Προσιτή οικονομικά στέγη για όλους

Το δικαίωμα στη στέγαση κατατάσσεται στα θεμελιώδη δικαιώματα του  ευρωπαίου πολίτη και που σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 21 του  Ελληνικού Συντάγματος η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του  Κράτους. Τα στοιχεία για τη χώρα μας αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης  στο κοινωνικό αυτό αγαθό της στέγασης είναι απογοητευτικά. Ωστόσο, το  κυβερνητικό επιτελείο έχει διαφορετική ανάγνωση των στοιχείων, γεγονός που  αποτυπώνεται και στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα  2.0. 

Σύμφωνα με Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 2021, ο βασικός λόγος για τη δυσκολία απόκτησης (από όλους) αξιοπρεπούς στέγασης  είναι η αύξηση του κόστους ενοικίασης και η μείωση του εισοδήματος από την  εργασία. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, δύο στους πέντε Έλληνες  ξοδεύουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση, γεγονός που  κατατάσσει την Ελλάδα, στις κορυφαίες χώρες της Ε.Ε. με ακριβή στέγαση  αναλογικά με το εισόδημα των κατοίκων της. Ενώ, σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α.,  2021, το 75% των νέων ηλικίας 20-29 ετών κατοικούν με τους γονείς τους λόγω  ακριβώς της μη δυνατότητας τους για απόκτηση ατομικής στέγασης. Τα  στοιχεία μιλάνε από μόνα τους, και η κυβέρνηση της Ν.Δ. θεωρεί ότι πράττει τα  δέοντα στο τομέα της στεγαστικής πολιτικής μέσω της ανακαίνισης μόλις 100  διαμερισμάτων από τα οποία θα επωφεληθούν 250 δικαιούχοι.

Πιο συγκεκριμένα, στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του  Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και  ανθεκτικότητας της Ελλάδας περιλαμβάνεται η συνιστώσα 3.4 με τίτλο: «Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς  κοινωνικές πολιτικές», στην οποία εμπίπτει και επένδυση για κοινωνική  στέγαση. Στον προσδιορισμό του όρου κοινωνική στέγαση το κυβερνητικό  επιτελείο αναφέρει ότι: επικεντρώνεται στην παροχή στεγαστικής στήριξης στις  πλέον ευάλωτες ομάδες που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης. Και  ενώ θα περιμέναμε στην περιγραφή του μέτρου να περιλαμβάνονται όντως  δράσεις που να αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο πρόβλημα αδυναμίας  απόκτησης αξιοπρεπούς στέγασης από όλους, εντούτοις, ο στόχος που τίθεται  είναι η ολοκλήρωση ανακαίνισης 100 διαμερισμάτων, 70 στον Δήμο Αθηναίων  και 30 στον Δήμο Θεσσαλονίκης, εντός του 4ου τριμήνου του 2024. Ο αριθμός  των δικαιούχων ανέρχεται στους 250. Σημειώνεται ότι η εν λόγω επένδυση είναι  επιλέξιμη για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, την αυξανόμενη αδυναμία των Ελλήνων  πολιτών να έχουν πρόσβαση σε προσιτή οικονομικά στέγη, ιδιόκτητη ή  ενοικιαζόμενη, και σε συνδυασμό με το ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει το  κράτος για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Προτίθενται να αυξήσουν το ποσό της επένδυσης για κοινωνική  στέγαση και άρα τον αριθμό των δικαιούχων που περιλαμβάνεται στο  εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0; 

2. Ποια πρόσθετα μέτρα σχεδιάζουν να λάβουν προκειμένου οι  Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση σε προσιτή οικονομικά στέγη;  

Scroll to Top