Παράνομη και αντεργατική συμπεριφορά της Ακαδημίας Αθηνών

Ανάλγητη, εκδικητική και προδήλως παράνομη η στάση της Ακαδημίας Αθηνών προς τρεις  ερευνητές που εργάστηκαν στην Ακαδημία Αθηνών και τη Βιβλιοθήκη της από το 2005 ως  το 2020 με συνεχείς κι επαναλαμβανόμενες συμβάσεις. Με επιστολή του Γενικού Γραμματέα  της Ακαδημίας Χ. Ζερεφού με τίτλο “Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών”  γνωστοποιείται στους τρεις ερευνητές ότι “έχουν υποχρέωση να επιστρέψουν ως  αχρεωστήτως καταβληθέν το συνολικό ποσό των 12.944,13 ευρώ”. Πρόκειται για προδήλως  παράνομη και πρωτοφανή για το εργατικό δίκαιο απαίτηση επιστροφής δεδουλευμένων  αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν στους ερευνητές για εργασία που παρείχαν βάσει  δικαστικής απόφασης επί ασφαλιστικών μέτρων. 

Με την επιστολή του Γενικού Γραμματέα το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα εμφανίζεται να  επιδιώκει την οικονομική και ηθική εξόντωση των ερευνητών – πρώην εργαζομένων του,  φτάνοντας στο σημείο να τους ζητά την επιστροφή του ποσού των 13.000 ευρώ εντός 30  ημερών! άλλως το ποσό θα καταλογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού! 

Η Ακαδημία φαίνεται να αγνοεί το δικαίωμα του εργαζόμενου στους δεδουλευμένους μισθούς  του, ότι οποιοσδήποτε σχετικός καταλογισμός θα είναι παράνομος, καθώς και ότι με τις  πράξεις αυτές θα βαρύνεται η ίδια με αδικαιολόγητο πλουτισμό. 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω,  

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να ανακληθούν οι παράνομες  επιστολές – εντολές της Ακαδημίας Αθηνών προς τους τρεις ερευνητές;  

Scroll to Top