης της ΕΒΖ προβλέπεται η  καλλιέργεια και απορρόφηση 60.000 στρεμμάτων και η  παραγωγή ελληνικής ζάχαρης; 

4. Για ποιους λόγους πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις  μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ιδιώτη – επενδυτή  χωρίς να παρίσταται έστω εκπρόσωπος του ΥπΑΑΤ και των  ενδιαφερόμενων αγροτών; 

5. Υπάρχει η πολιτική βούληση να επανέλθει η καλλιέργεια  τεύτλων στην ΠΕ Σερρών και σε όλη τη χώρα και ποιες είναι οι  ενέργειες της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση; 

6. Προτίθενται να θέσουν όρο προπληρωμής των τεύτλων στην  τιμή της κατώτατης ποιότητας από τον επενδυτή και εν  συνεχεία να πληρώνει τη διαφορά ανάλογα με την ποιότητα προκειμένου να μην βρεθούν εκ νέου χρεωμένοι όσοι επιλέξουν  να σπείρουν και πάλι τεύτλα στο ενδεχόμενο νέας αθέτησης  δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του ιδιώτη; 

Scroll to Top