Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες επαγγελματικής στέγης που αναμένουν ακόμη την καταβολή των επιδοτήσεων λόγω COVID-19

Ήδη από τον Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς έχουμε θέσει εμφατικά, αρχικά με  κατάθεση Ερώτησης1 και εν συνεχεία Επίκαιρης Ερώτησης, το ζήτημα των μεγάλων  καθυστερήσεων στην καταβολή των ενισχύσεων μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης. Οι εν λόγω ενισχύσεις φτάνουν μέχρι και το 80%, για διάφορες κατηγορίες  επαγγελματιών και επιχειρήσεων –μεταξύ αυτών και ιδιοκτητών επαγγελματικής  στέγης μικρομεσαίων επιχειρήσεων– που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω  της πανδημίας σε όλα τα στάδια εξέλιξής της. 

Η ένταση ανάδειξης του προβλήματος στηριζόταν, ήδη από εκείνο το διάστημα, στον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ενισχύσεις αυτές για τους δικαιούχους, λαμβάνοντας  υπόψη τις δυσκολίες που είχαν γίνει ορατές λόγω των αυξήσεων στις τιμές των  αγαθών και της ενέργειας. Είναι γνωστό ότι οι δυσκολίες αυτές έχουν λάβει πλέον  εκρηκτικές διαστάσεις.  

Το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον για τους ιδιοκτήτες έρχονται να επιβαρύνουν  επιπλέον οι επίκαιρες φορολογικές υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι έχει φτάσει ο  χρόνος της πληρωμής του ΕΝΦΙΑ, καθώς και της κατάθεσης των φορολογικών  δηλώσεων. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις  ιδιοκτητών στους οποίους έχουν γίνει παρακρατήσεις των μετέπειτα καταβληθέντων  ενοικίων για συμψηφισμό φορολογικών εκκρεμοτήτων. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουμε λάβει στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, αλλά και  από τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Υπουργού, η Κυβέρνηση δικαιολογεί τις μεγάλες  καθυστερήσεις μέσω της ανάγκης εντοπισμού μεγάλου αριθμού αιτήσεων που  έχρηζαν διορθώσεων, ενώ ταυτόχρονα υπόσχεται προσλήψεις προσωπικού για την  επιτάχυνση της εκκαθάρισης των αιτημάτων.  

Ωστόσο, η πρόοδος που παρατηρείται είναι ελάχιστη, δεδομένου ότι αν και ο αριθμός  των διορθωμένων αιτήσεων από την αρχή του έτους ανέρχεται στις 20.000 περίπου,  στο πρόσφατο Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ2(20/05/2022) ανακοινώθηκε η πίστωση  συνολικού ποσού 3,96 εκατ. ευρώ σε μόλις 884 μοναδικούς ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Επομένως: 

Επειδή το ήδη δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επιδεινώνεται διαρκώς,  δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.  

Επειδή οι ιδιοκτήτες επαγγελματικής στέγης καλούνται άμεσα να ανταποκριθούν στις  φορολογικές τους υποχρεώσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει ακόμη τις απαραίτητες  ενισχύσεις. 

Επειδή ο αριθμός των 884 μοναδικών ΑΦΜ που ανακοινώθηκε ότι θα λάβουν άμεσα  την ενίσχυση για τα μειωμένα μισθώματα, αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 10%  των δικαιούχων, διαμορφώνοντας έτσι ένα χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης που  υπερβαίνει το έτος. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την καταβολή του συνόλου  των ενισχύσεων και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι 884 αιτήσεις; 

2) Σε ποιες άμεσες ενέργειες έχει προχωρήσει το Υπουργείο για να ενισχύσει με  προσωπικό τις υπηρεσίες που έχουν επωμιστεί τη διαδικασία; 

3) Σε ποιους λόγους οφείλεται η παρατεταμένη καθυστέρηση εκκαθάρισης των  αιτήσεων, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη προχωρήσει στις  απαραίτητες διορθώσεις; 

Scroll to Top