Νομιμοποίηση ορειβατικού καταφυγίου ‘Χρηστάκης’ στο όρος Όλυμπος

Το ορειβατικό καταφύγιο «Χρηστάκης» βρίσκεται στη θέση «Μεγάλη Γούρνα» του όρου Όλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε ύψος 2.550 μ., στη διαδρομή του μονοπατιού Ε4, Κοκκινοπηλός Σκάλα. Εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία, την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού, καθώς και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ατόμων από την ελληνική αστυνομία και την ειδική μονάδα πυροσβεστικού. Το εν λόγω καταφύγιο βρίσκεται σε δημόσια δασική έκταση, εντός των ορίων του Εθνικού δρυμού Ολύμπου και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από την Εθνική οδό Ελασσόνας-Κατερίνης και το μονοπάτι Ε4, Κοκκινοπηλός-Σκάλα. Οι κτηριακές του εγκαταστάσεις αποτελούνται από δύο κτήρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 81 τμ. και 26,50 τμ., ενώ έχει δυναμικότητα σαράντα κλινών. 

Η αναφερόμενη έκταση, σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 141874/3328/2010 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εμπίπτει στη Ζώνη Γ ́ όπου διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων, ενώ σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: «Χαρακτηρισμός της χερσαίαις περιοχής του όρου Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών», η ως άνω έκταση εμπίπτει στην περιοχή Προστασίας Γ ́ εντός της οποίας επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία υποδομών (ορειβατικά καταφύγια, ταρατηρητήρια, πινακίδες κλπ.). 

Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε λύση στο θέμα της απουσίας νομοθετικού πλαισίου για την νομιμοποίηση των ορεινών καταφυγίων που είχε ανακύψει μετά την κατάργηση του άρθρου 40 του ν.3105/2003. Ειδικότερα, με το άρθρο 23 του ν.4519/2018 δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων που αποτελούσαν προϋπόθεση και για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής απόφασης που θα καθόριζει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων με τρόπο συμβατό με τις διατάξεις της δασικής περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Παρόλα αυτά, δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη και η υπουργική απόφαση για την νομιμοποίηση του καταφυγίου <<Χρηστάκης>>

Επειδή, η νομιμοποίηση του υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Γιατί καθυστερεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, καθώς και η υπουργική απόφαση νομιμοποίησής του, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 52 του Ν.4280/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 25/20-2-2018); 

Scroll to Top