Αντιμετώπιση των σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων του Νοσοκομείου «Παμμακάριστος» και όχι «μετάλλαξη» και απαξίωση του

Στις 26/7/2022 πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο περιοδειών στις δομές του ΕΣΥ , επίσκεψη του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος» . Από τις συζητήσεις με τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους αναδείχθηκαν οι δυσκολίες και τα οξυμ μένα προβλήματα του νοσοκομείου , καθώς και η ανάγκη για δραστική αντιμετώπιση των ελλείψεων σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες ( παθολόγοι, ακτινολόγοι, πνευμονολόγοι κ.λ.π) που έχουν οδηγήσει σε υπολειτουργία ή πλήρη αναστολή δραστηριότητας τμήματα ζωτικής σημασίας (αξονικός τομογράφος, ακτινολογικό , χειρουργεία) . 

Το ΓΝ “Παμμακάριστος” καταγράφει πλέον μισό αιώνα λειτουργίας (ιδρύθηκε το 1953) και εξυπηρετεί το γενικό πληθυσμό στο κέντρο της πρωτεύουσας παρέχοντας ποιοτική φρο ντίδα, ενώ συνέβαλλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, χωρίς όμως την απα ραίτητη ενίσχυση με προσωπικό από το Υπουργείο Υγείας . Είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, που συζητάται σοβαρά σε επίπεδο 1ης ΥΠΕ και Υπουργείου Υγείας η αλλαγή του δευτερο βάθμιου χαρακτήρα του Νοσοκομείου και η μετατροπή του σε μονάδα γηριατρικής φροντί δας . Μολονότι η φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων με πολύ-νοσηρότητα είναι πολύ σημαντική υπόθεση και υπάρχει μεγάλη ανάγκη αναβαθμισμένων δημόσιων υπηρεσιών από τις δομές του ΕΣΥ ( η πανδημία ανάδειξε τα κενά στην ολοκληρωμένη κοινοτική και  κατ’ οίκον φροντίδα) , δεν έχει καμιά λογική η συρρίκνωση και απαξίωση νοσηλευτικών μονάδων για να αναπτυχθεί μια νέα υπηρεσία . Ούτως ή άλλως, εκκρεμεί η έγκριση από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας της ειδικότητας ή εξειδίκευσης στην γηριατρική και στη συνέ χεια ο συνολικός σχεδιασμός της γηριατρικής φροντίδας σε όλη τη χώρα. Είναι εύλογο και αναμενόμενο ότι σ’ αυτή την προοπτική «μετάλλαξης» του ΓΝ Παμμακάριστος αντιδρά τόσο η τοπική κοινωνία της 5ης Δημοτικής Κοινότητας όσο και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. 

Πέραν όμως της συζήτηση για την προοπτική του νοσοκομείου, υπάρχουν και «φλέγοντα» θέματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση : 

• Το Παθολογικό Τμήμα υπολειτουργεί καθώς είναι καλυμμένο μόνο κατά 50% περίπου με ιατρικό προσωπικό (υπηρετούν 5 γιατροί σε σύνολο 9 οργανικών θέσεων ) ενώ έχει υπό την ευθύνη του 60 κοινές κλίνες και επιπλέον 6 κλίνες ΜΑΦ, χωρίς κανένα πνευμονολόγο και εντατικολόγο. Μάλιστα , με δεδομένη τη μη πρόβλεψη αυτόνομου ΤΕΠ στο νοσοκομείο, οι παθολόγοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα επείγοντα παθολογικά περιστατικά στην εφημερία του νοσοκομείου( covid και μη ) , για το τακτικό Παθολογικό και Διαβητολογικό ιατρείο , ενώ με απόφαση της 1ης ΥΠΕ δέχεται σχεδόν καθημερινά ασθενείς για ολοκλήρωση της νοσηλείας τους από το ΓΝ Ευαγ γελισμός. 

• Το Χειρουργικό Τμήμα δεν εφημερεύει εδώ και πάνω από 1 χρόνο με απόφαση της 1ης ΥΠΕ , παρότι διαθέτει 3 μόνιμους χειρουργούς και έναν επικουρικό.

• Το Ακτινολογικό βρίσκεται σε κίνδυνο αναστολής λειτουργίας καθώς πλέον στελεχώ νεται από μία μόνιμη ακτινολόγο και έναν ιατρό επικουρικό με μετακίνηση από άλλο νοσοκομείο, μετά την παραίτηση της Διευθύντριας. Ταυτόχρονα, τις μισές ημέρες δεν λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος. 

• Το Αναισθησιολογικό λειτουργεί με 3 αναισθησιολόγους, καθώς μία ιατρός είναι σε αναστολή λόγω υποχρεωτικότητας. 

• Η Αιμοδοσία καλύπτεται όλες τις μέρες από 2 μόνο ιατρούς, ενώ επίκειται η αναστολή εργασίας επιστήμονα υγείας του Τμήματος που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του.

• Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το μέτρο ακραίου τιμωρητισμού και κοινωνικής βαρβα ρότητας της αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών , το οποίο στερεί από το ΓΝ Νοσοκομείο “Παμμακάριστος” πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, ακόμα και διευθυντικά στελέχη της ιατρικής υπηρεσίας . 

• Οι συμβασιούχοι όλων των κατηγοριών αποτελούν το 1/3 του συνόλου των εργαζο μένων και τελούν σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας, παρότι είναι γνωστό ότι καλύ πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

• Το προσωπικό του ΓΝ “Η Παμμακάριστος” βρίσκεται με βάση και όλα τα παραπάνω σε συνθήκη επαγγελματικής εξουθένωσης και ενημερώθηκε από τη Διοίκηση ότι από 21/7/22 θα αυξηθούν οι διατιθέμενες κλίνες Covid κατά 20, με το υφιστάμενο, αποδε κατισμένο και εξαντλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό . 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Παμμακάριστος (ΣΕΝΠ) έχει προβεί σε επανειλημ μένα διαβήματα προς την 1η ΥΠΕ αλλά και το Υπουργείο Υγείας για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΓΝ Παμμακάριστος αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 

Επειδή, το ΓΝ “Η Παμμακάριστος” εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες μια περιοχή του κέντρου της Αθήνας με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα , παρέχοντας εύκολα προσβάσιμες, αξιόπι στες και δωρεάν υπηρεσίες . 

Επειδή, είναι ανάγκη να δοθούν άμεσα μόνιμες λύσεις στα προβλήματα σοβαρά υποστελέ χωσης που υπονομεύουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου. 

Επειδή, η αλλαγή του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα του νοσοκομείου και η «μετάλλαξη» του  σε γηριατρική δομή θα οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση του και στη διακοπή της παροχής σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών υγείας στο γενικό πληθυσμό. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1) Ποια μέτρα θα λάβει για την άμεση λειτουργική υποστήριξη του νοσοκομείου “Παμ μακάριστος” και την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες;

2) Πότε θα επανέλθει η εφημερία του νοσοκομείου και για τα χειρουργικά περιστα τικά; 

3) Προτίθεται να θεσμοθετήσει και να οργανωθεί ως αυτόνομο τμήμα η ΜΑΦ , στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Οργανισμού του νοσοκομείου; 

4) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προοπτική αυτού του νοσοκομείου, διατηρώντας και αναβαθμίζοντας το σημερινό δευτερο βάθμιο χαρακτήρα του; 

Scroll to Top