Η κυβέρνηση προωθεί τη διάλυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) μέσα από καταργήσεις, συγχωνεύσεις και μεταφορές Τμημάτων, την ίδια στιγμή που το σύνολο των διδασκόντων και των φοιτητών αντιτίθεται σε μια τέτοια προοπτική

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος  (ΔΙ.ΠΑ.Ε) στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, εισηγήθηκε  σε μία αιφνιδιαστική συνεδρίαση και η Διοικούσα Επιτροπή ψήφισε κατά  πλειοψηφία την κατάργηση, τη συγχώνευση και την μεταφορά Τμημάτων του  Πανεπιστημίου, οδηγώντας ουσιαστικά στη διάλυσή του.  

Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε να καταργηθούν τα τμήματα Φυσικής στην Καβάλα  και των Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Σίνδο Θεσσαλονίκης με το επιχείρημα  ότι κατά το έτος 2021 έως 2022 εισήχθησαν στο μεν πρώτο 36 φοιτητές εκ των  οποίων μόνο 11 προέρχονται από τα ΓΕΛ(!) και στο δεύτερο από τους 90 οι 36  προέρχονται από τα ΓΕΛ! Δηλαδή ο Πρόεδρος της Διοικούσας χρησιμοποιεί  ως επιχείρημα τα αποτελέσματα της απαράδεκτης Ελάχιστης Βάσης  Εισαγωγής της κας Κεραμέως, που άφησε τους νέους και τις νέες εκτός των  Σχολών και τις Σχολές χωρίς φοιτητές, για να τις κλείσει τελείως κάνοντας  ακόμα ένα μεγάλο χατίρι στα ιδιωτικά Κολλέγια. 

Εισηγείται επίσης τη μεταφορά από τη Σίνδο στις Σέρρες του Τμήματος  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και τις συγχωνεύσεις του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, που εδρεύει στη  Σίνδο με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών στις Σέρρες, τη συγχώνευση του Τμήματος Μηχανικών  Τοπογραφίας και Γεω-πληροφορικής με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με  έδρα και των δύο στις Σέρρες και τέλος τη μεταφορά του Παραρτήματος της  Νοσηλευτικής από το Διδυμότειχο στην Αλεξανδρούπολη για την οποία η  τοπική κοινωνία είναι κάθετα αντίθετη. 

Με την απόφαση αυτή διακόπτει τη λειτουργία δυναμικών σχολών με πέντε  χιλιάδες εξακόσιους (5.600!) φοιτητές στη Σίνδο για να τις μεταφέρει σε μία  άλλη πόλη, με παράλληλη επιβάρυνση των οικογενειών των φοιτητών με νέα  δυσβάστακτα έξοδα στο μέσο της κρίσης ακρίβειας και φτωχοποίησης που  εξελίσσεται στη χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οδηγεί στην απαξίωση εξειδικευμένων υποδομών και εγκαταστημένου τεχνολογικού  εξοπλισμού εκατομμυρίων, που είναι προφανές ότι δεν μπορούν να  μετακινηθούν και άρα, επιπλέον υποβαθμίζει τις συνθήκες σπουδών τόσο των  μεταφερόμενων φοιτητών όσο και των φοιτητών της πανεπιστημιούπολης των  Σερρών. Επιπλέον αφήνει άλλους 5000 φοιτητές χωρίς το τμήμα στο οποίο  έχουν εισαχθεί με πανελλαδικές εξετάσεις ή τους μεταφέρει σε τμήμα με άλλο  γνωστικό αντικείμενο. 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύθηκε με το νόμο 3391 του  2005 και άρχισε να λειτουργεί το 2008 όταν έλαβε χρηματοδότηση από το  ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και  Δια Βίου Μάθηση» και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και έχει  ως αποστολή και στόχο να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε Έλληνες και ξένους  και να παράγει και να μεταδίδει καινοτόμο γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα  που ασχολείται. Το 2019, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, με την παρούσα δομή του,  προέκυψε από τη συνέργεια -συγχώνευση των πρώην Τ.Ε.Ι. της  Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης, με το υφιστάμενο τότε ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κατά τη διαδικασία αυτή με  συστηματικό τρόπο, με αποφάσεις των εκλεγμένων διοικήσεων των ιδρυμάτων  και με προτάσεις των ίδιων των τμημάτων και των σχολών προέκυψαν νέα  πανεπιστημιακά τμήματα με επικαιροποίηση των γνωστικών αντικειμένων τους  και σε κάποιες περιπτώσεις με συγχωνεύσεις τμημάτων για δημιουργία  σύγχρονων διεπιστημονικών αντικειμένων.  

Και ενώ θα περίμενε κανείς ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του  Πανεπιστημίου να καταβάλλουν κάθε τι δυνατό, ώστε να αναβαθμιστεί ακόμα  περισσότερο το Πανεπιστήμιο, ο μεν πρώτος εισηγείται και η Επιτροπή ψηφίζει  κατά πλειοψηφία, όχι την αναβάθμιση αλλά την κατάργηση, συγχώνευση και  μεταφορά Τμημάτων. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι καθηγητές και οι φοιτητές, η  παραπάνω εισήγηση και η ψήφισή της από τη Διοικούσα Επιτροπή έγινε  εντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχουν ενημερωθεί ή ερωτηθεί σχετικά και σε  πλήρη αντίθεση με τις προτάσεις των καθηγητών και τις αποφάσεις των  Τμημάτων και των Σχολών. 

Η πρόθεση της Κυβέρνησης να διαλύσει το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι φανερή και  προκύπτει κυρίως από την ένδεια των επιχειρημάτων και κριτηρίων, που έχουν  χρησιμοποιηθεί. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι ως μοναδικό κριτήριο για την  κατάργηση των Τμημάτων χρησιμοποιείται ο μικρός αριθμός εισαχθέντων, που  είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ενώ προφανώς εννοείται, ότι οι  υπόλοιποι εισαχθέντες φοιτητές είναι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου  (ΕΠΑΛ). Ωστόσο, ακόμα και η επίκληση αυτού του κριτηρίου εισάγει έναν  ανεπίτρεπτο εκπαιδευτικό ρατσισμό, αφού διαχωρίζει τους φοιτητές ανάλογα  με την εκπαιδευτική τους προέλευση, παραγνωρίζοντας ότι η εισαγωγή στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στηρίζεται στο αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα  των πανελληνίων εξετάσεων. Εξάλλου, και οι δύο τύποι Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  αναγνωρίζονται ως ισότιμοι για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Εάν  η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με όρους μειονεξίας τα ΕΠΑΛ θα πρέπει αυτό να είναι εκ των προτέρων γνωστό στους χιλιάδες μαθητές, που τα επιλέγουν και  όχι εκ των υστέρων να καταργεί τμήματα, στα οποία έχουν εισαχθεί μαθητές  μετά από μεγάλη προσπάθεια. 

Η ένδεια των επιχειρημάτων και το ψευδεπίγραφο των λεγόμενων κριτηρίων  που χρησιμοποιούνται για να καταργηθούν να συγχωνευθούν και να  μετακινηθούν τμήματα γίνεται ακόμη πιο φανερή καθώς τα τμήματα Μηχανικών  Παραγωγής & Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών  Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι τμήματα που  θεραπεύουν σύγχρονα και απαραίτητα για την κοινωνία και οικονομία γνωστικά  αντικείμενα, έχουν υψηλές βάσεις εισαγωγής, εισάγονται κάθε χρόνο  εκατοντάδες υποψήφιοι, και έχουν εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής  αποκατάστασης των αποφοίτων τους. Επιπλέον δεν μπορεί να γίνει κατανοητό  σε ποιο επιστημονικό κριτήριο βασίζεται η πρόταση για συγχώνευση ενός  Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεω-πληροφορικής με ένα Τμήμα  Πολιτικών Μηχανικών, τα οποία θεραπεύουν διακριτά γνωστικά αντικείμενα  εδώ και έναν περίπου αιώνα!. Θα τολμούσε η κυβέρνηση να προτείνει  συγχώνευση για τα αντίστοιχα τμήματα που λειτουργούν στο ΕΜΠ ή στην  Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ; 

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) του  ΔΙΠΑΕ στις 4/4/2022 εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τίτλο: «Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ 2» του  Υπουργείου Παιδείας µε ∆ούρειο Ίππο τη διορισµένη ∆ιοικούσα Επιτροπή του  ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδας (∆ΙΠΑΕ)» στο οποίο αναφέρουν ότι δεν  αποδέχονται καμία συγχώνευση, κατάργηση ή μετακίνηση Τμήματος του  ΔΙΠΑΕ, θα αγωνιστούν για να μην πραγματοποιηθεί η επιβαλλόμενη από το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Διοικούσας Επιτροπής  συρρίκνωση του ΔΙΠΑΕ και ζητούν την παραίτηση της Διοικούσας Επιτροπής  και την άμεση προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών.  

Επειδή είναι αδιανόητο να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να  μεταφέρονται τμήματα που προέκυψαν μόλις πριν από 3 χρόνια και  λειτουργούν με νέα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που προέκυψαν μετά  από σοβαρή και πολύμηνη διαβούλευση των καθηγητών και των δημοκρατικά  εκλεγμένων οργάνων τους. 

Επειδή είναι εξωφρενικό να μεταφέρονται σχολές με πάνω από 5.500  φοιτητές σε μία άλλη πόλη (Σέρρες) ξαφνικά και χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι  σκοπούς εξυπηρετεί αυτή η απόφαση.  

Επειδή οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση  μόνο σε ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση δεν οδηγούν, αφού ουσιαστική αναδιάρθρωση σημαίνει αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των  σύγχρονων αναγκών, ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστήμιων και στήριξη της  ελληνικής οικογένειας. Αντίθετα, είναι εμφανές ότι στους στόχους της είναι η  διάλυση του δημόσιου Πανεπιστημίου και η ενίσχυση των ιδιωτικών κολλεγίων. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός 

1. Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί, ώστε να αποτραπεί η  κατάργηση, συγχώνευση και μεταφορά των Τμημάτων του  Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ευθυγραμμιζόμενη με  την συντριπτική πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας; 

2. Για ποιο λόγο προβλέπεται η μεταφορά από τη Σίνδο σε άλλη  πόλη (Σέρρες) τμημάτων με χιλιάδες φοιτητές αν όχι για την  εξυπηρέτηση των συμφερόντων ιδιωτικών κολλεγίων στη  Θεσσαλονίκη και μικροκομματικών λογικών του προηγούμενου  αιώνα στις Σέρρες; 

3. Τι έχει να απαντήσει για την απαξίωση σοβαρότατων  τεχνολογικών υποδομών αξίας πολλών εκατομμύριων που θα  προκληθεί από τις σχεδιαζόμενες καταργήσεις και μετακινήσεις  των τμημάτων;  

4. Τι σκοπεύει να κάνει για την ουσιαστική αναβάθμιση των τμημάτων  του ΔΙΠΑΕ, την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και την  ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής επαγγελματικών  δικαιωμάτων στους αποφοίτους τους; 

Scroll to Top