Ελλιπής και ανεπαρκής η έως τώρα στήριξη της κτηνοτροφίας

Όλες οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο  λόγω των αυξήσεων, κυρίως, της τιμής των ζωοτροφών αλλά και των τιμών στην ενέργεια.  Η αύξηση αυτή στις τιμές όλων των κύριων συντελεστών της ζωικής παραγωγής  συνεχίζεται αμείωτη για πάνω από ένα χρόνο αλλά και συνεχώς διογκώνεται εξαιτίας της  πρόσφατης διατάραξη της αγοράς που προκαλεί η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 

Τα έως τώρα μέτρα που υιοθέτησε η Κυβέρνηση της ΝΔ αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό  και κρίνονται ήδη ως παντελώς ανεπαρκή να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των  κτηνοτρόφων οδηγώντας την κτηνοτροφία σε οικονομικό αδιέξοδο.  Συγκεκριμένα, η μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών, από 13% σε 6%, δεν έχει κανένα τελικό  οικονομικό όφελος για τους κτηνοτρόφους, από τη στιγμή που οι κτηνοτρόφοι ανήκουν σε  κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τα ποσοστά του ΦΠΑ των εκροών των παραγωγών (γάλα και  κρέας) μέχρι τον τελικό καταναλωτή, δεν έχουν μειωθεί.  

Όσον αφορά στην έκτακτη ενίσχυση για το κόστος ζωοτροφών με τον συντελεστή δύο τοις  εκατό το (2%) επί του κύκλου εργασιών του έτους 2021 που θεσπίστηκε με την Κοινή  Υπουργική Απόφαση Αριθ. 600/102813/2022 (ΦΕΚ 1852/Β/14-4-2022) «Χορήγηση  ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.  4919/2022 (Α΄71)» αυτή δεν δόθηκε σε πλήθος κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αφού δεν  συμπεριλήφθηκαν οι μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργούν πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και κυρίως αυτές που  συμπεριλαμβάνουν την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών αλλά και εξαιρέθηκαν οι πτηνοτρόφοι  και χοιροτρόφοι της χώρας αφού ως κλάδοι δε λαμβάνουν επιδοτήσεις και δεν πληρούν το  κριτήριο της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του Ολοκληρωμένου Συστήματος  Διαχείρισης Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ). Σαν να μην έφτανε όμως ο αποκλεισμός από την  ενίσχυση μεγάλου μέρους των κτηνοτρόφων ακόμη και το συνολικό ποσό πίστωσης που αποδόθηκε εντέλει στους κτηνοτρόφους υπολείπεται σημαντικά, περίπου 20% του  προβλεπόμενου προϋπολογισμού. Εντέλει, η κατ’ ευφημισμόν ειδική ενίσχυση που είδαν  οι κτηνοτρόφοι που δεν αποκλείστηκαν ήταν τόσο χαμηλή που χαρακτηρίζεται από τους  κτηνοτρόφους και τους φορείς τους σαν ψίχουλα, ελεημοσύνη και φιλοδώρημα, αφού δεν  αντιστοιχούν ούτε για αγορά ζωοτροφών για 5 μέρες! 

Πέραν όμως των δομικών προβλημάτων, αστοχιών και λαθών στην πληρωμή της έκτακτης  οικονομικής ενίσχυσης και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις που δόθηκαν στη ζωική  παραγωγή, υπήρξε εξίσου κάκιστη πληρωμή. Στη δε συνδεδεμένη ενίσχυση για το  αιγοπρόβειο κρέας (γάλα), όχι μόνο έμειναν απλήρωτοι πάμπολλοι δικαιούχοι  κτηνοτρόφοι, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους επέβαλε και ποινή. Συγκεκριμένα, για την πληρωμή  της συνδεδεμένης ενίσχυσης των αιγοπροβατοτρόφων, όπως καταγγέλλεται, ενώ οι  κανονικές παραδόσεις γάλακτος των κτηνοτρόφων φαίνονται στο σύστημα “Άρτεμις” οι  ποσότητες αυτές δεν εμφανίζονται στον ΕΛΓΟ- “Δήμητρα”. Αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να  εμφανίζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν παρέδωσαν τις προβλεπόμενες ποσότητες  γάλακτος, με συνέπεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ είτε να μην πληρώνει καθόλου τους παραγωγούς, είτε  να τους πληρώνει με μειωμένη ενίσχυση, αλλά και να τους επιβάλλει ποινή, λόγω της  λανθασμένης απεικόνισης των κιλών στον ΕΛΓΟ. 

Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το 30% των παραγωγών χοιρινού αποκλείστηκε  από τις έκτακτη ενίσχυση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, ενώ στην  βοοτροφία δεν υπάρχει προσανατολισμός για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Πέρα όμως από τις πληρωμές που αφορούν τη κτηνοτροφία, η Κυβέρνηση της ΝΔ σε μια  κρίσιμη στιγμή για την ελληνική κτηνοτροφία, με το γιγαντωμένο κόστος παραγωγής, όχι  μόνο δεν «χτύπησε» τις ελληνοποιήσεις, όπως ψευδώς διατυμπάνιζε πως θα κάνει, αλλά  αντίθετα με τις θεσμικές κινήσεις της, τις νομιμοποίησε βαφτίζοντας ως ελληνικά τα  εισαγόμενα αμνοερίφια. Η νομιμοποίηση των ελληνοποιήσεων για ζώα που οδηγήθηκαν  για σφαγή στη χώρα μας έγινε με απόφαση σήμανσης με μπλε σφραγίδα, στα αμνοερίφια  που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και σφάζονται άμεσα στην Ελλάδα, εις βάρος των  κτηνοτρόφων μας.  

Επειδή οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και ζωοτροφές είναι ανεξέλεγκτες με  αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής να έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και να έχει φέρει  σε δεινή οικονομική κατάσταση τον κτηνοτροφικό κλάδο. 

Επειδή όλα τα εξαγγελθέντα έως σήμερα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης βρίθουν  αστοχιών, εξαιρέσεων και αποκλεισμών ακόμη και ολόκληρων κλάδων της κτηνοτροφίας και τούτο οφείλεται αποκλειστικά στον πρόχειρο, παντελώς κατώτερο των περιστάσεων  και λανθασμένο σχεδιασμό της Κυβέρνησης 

Επειδή ακόμη και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις της ζωικής παραγωγής η σωρεία  αποκλεισμών και τα σφάλματα που παρατηρήθηκαν στην πληρωμή οφείλονται  αποκλειστικά στην και σε τούτο λανθασμένη διαχείριση από την πολιτική ηγεσία του  ΥπΑΑΤ 

Επειδή τόσο η μείωση της αγοραστικής δύναμης του παραγωγού όσο και οι αθρόες  εισαγωγές, άφησαν χωρίς εισόδημα χιλιάδες Έλληνες κτηνοτρόφους 

Επειδή με όλα τα παραπάνω ελλοχεύει και αυξάνεται διαρκώς ο κίνδυνος  κατάρρευσης της κτηνοτροφίας  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σκοπεύει και αν ναι πότε να διορθώσει τα σφάλματα και παραλείψεις που  οδήγησαν σε αποκλεισμούς και εξαιρέσεις στην έκτακτη ενίσχυση για το  κόστος ζωοτροφών με τον συντελεστή δύο τοις εκατό το (2%) επί του κύκλου  εργασιών του έτους 2021; 

2. Προτίθεται και αν ναι πότε να διορθώσει τα σφάλματα και παραλείψεις που  οδήγησαν σε αποκλεισμούς και εξαιρέσεις στην καταβολή των  συνδεδεμένων ενισχύσεων της ζωικής παραγωγής; 

3. Ποια επιπλέον έκτακτα μέτρα ενίσχυσης σχεδιάζει ούτως ώστε να στηρίξει γενναία και άμεσα την κτηνοτροφία της χώρας; 

Scroll to Top