Απίστευτες καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις προς τους κτηνοτρόφους των χρηματικών ποσών από τα επιδοτούμενα προγράμματα βελτίωσης κτηνοτροφικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επί 3 χρόνια ταλαιπωρούνται οι κτηνοτρόφοι, που συμμετείχαν στα  επιδοτούμενα προγράμματα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση και  τον εξοπλισμό των κτηνοτροφικών μονάδων τους, αναμένοντας ακόμη την  τελική πίστωση στους λογαριασμούς τους των δαπανών τους. Οι  καθυστερήσεις αυτές στη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους είναι απότοκο  της αδιαφορίας της κυβέρνησης για τις ελλείψεις προσωπικού στις κατά τόπους  αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών 

Εδώ και δύο χρόνια η κυβέρνηση υπόσχεται να επιλύσει  το ακανθώδες ζήτημα της στελέχωσης των υπηρεσιών των Περιφερειών,  «μέσω της πλήρους εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων  για την απαραίτητη ισορροπία στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού», όπως  χαρακτηριστικά έχει προσφάτως επισημάνει ο κ. Βορίδης. 

Δυστυχώς οι σοβαρές ελλείψεις τακτικού προσωπικού συνεχίζουν να  ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες, αφού παρατηρούνται συχνά  φαινόμενα γραφειοκρατικών καθυστερήσεων σε Δ/νσεις υπηρεσιών  Περιφερειακών Ενοτήτων, με αποτέλεσμα να καλείται μόλις ένας υπάλληλος να  διεκπεραιώσει το σύνολο των υποθέσεων της αντίστοιχης αρμοδιότητας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων, όπου κτηνοτρόφοι, που συμμετείχαν σε  επιδοτούμενα προγράμματα βελτίωσης των κτηνοτροφικών τους  μονάδων, παρά το γεγονός ότι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής από το  2018, έχουν καταθέσει εμπροθέσμως πλήρη φάκελο, κρίθηκαν εντός της επιλεξιμότητας δράσης, έχουν εγκριθεί οι υποβληθείσες δαπάνες και  έχουν διεξαχθεί όλοι οι απαιτούμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, οι  εγκριτικές αποφάσεις των σχεδίων βελτίωσης των ατομικών τους  επιχειρήσεων εκδόθηκαν μόλις το 2020 και εκκρεμεί ακόμη και σήμερα η  πίστωση στους λογαριασμούς τους των ποσών συμμετοχής της  δημόσιας επιδότησης. 

Οι μακροχρόνιες αυτές κωλυσιεργίες έχουν σαν αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να  επωμίζονται το σύνολο του κόστους της υλοποίησης των τεχνικών έργων και  του εξοπλισμού των επιχειρήσεών τους, να αναγκάζονται να πληρώνουν τους  προμηθευτές, οι οποίοι δεν παρέχουν πίστωση και να βγαίνουν εκτός  προϋπολογισμού σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπως αυτή που  διανύουμε. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να παύσει η αδικαιολόγητη και  μακροχρόνια ταλαιπωρία των επαγγελματιών του πολύπαθου  αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, αλλά και του συνόλου των πολιτών; 

2. Πως θα αντιμετωπίσετε άμεσα τις απίστευτες καθυστερήσεις των  πιστώσεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων των χρηματικών  ποσών από τα προγράμματα των σχεδίων βελτίωσης του. Υπ.  Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικά στην Π.Ε. Τρικάλων; 

3. Σε πόσες συνολικά Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας  των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας παρατηρούνται οι ανωτέρω  περιγραφόμενες γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες; 

4. Ποιο είναι το άμεσο χρονοδιάγραμμα μόνιμων προσλήψεων τακτικού  προσωπικού στις οργανικές μονάδες των Περιφερειών της χώρας;

Scroll to Top