Μη αναζήτηση του επιδόματος των 176 Ευρώ (Ειδική παροχή του Άρθρου 14 του Νόμου 3016/2002) από εργαζόμενους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Με τις υπ’ αριθ. 893/2014 και 894/2014 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου  Αμαρουσίου, επιδικάστηκε σε εργαζόμενους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η καταβολή  του επιδόματος των 176 Ευρώ, (Ειδική παροχή του Άρθρου 14 του Νόμου  3016/2002). 

Σε εκτέλεση των παραπάνω πρωτόδικων αποφάσεων, με βάση την  απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την 55η Συνεδρίαση/05-05-2015, το  μισό του ως άνω επιδόματος, ύψους 1,5 εκ. ευρώ, αποδόθηκε σε 415  εργαζόμενους του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι μάλιστα επιβαρύνθηκαν και με την  καταβολή του σχετικού φόρου επί των καταβληθέντων ποσών. 

Στη συνέχεια, και παρά την καταβολή, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ άσκησε έφεση  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σε πλήρη αντίθεση με ό,τι  κρίθηκε πρωτοδίκως, το Δικαστήριο αποφάνθηκε με τις υπ’ αριθ. 8902/2018 και  8904/2018 αποφάσεις του ότι ο Οργανισμός δεν υποχρεούται στην καταβολή του  συγκεκριμένου επιδόματος στους ως άνω εργαζόμενους.  

Όλες οι Διοικήσεις του Οργανισμού, είχαν ανέκαθεν θετική στάση προς τους  εργαζόμενους, δεδομένου ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν προέρχονταν από ίδια  έσοδα του Οργανισμού και δεν επιβάρυναν στο ελάχιστο τον κρατικό προϋπολογισμό καίτοι δεν διέθεταν την νομική δυνατότητα να παραιτηθούν από  το δικαίωμά τους να ζητήσουν την επιστροφή των εν λόγω ποσών. Προέβησαν  λοιπόν τα έτη 2019 και 2020 σε εισηγήσεις προς την τότε ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για  λήψη νομοθετικών μέτρων ώστε η Διοίκηση του Οργανισμού να αποκτήσει το  απαραίτητο νομικό έρεισμα για την υλοποίηση της βούλησής της για άφεση των  συγκεκριμένων ποσών. Ωστόσο, παρά τις εισηγήσεις του Οργανισμού, ο τότε  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριος Βορίδης, με την παρ. 5 του  άρθρου 6 του Ν. 4711/2020 προέβη σε νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας  καθορίζεται ο τρόπος επιστροφής των καταβληθέντων ποσών της ειδικής παροχής  του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 και ορίζεται ότι η επιστροφή της πρώτης δόσης  ξεκινά μετά τη διετία από της δημοσιεύσεως του Νόμου. Με δεδομένο ότι η έναρξη  ισχύς του ως άνω νόμου είναι η 29 Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση του ως άνω  επιδόματος που καταβλήθηκε στους εργαζομένους, πρέπει να επιστραφεί εντός  του Ιουλίου του 2022. 

Επειδή σύμφωνα με την ως άνω διάταξη σε περίπου 2 μήνες, οι εργαζόμενοι του  ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ οφείλουν να ξεκινήσουν να επιστρέφουν τα ποσά που  αναλογούν, το οποίο πρακτικά σημαίνει περικοπή μεγάλου ποσοστού του μηνιαίου  μισθού τους για χρονικό διάστημα σχεδόν δέκα ετών, παρότι βρίσκονται ήδη σε  δυσμενέστατη οικονομική θέση κυρίως λόγω της ακρίβειας και των πληθωριστικών  τάσεων, που ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο και πλέον καλπάζουν σε επίπεδα άνω του  10% χωρίς άμεση προσδοκία ανάσχεσης. 

Επειδή οι πιέσεις στο οικογενειακό εισόδημα όλων των νοικοκυριών και των  εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από τις  υπέρογκες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες συνεχίζουν να εντείνονται  δραματικά και δη κατόπιν του πολέμου στην Ουκρανία και της εντεύθεν  οικονομικής αβεβαιότητας, δεν διαφαίνεται σύντομα τάση αντιστροφή του  γενικότερου οικονομικού κλίματος, ως εκ τούτου το να υποχρεωθούν εφεξής οι  εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε μια επιπλέον σοβαρή και μακροχρόνια  μείωση των αποδοχών τους, θα τους δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Επειδή η δυσμενής θέση στην οποία θα οδηγηθούν εξαιτίας της εξέλιξης αυτής  οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιβάλλει να επαναξιολογηθούν οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη λήψη της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης καθώς  επίσης και να εξεταστούν και άλλες νομοθετικές επιλογές και λύσεις και δη να  επαναξιολογηθούν οι σχετικές εισηγήσεις του ίδιου του Οργανισμού, με σκοπό  την απαλλαγή των εργαζομένων από την υποχρέωση αυτή, πολλώ δε μάλλον  καθώς κάτι τέτοιο ουδεμία δημοσιονομική επίπτωση θα έχει στον κρατικό  προϋπολογισμό, είναι δε σύμφωνο τόσο με την εισήγηση του ίδιου του  Οργανισμού όσο και με την αρχή της επιείκειας που πρέπει να διέπει τη δράση της  διοίκησης. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός  

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην επιβαρυνθούν  επιπλέον σε αυτή τη δύσκολη περίοδο οι εργαζόμενοι και να  διευθετηθεί ομαλώς το ζήτημα επιστροφής των χρηματικών ποσών; 

2. Έχει τεθεί σχετικό ερώτημα στην σημερινή διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την αναγκαιότητα ανάκτησης της παροχής των  176€; Αν έχει τεθεί, ποια είναι η άποψη της διοίκησης; 

Scroll to Top