Αδειάζουν από προσωπικό τα περιφερειακά τμήματα της Επιθεώρησης Εργασίας

Ανησυχία στους εργαζόμενους της Επιθεώρησης Εργασίας έχει προκαλέσει το  γεγονός ότι μετά τον ορισμό του Διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής  Επιθεώρησης Εργασίας και της έναρξης λειτουργίας της, υπάρχει σχέδιο  μετακίνησης υπαλλήλων από τις περιφερειακές υπηρεσίες προκειμένου να  στελεχώσουν τη νέα κεντρική υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης  Εργασίας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί το ΣΕΠΕ να παρέμβει στην αγορά  εργασίας είναι η στελέχωση των Περιφερειακών Τμημάτων Επιθεώρησης  Εργασίας, η στήριξη δηλαδή των στελεχών που κάνουν τις επιθεωρήσεις, την  πληροφόρηση, τους ελέγχους, τις εργατικές διαφορές και τις αυτοψίες.  

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το 2017, υλοποίησε το άνοιγμα  τμημάτων Επιθεώρησης Εργασίας σε πάνω από έξι νομούς της χώρας που  είχαν κλείσει το 2014, αφήνοντας ευρύτατες γεωγραφικές περιοχές με έντονη  οικονομική δραστηριότητα και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς την  παρουσία επιθεωρήσεων. Επιπλέον, αύξησε τις οργανικές θέσεις στο ΣΕΠΕ  από 829 σε 970 και προχώρησε σε προσλήψεις και μετατάξεις υπαλλήλων,  αυξάνοντας τον αριθμό όσων υπηρετούν στο ΣΕΠΕ κατά 35%.  

Δεδομένου ότι, αυτήν τη στιγμή, λόγω των συνταξιοδοτήσεων και  αποχωρήσεων, οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στις υπηρεσίες του  ΣΕΠΕ σε όλη την χώρα είναι περί τους 700.  

Δεδομένου ότι, υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις σε όλα τα τμήματα της  επικράτειας, και ότι τα τμήματα τόσο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  όσο και της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Αττικής είναι  υποστελεχωμένα με αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη μεγάλη δυσκολία στην  επιτέλεση του έργου τους για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας.  

Δεδομένου ότι, αυτήν τη στιγμή, το Υπουργείο και η νέα διοίκηση της Αρχής,  προσπαθώντας να υλοποιήσουν την απόφαση για την μετάβαση του ΣΕΠΕ σε  Ανεξάρτητη Αρχή, επιχειρούν τη βίαιη και χωρίς την τήρηση των προβλέψεων  του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα μετακίνηση έμπειρου προσωπικού πρώτης  γραμμής σε διοικητικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας. 

Δεδομένου ότι, ήδη έχουν επιχειρηθεί προσπάθειες μετακινήσεων  υπαλλήλων, που μετά από την αντίδραση των εργαζομένων η διοίκηση του  Υπουργείου Εργασίας αναγκάστηκε να ανακαλέσει. 

Δεδομένου ότι, η νέα Αρχή ξεκινά την λειτουργία της χωρίς να πληροί τις  τυπικές προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τις ανεξάρτητες αρχές με  τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση την τελευταία στιγμή.  

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Από τον Ιούνιο του 2021 που στη Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος για τη  δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, πόσες θέσεις έχουν  προκηρυχθεί στο ΑΣΕΠ για την στελέχωση των δύο Γενικών  Δ/νσεων που ο νόμος για την μετατροπή του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη  Αρχή προβλέπει; 

2. Σε ποιες ουσιαστικές ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο  Εργασίας, ώστε να είναι εφικτή η μετάβαση σε Ανεξάρτητη Αρχή;  Έχει προηγηθεί αύξηση οργανικών θέσεων και κάλυψη αυτών με  προσλήψεις; 

3. Σκοπεύει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να ενδυναμώσει τις  περιφερειακές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας με έμπειρο  προσωπικό, κάνοντας εφικτούς τους ελέγχους και την εφαρμογή  της ψηφιακής κάρτας εργασίας;  

4. Με ποιες διαδικασίες θα γίνει η στελέχωση της νέας Αρχής, ώστε  να τηρηθούν οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και να  γίνουν οι διαδικασίες με διαφάνεια και λογοδοσία;  

5. Τί θα περιλαμβάνει το συμβόλαιο απόδοσης, που σύμφωνα με το  άρθρο 113 παρ. 7 του Ν. 4808/22 «ο Διοικητής υπογράφει  συμβόλαιο απόδοσης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις του και τους  ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να  επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του»; 

Scroll to Top