Η κυβέρνηση οδηγεί σε κλείσιμο το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας απομακρύνoντας 150 υγειονομικούς για λόγους συγχώνευσης – Πλήρης απαξίωση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στη 2ης Υ.Π.Ε. με υπογραφή Πλεύρη

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» – Γενικό Νοσοκομείο  Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» αποτελεί διασυνδεόμενο νοσοκομείο με έδρα την  οργανική μονάδα της Νίκαιας και αποκεντρωμένη μονάδα τη μονάδα της Αγίας  Βαρβάρας. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 23/30-11-2021 πρακτικό της έκτακτης  Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών υπό την  προεδρία του Υπουργού Υγείας κ. Αθανασίου Πλεύρη, το ΚΕΣΥΠΕ εισηγείται την  κατάργηση της ενοποίησης του (πρώην) Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» με το  Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και την ενοποίηση του (πρώην) Γ.Ν.  Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  «ΑΤΤΙΚΟΝ», με λειτουργία ως ενιαίου και αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. με κοινά όργανα  διοίκησης και κοινό Α.Φ.Μ. Για το σκοπό αυτό ανατέθηκε στη Διεύθυνση Οργάνωσης  και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων του Υπουργείου Υγείας η σύνταξη Σχεδίου  Νομοθετικής Ρύθμισης σχετικά με την ενοποίηση των οργανισμών του (πρώην)  Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» και του Πανεπιστημιακού  Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/ΟΙΚ39169 (ΦΕΚ 1250/Β/2012) και Υ4 α/οικ. 112525 (ΦΕΚ 3288/Β’/2012)  Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως ισχύουν, συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των  150 οργανικών θέσεων προσωπικού του πρώτου, εκ των οποίων 35 ιατροί  γαστρεντερολόγοι, καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι, ακτινολόγοι,  δερματολόγοι, χειρουργοί, παθολόγοι, που εργάζονται ή εφημερεύουν στο Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά, και ομοίως νοσηλευτών, παρασκευαστών εργαστηρίων,  διοικητικών και υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών. 

Στο ίδιο έγγραφο (πρακτικό ΚΕΣΥΠΕ της 30/11/2021) μεταξύ διάφορων  επικλήσεων ως αιτιολογικό της εισήγησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημιακού  Γ.Ν. «Αττικόν» με το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής – που με την από 16/3/22  ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των Ιατρών του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά ρητά καταγγέλλεται  ως κατάφωρη προσβολή και απαξίωση της επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς  του Νοσοκομείου Νίκαιας, συνολικά των Γενικών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. της 2ης Υ.Π.Ε. καθώς και του υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά – αναφέρεται  ο σκοπός «να ενισχυθεί ταυτόχρονα ο ρόλος του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» ως το μοναδικό  τριτοβάθμιο νοσοκομείο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας». 

Η συγκεκριμένη συγχώνευση προωθείται υπό τους συγκεκριμένους όρους παρά  τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, ήδη από τον Σεπτέμβριο του  2021, πως δεν θα απομακρυνθεί από το Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»  κανένας υγειονομικός του οποίου η οργανική θέση είναι στο Γ.Ν. Δυτικής Αττικής.  

Με την από 16-03-2022 ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των ιατρών του Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά, οι ιατροί ζητούν άμεση, πλήρη και ισότιμη μεταφορά στον Οργανισμό του  Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά όλων των οργανικών θέσεων υγειονομικών προερχομένων από  το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής, οι οποίοι εργάζονται ή έστω εφημερεύουν στο Γ.Ν. Νίκαιας  – Πειραιά. 

Επειδή το Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», όπως και τα άλλα  νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, παρά την υποστελέχωση,  την υποχρηματοδότηση και τα κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει, παρέχει  υψηλού επιπέδου επιστημονικές υγειονομικές υπηρεσίες σε εκατοντάδες χιλιάδες  πολίτες της Νίκαιας, του Πειραιά, του Ρέντη, του Κορυδαλλού, του Κερατσινίου, της  Δραπετσώνας, της Σαλαμίνας, του Περάματος και της Δυτικής Αθήνας χάρη στις  επίπονες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού και συνολικά του προσωπικού και γι’  αυτό το λόγο πρέπει να υπάρξει έμπρακτη αναγνώριση της επιστημονικής και  κοινωνικής προσφοράς τους από την πολιτεία και όχι απαξίωση. 

Επειδή το Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά παρέχει όλες τις ιατρικές ειδικότητες, είναι  Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. στη 2η Υ.Π.Ε. μαζί με το Ασκληπιείο Βούλας, το  Τζάνειο, το Θριάσιο και όλα τα Γενικά Νοσοκομεία των νησιών Αιγαίου.

Επειδή η απομάκρυνση 150 οργανικών υγειονομικών που εργάζονται ή εφημερεύουν  στο Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» συνιστά αποψίλωση προσωπικού  του νοσοκομείου με ταξικό πρόσημο και θύματα τους πολίτες της Β’ Πειραιά και της  ευρύτερης περιοχής. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη οργανικών θέσεων, ώστε να  υπάρξει άμεση, πλήρης και ισότιμη μεταφορά στον Οργανισμό του Γ.Ν.  Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» όλων των οργανικών θέσεων  υγειονομικών προερχομένων από το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής, ώστε να μην  απομακρυνθούν 150 υγειονομικοί που είναι απολύτως απαραίτητοι για  την εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά; 

2. Θα ανασκευάσει με νέα επανορθωτική απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ την  ανακριβή αναφορά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»  ως δήθεν «μοναδικού τριτοβάθμιου νοσοκομείου της 2ης ΥΠΕ», η οποία  αμφισβητεί επίσημα τον τριτοβάθμιο χαρακτήρα του Γενικού  Νοσοκομείου Νίκαιας, αλλά και των Νοσοκομείων Ασκληπιείο Βούλας,  Τζάνειο, Θριάσιο και όλων των γενικών νοσοκομείων των νησιών  Αιγαίου του Ε.Σ.Υ. στη 2η Υ.Π.Ε.; 

Scroll to Top