Θα αποσταλεί επιτέλους στην Τράπεζα της Ελλάδος ο πίνακας διανομής προκειμένου να αποζημιωθούν πλήρως οι εργαζόμενοι των εκκαθαρισθέντων τραπεζών ή θα συνεχιστεί η ιδιότυπη ομηρία τους;

Στις 10 Μαΐου το ΥΠΟΙΚ εξέδωσε δελτίο τύπου αναγγέλλοντας την υπογραφή της υπουργικής  απόφασης για την καταβολή του υπολοίπου της αποζημίωσης στους πρώην εργαζομένους  πιστωτικών ιδρυμάτων που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση το 2012. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι  στην Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, για τους οποίους εκκρεμεί ακόμα  το 20% της αποζημίωσης που δικαιούνται και αναμένουν πολλούς μήνες την ολοκλήρωση  της σχετικής διαδικασίας από το ΥΠΟΙΚ, ευελπιστούσαν ότι επιτέλους τελείωσε η ταλαιπωρία  τους και σε διάστημα 1,5 μήνα όπως προβλεπόταν θα εισέπρατταν το υπόλοιπο της  αποζημίωσης που δικαιούνται.  

Όπως όμως πληροφορούμαστε, ένα μήνα μετά, ο ειδικός εκκαθαριστής (PQH) δεν έχει ακόμη  αποστείλει τους πίνακες διανομής προκειμένου αυτοί να επικυρωθούν από την ΤτΕ και να  καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι  απομένουν μόλις δύο συνεδριάσεις έως ότου η ΤτΕ διακόψει τις γενικές συνελεύσεις όπου  και πρέπει να επικυρωθούν οι πίνακες διανομής για να καταβληθεί η προβλεπόμενη  αποζημίωση, αντιλαμβανόμαστε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην καταβληθούν το αμέσως  επόμενο διάστημα αυτές οι αποζημιώσεις και να παραπεμφθούν για το φθινόπωρο στην  καλύτερη περίπτωση διαιωνίζοντας την ταλαιπωρία και την ομηρία των εν λόγω πρώην  εργαζομένων.  

ΕΠΕΙΔΗ με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης ο ειδικός εκκαθαριστής των  ΑΤΕ και ΤΤ θα έπρεπε να έχει ήδη στείλει τους σχετικούς πίνακες διανομής στην ΤτΕ

ΕΠΕΙΔΗ ο κίνδυνος επιπλέον παράτασης της ταλαιπωρίας και της ομηρίας των εν λόγω  εργαζομένων δεν δικαιολογείται 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους καθυστερούν τόσο πολύ να αποσταλούν οι πίνακες διανομής  των αποζημιώσεων στους εργαζόμενους της ΑΤΕ και του ΤΤ; 

2. Ποιες οι ενέργειες του ΥΠΟΙΚ προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία  και να υπάρξει η σχετική απόφαση της ΤτΕ το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου και να  μην παραπεμφθεί το ζήτημα για το φθινόπωρο; 

Scroll to Top