Προβληματισμός και ερωτηματικά για τα Αγροτικά Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στον αγροτικό κόσμο σχετικά με τα  προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τον αγροτικό τομέα.  Συγκεκριμένα, προκύπτουν ερωτηματικά στον τρόπο εφαρμογής της υποβολής  αιτήσεων σε σχετικές δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται το κλείσιμο της Δράσης  «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» με  μόλις 54 δικαιούχους, λίγες ώρες μετά το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για  την υποβολή των προτάσεων, αφήνοντας εκτός της διαδικασίας υποβολής πολλούς  δυνητικούς δικαιούχους. 

Η ίδια προβληματική διαδικασία ακολουθήθηκε στην υποβολή αιτήσεων για τη  Δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός», όπου μετά την υποβολή των πρώτων 87  αιτήσεων υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός και η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων  έκλεισε επίσης σε διάστημα λίγων ωρών.  

Παράλληλα, απορία προκαλεί η νέα πρόσκληση της Δράσης «Γενετική Βελτίωση  Ζώων», ενώ ήδη υπάρχει στο Π.Α.Α. η Δράση «Γενετικών Πόρων στην  Κτηνοτροφία». 

Επιπρόσθετα η έλλειψη προγραμματισμού, ο μη ξεκάθαρος προσανατολισμός, και η  αδιαφάνεια των διαδικασιών φαίνεται να βρίσκουν βήμα και στη Δράση  «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» του Π.Α.Α., καθώς τα είδη δέντρων και οι  ποικιλίες προς αναφύτευση δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, ο χρόνος έναρξης  υποβολής των αιτήσεων συνεχώς παρατείνεται και διαρκείς διαρρέουσες  πληροφορίες κάνουν λόγο για συνεχείς τροποποιήσεις σχετικά με τα είδη των  επιλέξιμων δαπανών. 

Οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι, που ήδη βρίσκονται στα όριά τους από την  υγειονομική, οικονομική, ενεργειακή και τη διαφαινόμενη επισιτιστική κρίση, δεν  αντέχουν τον εμπαιγμό και την επιλεκτική κατανομή των προγραμμάτων σε λίγους  που «κατάφεραν» να έχουν έτοιμες μέσα σε 4 ώρες τις προτάσεις τους και να  υπερκαλύψουν τον προϋπολογισμό των δράσεων, στερώντας τους τη δυνατότητα να  είναι έστω και επιλαχόντες της δράσης. 

Επειδή, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ισότιμα το δικαίωμα υποβολής  αίτησης και συμμετοχής στις δράσεις του Π.Α.Α., 

Επειδή, τα προγράμματα ενίσχυσης πρέπει να απευθύνονται κυρίως σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την εξέλιξη και την ανάπτυξή τους, 

Επειδή, εγείρονται πολλά ερωτηματικά σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όσον αφορά την εκ των  προτέρων πληροφόρηση, το χρονικό διάστημα που παραμένουν ανοιχτές οι αιτήσεις  και την απουσία επιλαχόντων,

Επειδή, η συνήθης πρακτική της κυβέρνησης της ΝΔ να δείχνει την εύνοιά της στους  «λίγους» και «μεγάλους», αγνοώντας τις ανάγκες της πλειοψηφίας των παραγωγών, 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:  

1. Προτίθεται το ΥΠΑΑΤ να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να  αποκαταστήσει την αδικία της χρονικής προτεραιότητας υποβολής της  αίτησης με την αντικειμενική αξιολόγηση της πληρότητας του φακέλου; 

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη του προϋπολογισμού των  Δράσεων, απουσία επιλαχόντων, στην περίπτωση που οι υποβληθέντες  φάκελοι δεν πληρούν τα κριτήρια;  

Scroll to Top