Προωθούμενο σύστημα επισήμανσης τροφίμων (Nutri-score) και επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων διατροφής και κύρια της μεσογειακής διατροφής

Τα τελευταία τρία χρόνια, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθείται ένα νέο σύστημα  εμπρόσθιας σήμανσης (nutri-score).  

Το σύστημα κατατάσσει τα τρόφιμα με βάση τη διατροφική τους αξία σε 5  κατηγορίες. Συμβολίζονται με γράμματα A.B.C.D.E. και με χρώματα από βαθύ  πράσινο (Α) ως βαθύ κόκκινο (Ε). Η κατάταξη βασίζεται σε επτά παραμέτρους που  εκφράζουν τη περιεκτικότητα κάθε τρόφιμου σε πρωτεΐνες, κορεσμένα λιπαρά,  σάκχαρα, αλάτι, φυτικές ίνες , φρούτα και λαχανικά καθώς και την ενεργειακή  απόδοση σε θερμίδες ανά 100γρ.η 100 ml στα ποτά .Με έναν αλγόριθμο υπολογίζεται ένα score, από -15 ως+50 για τη τελική κατάταξη και το χαρακτηρισμό του τρόφιμου ως πολύ υγιεινό (A, βαθύ πράσινο ) κ.λ.π, ακολουθώντας τη χρωματική  κλίμακα και τα 5 γράμματα. 

Αυτό το κάπως παραπλανητικό σύστημα, που εξισώνει τη διατροφική αξία κάθε  Τροφίμου σε αποχρώσεις και γράμματα, καταλήγει στο να κατατάσσει πχ το  ελαιόλαδο σε κατηγορία C, όμοιο με τη coca cola light και τη ketchup!! Επιπλέον, δεν  έχει λάβει υπ’ όψη την αειφορία, βάσει σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών. 

Για αυτό και Επιμελητήρια, Γ.Σ.Ε.Β.ΕΕ, παραγωγικοί φορείς, σύνδεσμοι και  οργανώσεις καταναλωτών έχουν εκφράσει κριτική και προτάσεις αντιμετώπισης της  επισήμανσης τροφίμων, με διαφορετικό τρόπο. 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει μεν συστήσει μια συμβουλευτική ομάδα  από τον Απρίλιο του 2021, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε συζητήσεις με φορείς  και σε διατύπωση κάποιας θέσης. 

Και αυτό, ενώ, άλλες χώρες προχωρούν σε ενέργειες και δράσεις υπέρ του  συστήματος, σε ορισμένα κράτη έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση  και οι χώρες του Βορρά ασκούν πιέσεις στην ΕΕ για τη γρήγορη υιοθέτηση του  συστήματος ως έχει. 

Δεδομένου ότι: 

-Ένα σύστημα επισήμανσης τροφίμων θα πρέπει να βασίζεται στη πραγματική  διατροφική αξία κάθε τρόφιμου.

-Πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα παραδοσιακά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα,  ιδίως της δικής μας μεσογειακής διατροφής. 

-Ως χώρα, χρειάζεται να έχουμε μια επίσημη, επιστημονική θέση μέσα από  διαβούλευση. 

-Πρέπει να στηριχθούν τα εγχώρια προϊόντα μας και οι ελληνικές μεταποιητικές και  παραγωγικές επιχειρήσεις, κατά συνέπεια και η εθνική μας οικονομία. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1) Θα υποβληθεί πρόταση για τη θέση της χώρας μας όσον αφορά στο νέο  σύστημα επισήμανσης τροφίμων nutri-score; 

2) Ποιες οι ενέργειες της κυβέρνησης για την αποτροπή της υποχρεωτικής  εφαρμογής του, με ποια όργανα, ποιό χρονοδιάγραμμα; 

3) Πότε θα παραδοθεί το πόρισμα της συσταθείσας συμβουλευτικής ομάδας ,  ποια εναλλακτική λύση προτείνει; 

4) Έχετε συνυπολογίσει τις οικονομικές επιπτώσεις στις ελληνικές  παραγωγικές επιχειρήσεις, και στους παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων μικρής κλίμακος, πως θα τους προστατεύσετε; 

5) Πως θα ενημερωθούν οι πολίτες; Θα γίνουν δράσεις ενημέρωσης, θα γίνει  διαβούλευση με φορείς, ώστε να υπάρξει ενιαία εθνική θέση –στρατηγική.

Scroll to Top