Ένοχη σιωπή από τον Υπουργό ΥΠ.ΕΘ.Α για τις καθ’ υπόδειξη παράνομες αποστρατείες-διώξεις έμπειρων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Οι θιγόμενοι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη κατά της θεσμικής αυτής εκτροπής

Με αφορμή τα σημερινά δημοσιεύματα των ενημερωτικών ιστοτόπων www.iEidiseis.gr και  www.militaire.gr, με τίτλους:  

«Το ΓΕΕΘΑ πιάστηκε στη φάκα. Σημείωμα ν’ αποστρατευτούν αξιωματικοί.» – «Αποστρατείες- Διώξεις Αξιωματικών με μπιλιετάκια. Οι  αποδείξεις…» και σε συνέχεια της αριθ. 6268/6.7.2022 Ερώτησής μας, επανερχόμαστε στο μείζον ζήτημα, που έχει ανακύψει και αποδεικνύεται πλέον με ατράνταχτα στοιχεία, αναφορικά  με τις παράνομες αποστρατείες Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων 

Όπως, λοιπόν, προκύπτει από τα ανωτέρω ρεπορτάζ, διακινούνται ιδιόχειρα σημειώματα  διαταγών/υποδείξεων αποστράτευσης, με τα ονόματα δυο αξιωματικών του Πολεμικού  Ναυτικού, παρεμβαίνοντας στο έργο των Συμβουλίων Κρίσεων, των μόνων αρμοδίων, σύμφωνα  με το άρθρο 15 του ν. 3883/2010, όπως ισχύει.  

Αποδεικνύεται, πλέον, πέραν πάσης αμφιβολίας, πως στις ΕΝ λαμβάνουν χώρα, εδώ και  καιρό, πολιτικές διώξεις έμπειρων και άριστων Αξιωματικών, με «μπιλιετάκια» προς τα  Συμβούλια Κρίσεων υπό την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας.

Ο, δε, Υπουργός όφειλε ήδη να έχει παρέμβει και η παράλειψή του αυτή συνιστά  συγκάλυψη σ’ αυτή την προκλητική παρανομία και καταχρηστικότητα, ενώ  στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς διαπιστώνεται με  αποδεικτικά έγγραφα πλέον ο δόλος, που καταλύει κάθε έννοια νομιμότητας ως προς τις  διαδικασίες. 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Κρίνει πως λήφθηκαν υπόψη αξιοκρατικά κριτήρια και τηρήθηκε η νομιμότητα της  διαδικασίας για την αποστράτευση των δυο αυτών έμπειρων και άριστων Αξιωματικών  του ΠΝ; 

2. Επειδή προκύπτει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως υποδεικνύονται στα Συμβούλια  Κρίσεων έκτακτες αποστρατείες, αντιλαμβάνεται ότι εξακολουθεί να διαπράττει το  αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ως ηθικός αυτουργός υπόθαλψης αυτών των  παρεμβάσεων-διώξεων; 

3. Γιατί επιτρέπει τη συνέχιση και παγίωση αυτής της θεσμικής εκτροπής; Προτίθεται να  υπογράψει ή έχει ήδη υπογράψει τις καταφανώς παράνομες διοικητικές πράξεις των  έκτακτων αποστρατειών; 

4. Προτίθεται να διατάξει πειθαρχική έρευνα για την προέλευση αυτών των ιδιόχειρων  σημειωμάτων και να παραπέμψει τους υπεύθυνους στη Δικαιοσύνη;  

Scroll to Top