Εκατοντάδες νέοι αγρότες, εκτός του υπομέτρου 6.1 για νέους γεωργούς, αν και πληρούν τις προϋποθέσεις

Στις 17 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης του  προγράμματος Νέων Γεωργών (υπομέτρο 6.1) σε 7 από τις 13 Περιφέρειες. Ανάμεσά  τους και η Περιφέρεια Κρήτης. 

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν αποτελέσματα για τις Περιφέρειες Κεντρικής  Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής  Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Κρήτης. 

Σε σύνολο 13.105 αιτήσεων, καλύπτονται οι 9.336, απορρίπτονται οριστικά οι  1355, επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια, ενώ οι 2414, αν και πληρούν τα κριτήρια  επιλεξιμότητας, μένουν προς το παρόν εκτός προγράμματος. Από τις 2414 αυτές  αιτήσεις, οι 840 αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης και 1674 τις υπόλοιπες Περιφέρειες  της Ελλάδας. 

Αναλυτικά και σύμφωνα με το Υπουργείο, το σύνολο αιτήσεων της Περιφέρειας  Κρήτης ήταν 2599. Από αυτές καλύπτονται οι 1526, απορρίπτονται οριστικά οι 233,  ενώ αναζητείται λύση για τις 840, που ο αριθμός των νέων αγροτών, δικαιούχων, που  μένουν εκτός προγράμματος, σε απόλυτους αριθμούς είναι ο μεγαλύτερος των 7  Περιφερειών. 

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο στις 17/6/2022, οι 2414 αιτήσεις  θα επανεξεταστούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και με βάση τις ενστάσεις που θα γίνουν, προκειμένου να καλυφθεί και το εναπομείναν 10% που  έμεινε εκτός, αν και πληροί τις προϋποθέσεις.  

Μετά τον διοικητικό έλεγχο στην Περιφέρεια Κρήτης προέκυψε ότι: Στον Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον  δικαιολογητικών, περιλαμβάνει 1.459 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας  δαπάνης τα 56.912.500,00€.  

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση  των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αριθ.  3764/2021 ΥΑ. είναι 67 με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 2.547.500,00€.  

Οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το  διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται  από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, είναι 840.  

Το σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού φτάνει τα 520 εκ ευρώ, που τελικά  αποδείχτηκε μικρότερο του απαιτούμενου, βάσει του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε.  Αυτό που διαπιστώνεται επομένως, είναι ότι θα πρέπει να εξευρεθούν οι απαιτούμενοι  πόροι, ώστε να μην αποκλειστεί κανένας νέος αγρότης που πληροί τις προϋποθέσεις  από το πρόγραμμα.  

Επειδή, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα νέων αγροτών, που  συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποτελεί  κατάφωρη αδικία. 

Επειδή, θα πρέπει να εξευρεθούν οι πόροι που υπολείπονται, ώστε να  συμπεριληφθούν όλοι οι δικαιούχοι. 

Επειδή, ο πρωτογενής τομέα της Περιφέρειας Κρήτης αντιμετώπισε σειρά  προκλήσεων με αποτέλεσμα πολλοί να εγκαταλείπουν τη γεωργία και την παραγωγή. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να μην αδικηθεί κανένας δικαιούχος  του προγράμματος για νέους Αγρότες;  

2. Από πού θα αντληθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη όλων των  δικαιούχων του προγράμματος; 

3. Ειδικά για την Περιφέρεια Κρήτης, που ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά  υψηλός και ο πρωτογενής τομέας δοκιμάστηκε από ιδιαίτερα προβλήματα τα τελευταία έτη, πώς θα επιλύσει το θέμα της ένταξης όλων  των δικαιούχων; 

Scroll to Top