Αδειοδότηση Αιολικού Σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 11 MW στη θέση «Περιστερόβραχος» Δ.Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων & Δ.Ε Ερινεού δήμου Αιγιάλειας Π.Ε. Αχαïας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το ανωτέρω Έργο βρίσκεται στην φάση αδειοδότησης από τις αρμόδιες  υπηρεσίες της Περιφέρειας Δ. Ελλάδος και οι κάτοικοι των όμορων κοινοτήτων  είναι ανάστατοι και αντίθετοι με την δημιουργία του αιολικού πάρκου -όχι  γιατί είναι κατά της πράσινης ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  αλλά διότι οι δυο ανεμογεννήτριες που ζητούν να εγκαταστήσουν οι επενδυτές  είναι κοντά σε οικισμούς. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,  συνολικής ισχύος 11 MW, αποτελούμενο από 2 ανεμογεννήτριες 5,5 MW ισχύος  εκάστη. Το νοητό πολύγωνο εντός του οποίου θα εγκατασταθούν οι  ανεμογεννήτριες, έχει εμβαδό 795,4 στρέμματα. 

Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται να εγκατασταθεί : η πρώτη ανεμογεννήτρια θα  βρίσκεται 1200 m από το Πλατάνι,1370 m από τα Καρτσανέικα,1430 m από τα Τσελέικα,2963 m από το Άνω Κατρίτσι,2370 m από τα Αργυρά,3900 m από την Κάτω Ροδινή και 4000 m από το Ρίο. Η δεύτερη ανεμογεννήτρια θα βρίσκεται 1322  m από το Πλατάνι, 1390 m από τα Καρτσανέικα, 1200 m από τα Τσελέικα, 1282 m από τον Αγ .Βασίλειο, 1762 m από την Αραχοβίτσα, 1730 m από το Δρέπανο,  2000 m από τα Τσαπαλαίκα και 3500 m από τον Ψαθόπυργο. Οι 2  ανεμογεννήτριες θα διατάσσονται σε άξονα Βορρά – Νότου, σε υψόμετρο 397,5 m  – 418 m και σε απόσταση 2 km περίπου από τη θάλασσα. 

Στα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνονται τα πλατώματα για την εγκατάσταση των  ανεμογεννητριών, οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 3.325,88 m (διανοίξεις νέων  οδών πρόσβασης και βελτιώσεις υφιστάμενων οδών), υπόγειο και εναέριο δίκτυο  μέσης τάσης 20 kV και οικίσκος ελέγχου και χειρισμού (35 m2 ).Το οδικό δίκτυο  συνίσταται σε βελτιώσεις οδών για μήκος 1705,98 m και διανοίξεις νέων, μήκους  1620 m. Το μήκος των νέων εσωτερικών οδών που ενώνει τις ανεμογεννήτριες  μεταξύ τους και με τον οικίσκο ελέγχου έχει μήκος 519,83 m, ενώ τα νέα τμήματα  της οδού πρόσβασης έχουν μήκος 1100,17 m. 

Το πλησιέστερο προβλεπόμενο (με άδεια παραγωγής) αιολικό πάρκο βρίσκεται  ΝΑ του υπό εξέταση και είναι συνολικής ισχύος 5,9 MW, με την κοντινότερη Α/Γ1  σε απόσταση άνω των 600 m σε ευθεία επί χάρτη. Το πλησιέστερο εγκατεστημένο  αιολικό πάρκο απέχει προς νότο 5,8 km σε ευθεία επί χάρτου (στο Παναχαϊκό  Όρος). 

Από τα ειδικότερα στοιχεία της Μ.Π.Ε. φαίνεται ότι η θέση εγκατάστασης των  ανεμογεννητριών βρίσκεται στη συνέχεια του οικιστικού περιβάλλοντος των  Βόρειο-ανατολικών προαστίων του Μητροπολιτικού Δήμου Πατρών. 

Η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Ειδικού  Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, το οποίο πλέον, μετά και τη νέα παράταση δεν  αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023, οδηγεί σε άναρχη χωροθέτηση  ΑΠΕ με προβλήματα και για τις ΑΠΕ και για τον πληθυσμό αλλά και για τα  οικοσυστήματα. Επισημαίνεται ότι ο ορισμός των 500 μέτρων ως ελάχιστη  απόσταση από το όριο των οικισμών επιτρέπει στους επενδυτές να επιλέγουν  την πιο συμφέρουσα οικονομικά θέση, χωρίς να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη άλλες παραμέτρους χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ή θέματα ένταξης στο  τοπίο. 

Επειδή, οι τοπικές κοινωνίες έχουν ήδη αντιδράσει και δια των Δημοτικών τους  Συμβουλίων, έχουν αντιταχθεί στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. 

Επειδή, είναι πλέον σαφές ότι η χωροθέτηση ανεμογεννητριών πραγματοποιείται  άναρχα, με τρόπο που η εγκατάστασή τους να έχει πιθανά σημαντικές επιπτώσεις  στα οικοσυστήματα και στο φυσικό τοπίο. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Προτίθεται να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των τοπικών  κοινωνιών, σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού παραγωγής  ενέργειας ισχύος 11 MW στη θέση «Περιστερόβραχος» κατά τη διαδικασία  της περιβαλλοντικής αδειοδότησης;  

2. Προτίθεται να προχωρήσει με τροπολογία στην αύξηση της ελάχιστης  απόστασης εγκατάστασης ανεμογεννητριών από τα όρια οικισμών  καθότι υπάρχει αρνητικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα της ζωής  των ανθρώπων; 

3. Τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να “ξεκολλήσουν” και να προωθηθούν  οι ενεργειακές κοινότητες -που έχουν μπει στον πάγο εδώ και τρία χρόνια και η αυτοπαραγωγη/αυτοκατανάλωση, προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες  να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή πράσινης  ενέργειας με τα δικά τους έργα, τα οποία θα χωροθετούνται με συναίνεση  των πολιτών και των παραγωγών; 

Scroll to Top