Τεράστια εκπαιδευτικά κενά στα Τμήματα Ένταξης των σχολείων της χώρας

Τα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), ως δομή της ειδικής αγωγής και  εκπαίδευσης που αφορά μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και  αναπηρίες, επιτελούν κρίσιμο εκπαιδευτικό έργο και η λειτουργία τους είναι  αναγκαία, για την ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών. Μέσω  εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί των  Τμημάτων Ένταξης εστιάζουν στις ατομικές δυσκολίες των παιδιών με ανάγκη  ειδικής στήριξης, βοηθώντάς τα να σημειώσουν  μαθησιακή πρόοδο, διευκολύνοντας έτσι την αποτελεσματικότερη ένταξή τους  στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, αν και επιτελούν ένα τόσο  σημαντικό έργο, ο αριθμός των Τ.Ε. είναι εντελώς αναντίστοιχος με τις  πραγματικές ανάγκες, με πολύ μεγάλες ελλείψεις να σημειώνονται σε όλες τις  εκπαιδευτικές βαθμίδες, με αποτέλεσμα μαθητές να οδηγούνται στο περιθώριο  της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ ήταν δυνατόν αυτό να αποφευχθεί.  Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η τεράστια έλλειψη Τμημάτων Ένταξης στα  νηπιαγωγεία της χώρας, παρά το γεγονός ότι η πρώιμη παρέμβαση στη  νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία είναι δυνατόν να αποδειχθεί καθοριστική για  την εκπαιδευτική εξέλιξη μαθητών και μαθητριών.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας έλλειψης αποτελεί η Νέα Σμύρνη,  όπου δεν λειτουργεί κανένα Τμήμα Ένταξης στα νηπιαγωγεία της περιοχής,  επί σειρά ετών, παρότι έχουν υπάρξει πολλά αναπάντητα αιτήματα, με εξαίρεση  το 6ο Νηπιαγωγείο, όπου τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε Τ.Ε. 

Δυστυχώς, όμως, και αυτό το μοναδικό αυτό Τμήμα Ένταξης μιας τόσο  πυκνοκατοικημένης συνοικίας, δεν λειτουργεί μετά τις 21 Δεκεμβρίου, λόγω μη  αντικατάστασης της εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, που υπηρετούσε εκεί  και πήρε άδεια μητρότητας, με αποτέλεσμα τα δυο παιδιά του νηπιαγωγείου  που δικαιούνται ενισχυτικής στήριξης να έχουν μείνει χωρίς εξατομικευμένη  βοήθεια, σε μια κρίσιμη αναπτυξιακή τους φάση. Έτσι, πλέον, συνολικά στη  Νέα Σμύρνη δεν λειτουργεί ούτε ένα Τμήμα Ένταξης σε νηπιαγωγείο, όπως  καταγγέλλει και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. της περιοχής με ανακοίνωση  του.  

Η περίπτωση της Νέας Σμύρνης δεν είναι μοναδική. Είναι απλά ένα  δείγμα των πάρα πολλών κενών που υπάρχουν, σε πανελλαδικό επίπεδο, είτε αναφερόμαστε σε σχολεία σε μεγάλα αστικά κέντρα, είτε αναφερόμαστε σε  νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιφέρειας. Μόνο στη Β΄  Πειραιά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν 200 μαθητές δημοτικού που  δικαιούνται, κατόπιν επίσημης διάγνωσης, παρακολούθηση σε Τμήματα  Ένταξης, χωρίς όμως να υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να καλυφθεί αυτή τους η  ανάγκη. Απέναντι στα κενά της Νέας Σμύρνης, του Πειραιά, απέναντι σε όλα  τα πανελλαδικά κενά, ενώ βρισκόμαστε στο μέσο της σχολικής χρονιάς, το  Υπουργείο Παιδείας επιδεικνύει απόλυτη αδράνεια και αναμένει να καλυφθούν  από την «τσέπη» των γονέων ή από το φιλότιμο και τις υπερπροσπάθειες του  εναπομείναντος εκπαιδευτικού προσωπικού του δημόσιου σχολείου, από το  οποίο και ζητείται να λύσει τα προβλήματα της αδιαφορίας των υπευθύνων.  

Επιπλέον, απόδειξη αυτής της συνολικής αδιαφορίας του Υπουργείου  Παιδείας αποτελεί το γεγονός ότι από τις 26/7/2021 έχουν ολοκληρωθεί οι  διαδικασίες που προβλέπονταν από σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Αριθ.  Πρωτ.: 48132/Δ3) για ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) και οι προτάσεις  με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν συγκεντρωθεί από τις αρμόδιες  υπηρεσίες, χωρίς όμως να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, μολονότι έχουν  περάσει 7 μήνες. Αυτή η «δυστοκία» της ανακοίνωσης των νέων Τμημάτων  Ένταξης και της στελέχωσης τους προκαλεί εύλογη ανησυχία σε γονείς,  μαθητές και εκπαιδευτικούς, ανησυχία που αυξάνει εξαιτίας διαφόρων  δημοσιευμάτων σε φιλο-κυβερνητικά έντυπα και sites αναφορικά με το μέλλον  της ειδικής αγωγής στο δημόσιο σχολείο. 

Επειδή ο ρόλος των Τμημάτων Ένταξης είναι καθοριστικός για την  εκπαιδευτική εξέλιξη μαθητών και μαθητριών, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες,  ιδιαίτερα δε στα πρώτα βήματα των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον 

Επειδή ο ρόλος των Τμημάτων Ένταξης είναι σημαντικός στην  καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, στην άμβλυνση των κοινωνικών  ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού 

Επειδή η ανυπαρξία Τμημάτων Ένταξης σε νηπιαγωγεία όπως, για  παράδειγμα, στη Νέα Σμύρνη είναι ο κανόνας και η πραγματικότητα για γονείς  και νήπια, σε όλη τη χώρα  

Επειδή επί 7 μήνες δεν έχουν ανακοινωθεί τα νέα Τμήματα Ένταξης  που πρέπει να ιδρυθούν και να στελεχωθούν με οργανικές θέσεις σε όλη τη  χώρα, γεγονός που όχι μόνο αποτελεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση αλλά  προκαλεί και ανησυχία ως προς το πόσα τελικά Τ.Ε. θα ιδρυθούν και θα  στελεχωθούν . 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Τι προτίθεται να κάνει για την κάλυψη των εκατοντάδων  εκπαιδευτικών κενών στα Τμήματα Ένταξης, όπως για  παράδειγμα το κενό στο 6ο νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης  καθώς, μάλιστα, διανύουμε το μέσο της σχολικής χρονιάς;  

2. Πότε θα ολοκληρώσει την ίδρυση των νέων Τμημάτων  Ένταξης που έχουν, αιτιολογημένα, αιτηθεί σχολεία, όλων  των βαθμίδων, από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της  χώρας;

Scroll to Top