Αναγκαία η παράταση ισχύος των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) των υποψηφίων οδηγών

Στο πλαίσιο της επιβολής των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας  υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η  λειτουργία των σχολών οδήγησης, καθώς και η διενέργεια θεωρητικών και  πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών, ανεστάλη για μεγάλα χρονικά  διαστήματα, από τον Μάρτιο του 20201 και στη συνέχεια από τον Νοέμβριο του  2020, με την υπ’ αριθμ. 71342 (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) Κοινή Υπουργική  Απόφαση, μαζί με όλες τις διαδοχικές παρατάσεις που αυτή έλαβε.  

Αποτέλεσμα των διαδοχικών πολύμηνων αναστολών στις εκπαιδευτικές και  εξεταστικές διαδικασίες, ήταν περίπου 50.000 υποψήφιοι οδηγοί2 να μην  μπορέσουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την εκπαίδευσή τους και τη συμμετοχή  τους στις εξετάσεις του Υπουργείου. Ωστόσο, επειδή τα Δελτία Εκπαίδευσης  Εξέτασης (ΔΕΕ) των υποψηφίων οδηγών ισχύουν για τρία χρόνια από την  ημερομηνία κατάθεσής τους, για πολλούς υποψήφιους σε ολόκληρη τη χώρα η  ημερομηνία λήξης των ΔΕΕ παρήλθε προτού προλάβουν να αποκτήσουν το  δίπλωμά τους, με αποτέλεσμα να είναι πλέον υποχρεωμένοι να επαναλάβουν ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχή. 

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλουν εκ νέου το παράβολο (165 ευρώ) έκδοσης του ΔΕΕ, ενώ ακυρώνονται τυχόν θεωρητικά και πρακτικά  μαθήματα που έχουν ήδη γίνει, καθώς και η επιτυχία τους στις θεωρητικές  εξετάσεις («σήματα»). 

Επομένως: 

Επειδή τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας οδήγησαν σε  αναστολές των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών των υποψηφίων  οδηγών, για τις οποίες όμως δεν ευθύνονται οι ίδιοι.  

Επειδή μέσα σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής ασφυξίας για τα  νοικοκυριά, είναι απαράδεκτο χιλιάδες υποψήφιοι οδηγοί σε όλη τη χώρα να  εξαναγκάζονται σε επιπλέον δαπάνες για εκ νέου καταβολή των παραβόλων  έκδοσης του ΔΕΕ.  

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:  

Προτίθεται να προχωρήσει σε παράταση της ισχύος των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) των υποψηφίων οδηγών που δεν  ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, λόγω των διαδοχικών πολύμηνων  αναστολών στη λειτουργία των σχολών οδήγησης, αλλά και στη  διενέργεια των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων; 

Scroll to Top