Ημερομηνία απόκτησης βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών, των αποφοίτων των προγραμμάτων «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας οι φοιτητές του  μεταπτυχιακού «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Πανεπιστημίων Πατρών και  Λευκωσίας (μεταπτυχιακό με ελληνικό ΦΕΚ) έλαβαν βεβαίωση κτήσης του  μεταπτυχιακού τους χωρίς να έχει λήξει το 4ο εξάμηνο της φοίτησής τους, με  αποτέλεσμα οι εν λόγω φοιτητές να προλάβουν να τις δηλώσουν στις προκηρύξεις 1- 5ΕΑ/2022, σε αντίθεση με άλλους τελειόφοιτους φοιτητές άλλων μεταπτυχιακών  προγραμμάτων που δεν πρόλαβαν να συμμετάσχουν.  

Για το θέμα αυτό έχουν υπάρξει διαμαρτυρίες από μεμονωμένους φοιτητές αλλά και  δημόσια επιστολή των αποφοίτων του 2019 του ιδίου μεταπτυχιακού «Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης» Λευκωσίας-Πατρών (για τους οποίους δεν ίσχυσε τέτοια  ρύθμιση), ενώ για την προφανή άνιση μεταχείριση διαμαρτύρονται, παρόμοια, με  δημόσια ανακοίνωσή τους και οι τελειόφοιτοι του μεταπτυχιακού: «Ειδική Αγωγή και  Εκπαίδευση των Ατόμων Με Προβλήματα Προφορικού Και Γραπτού Λόγου» του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ). 

Επειδή δεν είναι δυνατόν το διετές μεταπτυχιακό «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»  από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην  Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Πατρών & Παιδαγωγικών Σπουδών του Παν/μίου  Λευκωσίας να δίνει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών τον Μάιο, πριν να ολοκληρωθεί  το 4οεξάμηνο, ενώ όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια δίνουν βεβαίωση κτήσης τον Ιούνιο,  μετά το τέλος του εαρινού εξαμήνου  

Επειδή αυτή η διαφορά στην ημερομηνία κτήσης προκαλεί σοβαρές αδικίες και  στρεβλώσεις στην κατάρτιση των Πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Επειδή η Γενική Δ/νση Ανωτάτης Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ, όπως φαίνεται από τα σχετικά  δημοσιεύματα, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια επίλυσης του προβλήματος 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει προκειμένου να ισχύσουν ίδια κριτήρια, ως προς  την ημερομηνία απόκτησης βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών, των  αποφοίτων των προγραμμάτων «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»; 

2. Προτίθεται να επιλύσει με νομοθετική ρύθμιση και κατά τρόπο ενιαίο το  θέμα αυτό; 

Scroll to Top