Παράταση προθεσμίας διαβίβασης δεδομένων στο MyDATA και μη επιβολή προστίμου για το έτος 2021

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων έχει προκαλέσει από την έναρξη ισχύος της γενικότερη αναστάτωση στον  επαγγελματικό βίο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Η υποχρεωτική πλέον  ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA προκαλεί  πονοκεφάλους στους ανθρώπους της αγοράς, που επιφορτίζονται με μια  ακόμη υποχρέωση ή αναγκάζονται να επιβαρυνθούν με το κόστος της  ανάθεσης σε λογιστή της διεκπεραίωσης αυτής της διαδικασίας. Σημειωτέον,  πως ακόμη η πλειοψηφία των φοροτεχνικών είναι σε διαδικασία εκπαίδευσης  αναφορικά με το σύστημα, αφού δεν ήταν εφικτή η εξοικείωση μέσα σε τόσο  μικρό χρονικό διάστημα – τον περασμένο Οκτώβρη ξεκίνησε η λειτουργία της  εφαρμογής. Περαιτέρω, η απειλή επιβολής προστίμων για την παράλειψη της  διαβίβασης των παραστατικών στην εφαρμογή σε συνδυασμό με την  πολυπλοκότητα του συστήματος προκαλεί επιπλέον ανησυχία κι ανασφάλεια  σε επιχειρηματίες κι ελεύθερους επαγγελματίες.  

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την ελληνική οικονομία, την ώρα που  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες κι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με την εκτίναξη του πληθωρισμού, των φουσκωμένων  λογαριασμών ρεύματος – θέρμανσης και τη μείωση του τζίρου η επιβάρυνσή  τους με μια επιπλέον οικονομική υποχρέωση και την πιθανότητα επιβολής ενός  σημαντικού προστίμου δημιουργεί ακόμη πιο έντονες συνθήκες ασφυξίας για αυτή την παραγωγική τάξη. 

Η παράταση για την ανάρτηση των παραστατικών στο myDATA για το έτος  2021 μέχρι την 15ηΙουνίου δεν μπορεί να αποτελέσει λύση με αυτά τα  δεδομένα. Επιμελητήρια κι οργανώσεις επιχειρήσεων κι ελευθέρων  επαγγελματιών ζητούν την παράταση μέχρι το τέλος του έτους για την  ηλεκτρονική ανάρτηση παραστατικών και τη μη επιβολή προστίμων για τα έτη  2021 και 2022.  

Επειδή η επιβολή υποχρέωσης τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων σε επιχειρήσεις  κι ελεύθερους επαγγελματίες έχει προκαλέσει αναστάτωση στην παραγωγική  αυτή τάξη, ενώ την έχει επιβαρύνει με επιπλέον εργασία, έξοδα και την  πιθανότητα της επιβολής προστίμου. 

Επειδή η παραγωγική αυτή τάξη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια  πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που ωθεί μεγάλο μέρος αυτής στην παύση  εργασιών και την πτώχευση.  

Επειδή είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξοικείωση τόσο των υπόχρεων, όσο και  των φοροτεχνικών με αυτή τη διαδικασία πριν αυτή καταστεί υποχρεωτική.

Επειδή διαρκώς προκύπτουν πολλά θέματα σχετικά με την εφαρμογή, τα  οποία χρήζουν διευκρινίσεων. 

Επειδή πρέπει να χορηγηθεί γενναία παράταση για την εφαρμογή της  υποχρεωτικότητας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022, ενώ μέχρι τότε δεν  πρέπει να επιβληθούν και πρόστιμα.  

Επειδή είναι αναγκαία η μεγαλύτερη δυνατή απλοποίηση του συστήματος για  την έκδοση και την καταχώρηση ηλεκτρονικών παραστατικών.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργού Οικονομικών να χορηγήσει  νέα παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022 για την εφαρμογή της  υποχρεωτικής τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων κι έκδοσης και  ηλεκτρονικής καταχώρισης των παραστατικών των ετών 2021 και 2022;

2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργού Οικονομικών η μη επιβολή  προστίμων για το έτος 2021; 

3. Προτίθεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προχωρήσει  σε ενέργειες για την περαιτέρω απλοποίηση του συστήματος, ώστε να  είναι εφικτή η χρήση του από όλους τους υπόχρεους; 

Scroll to Top