Στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ανατέθηκε η είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών αγροτών για το 2021 παρά το ότι αυτές έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους

Στην επιβάρυνση που υφίστανται οι αγρότες στα εισοδήματά τους με την  κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της εκτίναξης των τιμών  των καυσίμων και των αγροτικών εφοδίων, προστίθεται κι ένα επιπλέον ζήτημα  που στενεύει ακόμη περισσότερο των κλοιό γύρω από την παραγωγική αυτή  τάξη. Ειδικότερα, τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει δέκτες σωρείας παραπόνων από αγρότες σχετικά με την ανάθεση της είσπραξης των αγροτικών  ασφαλιστικών εισφορών του 2021 στο ΚΕΑΟ, παρά το γεγονός της εφάπαξ εξόφλησής τους μέχρι το τέλος του έτους αυτού. Μάλιστα το καταβληθέν ποσό  πιστώνει ο φορέας για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του 2022,  λογίζοντάς το ως προκαταβολή την ίδια ώρα που αναγκάζει τους ανθρώπους  αυτούς να απευθυνθούν πλέον στο ΚΕΑΟ για ρύθμιση της οφειλής τους με την  επιβάρυνση των προβλεπόμενων τελών. 

Είναι, όμως, γνωστό πως η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών λαμβάνει  την εξόφληση για την πώληση των παραγωγών της καθώς και τις  προβλεπόμενες ενισχύσεις το χρονικό διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, οπότε και διαθέτει ρευστότητα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της, γεγονός που πρέπει να τίθεται υπόψιν της διοίκησης του ΕΦΚΑ προβλέποντας σχετική προθεσμία εξόφλησης από την έκδοση του  ειδοποιητηρίου πριν τελικά υπαγάγουν την οφειλή στον μηχανισμό του ΚΕΑΟ,  ώστε να αποφεύγεται περιττή επιβάρυνση της παραγωγικής αυτής τάξης.  Επιπλέον είναι αναγκαίο και για το 2021 όσοι κατέβαλαν το συνολικό ποσό της  ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος αυτό μέχρι και σήμερα, να λογιστεί ως  εξόφληση του χωρίς να ισχύει η μεταβίβαση του ποσού στο ΚΕΑΟ και ασφαλώς  χωρίς την σχετική επιβάρυνση. 

Φέτος, οι αγρότες βιώνουν την χειρότερη ίσως χρονιά των τελευταίων ετών  και είναι επιβεβλημένη η ελάφρυνσή τους με οποιοδήποτε τρόπο είναι δυνατό.  Εξάλλου, είναι απολύτως άδικο και εκτός του πλαισίου λειτουργίας της  κοινωνικής ασφάλισης να αναγκάζονται να προπληρώνουν το επόμενο  ασφαλιστικό έτος και να βρίσκονται χρεωμένοι για το προηγούμενο και  υφιστάμενοι την επιβάρυνση της υπαγωγής στο ΚΕΑΟ. 

Επειδή γενικότερα οι αγρότες αμείβονται για την πώληση των προϊόντων τους  κατά κανόνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, χρονικό διάστημα κατά το οποίο  λαμβάνουν και την πλειοψηφία των ενισχύσεών που δικαιούνται.

Επειδή μέχρι και πέρυσι κατέβαλαν το σύνολο της ετήσιας ασφαλιστικής  εισφοράς κατά το ως άνω διάστημα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Επειδή φέτος παρά την εξόφληση κατά το ως άνω διάστημα του συνόλου της  ασφαλιστικής εισφοράς για το 2021 οι αγρότες ενημερώθηκαν πως το ποσό  αυτό θα πιστωθεί στο 2022, ενώ το συνολικό ποσό της εισφοράς για το 2021  έχει ανατεθεί προς είσπραξη στο ΚΕΑΟ. 

Επειδή η καινοφανής αυτή πολιτική είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνει με αδικαιολόγητα έξοδα τους αγρότες, ενώ τους υποχρεώνει  εμμέσως σε προεξόφληση της εισφοράς του 2022. 

Επειδή η πρωτοφανής και αδικαιολόγητη αυτή μεθόδευση προείσπραξης γίνεται σε μια περίοδο που ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα  επιβίωσης. 

Επειδή είναι εκ των ων ουκ άνευ η πρόβλεψη ικανής προθεσμίας ώστε να δίνει  τη δυνατότητα στους αγρότες να εξοφλούν τις οφειλές τους στον ΕΦΚΑ κατά το  διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Επειδή πρέπει η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του 2021 που έγινε  μέχρι σήμερα να πιστωθεί στο έτος αυτό κι όχι στο επόμενο. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Για ποιους ακριβώς λόγους οι εισφορές που καταβλήθηκαν για το  2021 εφάπαξ λογίζονται προεξόφληση του έτους 2022 επιβαρύνοντας  άδικα τους ασφαλισμένους με προσαυξήσεις και την υποχρέωση να  εξοφλήσουν το έτος 2021 εκ νέου; 

2. Θα αναιρέσουν την ανάθεση της εξόφλησης των ασφαλιστικών  εισφορών των αγροτών για το έτος 2021 στο ΚΕΑΟ, εφόσον αυτές έχουν  εξοφληθεί μέχρι σήμερα; 

3. Θα χορηγήσουν επιπλέον προθεσμία για την εξόφληση των εισφορών έτους 2021 πριν την ανάθεση τους στο ΚΕΑΟ;

4. Έχουν πρόθεση να διευκολύνουν γενικότερα τους αγρότες ώστε  να εξοφλούν τις ασφαλιστικές τους εισφορές χωρίς περαιτέρω  επιβάρυνση κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, όταν και θα διαθέτουν ρευστότητα; 

Scroll to Top