Σε αδιέξοδο δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες ελβετικού φράγκου

Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες ελβετικού  φράγκου, οι οποίοι επωμίστηκαν υπέρογκες χρεώσεις στα δάνειά τους τα τελευταία  έτη, λόγω της ανατίμησης του ελβετικού φράγκου, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο ποσό  αποπληρωμής να αυξάνεται αντί να μειώνεται, παρόλο που καταβάλλουν κανονικά τις  δόσεις των δανείων τους. 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε υπέρ των δανειοληπτών σε άλλες  ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και μάλιστα με τις αποφάσεις C-776/19 έως C 782/19 των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, που προέκυψαν μετά από προδικαστικά  ερωτήματα που έθεσε το ανώτατο Γαλλικό δικαστήριο, δικαιώνοντας τους  δανειολήπτες με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου. 

Στην Ελλάδα οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου είναι ακόμα απροστάτευτοι  από την κερδοσκοπία και την αυθαιρεσία των τραπεζικών ιδρυμάτων, αν και πρόκειται  για δανεισμό με την μορφή λογιστικού χρήματος. Οι τράπεζες ουδέποτε μεταβίβασαν  ελβετικά φράγκα, αλλά χρηματικά ποσά σε ευρώ εξαρτώντας την αποπληρωμή τους  από την διακύμανση του συναλλάγματος. Οι δανειολήπτες ενημερώθηκαν  αποκλειστικά για μεταβίβαση ευρώ στους λογαριασμούς τους. Πράγμα που σημαίνει  ότι μόνο ευρώ μπορούσαν να μεταβιβάσουν.  

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες οι δανειακές συμβάσεις που επέβαλαν οι  τράπεζες στους πελάτες τους δεν παρείχαν δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων  και σαφήνεια για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο,  περιείχαν αδιαφανείς όρους εξαιρετικά επιβλαβείς για τους δανειολήπτες, λόγω της  ραγδαίας μεταβολής της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου από το 2010 και μετά και τέλος παραβιάστηκαν η υποχρέωση των τραπεζών στην προσυμβατική  ενημέρωση και η αρχή της διαφάνειας κατά το δίκαιο του καταναλωτή.

Επειδή, κανένας δανειολήπτης στην Ελλάδα ουδέποτε διαπίστωσε σε μη  λογιστική μορφή το δάνειό του σε ελβετικά φράγκα. 

Επειδή, δεν μετέφερε σε λογαριασμό τρίτου προσώπου ελβετικά φράγκα. 

Επειδή, δεν εκταμίευσε σε ρευστό τμήμα του δανείου λαμβάνοντας ελβετικά  φράγκα. 

Επειδή, δεν εξόφλησε το δάνειό του με ελβετικά φράγκα. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να απαλλαγούν οι δανειολήπτες από τις υπέρογκες χρεώσεις, που προέκυψαν από την ανατίμηση του  ελβετικού φράγκου; 

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να μετατραπούν σε ευρώ τα  συγκεκριμένα δάνεια, χωρίς επιβάρυνση των δανειοληπτών;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να υπολογιστεί το δάνειο, οι δόσεις  που καταβλήθηκαν και το υπόλοιπο του δανείου βάσει της ισοτιμίας που  ίσχυε κατά την εκταμίευση; 

Scroll to Top