Υλοποίηση του Προγράμματος Δημιουργίας Νέων Ποικιλιών Φυτικών Ειδών

Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο 9 του Ν. 1564/1985, προβλέπεται η λήψη μέτρων, για Ερευνητικά Προγράμματα με αντικείμενο τη δημιουργία νέων ποικιλιών στον τομέα της φυτικής παραγωγής. 

Για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2018 μετά από συνάντηση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, συμφωνήθηκε η έναρξη προγράμματος δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών με χαρακτηριστικά όπως, βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε επιβλαβείς οργανισμούς, αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, αλατούχα εδάφη, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, κλπ.) 

Η δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών είναι υψίστης σημασίας για την 

• αύξηση της παραγωγικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στην γεωργία και παράλληλη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή. 

Τα οφέλη από τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών οδηγούν σε: 

• Γεωργία μειωμένων εισροών και καλύτερη αξιοποίηση των λοιπών εισροών (άρδευση, λίπανση). 

• Αύξηση της παραγωγής. 

• Διεύρυνση εμπορικής περιόδου για τα τελικά προϊόντα (γεωργικά προϊόντα). 

• Αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας. 

• Αξιοποίηση εδαφών και περιοχών με οριακές κλιματικές συνθήκες. 

• Οικονομική απεξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές γενετικού υλικού από το εξωτερικό. 

• Δυνατότητα στη χώρα μας να γίνει εξαγωγέας πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Η χρηματοδότηση του μέτρου αποφασίστηκε να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Λογαριασμός Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων) με προϋπολογισμό 1.500.000€ σε βάθος πενταετίας. Τονίζεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά ουσιαστικής επένδυσης στην αγροτική έρευνα για τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην ανάγκη αισθητής ανταποδοτικότητας των καταβαλλόμενων τελών από τις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία απευθύνθηκε σε όλους τους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Οργανισμοί και Ινστιτούτα, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ.α.), καθώς και στους Συλλογικούς Φορείς του τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ορισμένα ΑΕΙ, με αρχικές προτάσεις για σημαντικά φυτικά είδη. 

Η υλοποίηση του προγράμματος ανατέθηκε στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τον κατεξοχήν Οργανισμό για την Έρευνα που διαθέτει το Υπουργείο, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και σε στενή συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, καθώς και με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους Ερευνητικούς Φορείς. 

Το πρόγραμμα αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Agrotica 2018, για αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων, ώστε να γίνουν επενδύσεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό. 

Η επένδυση αυτή θα έχει μετρήσιμα, χειροπιαστά παραδοτέα και στόχος της είναι να στηρίξει τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, να αυξήσει το εισόδημα του Έλληνα παραγωγού, να προσφέρει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, ενισχύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα του πρωτογενούς τομέα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. 

Το πρόγραμμα δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών έχει μέγιστη σημασία για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ελληνική βιοποικιλότητα, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών και τη δημιουργία «μαγιάς» για την μακροπρόθεσμη κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά και τη δυνατότητα εξαγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού σε άλλες χώρες. 

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Θα δοθεί επιτέλους η δυνατότητα Έλληνες παραγωγοί σε συνεργασία με ερευνητές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την υπεραξία των ελληνικών ποικιλιών, ενισχύοντας το αγροτικό εισόδημα και την ελληνική οικονομία; 

2. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης του προγράμματος, ως προς τα συμφωνηθέντα και αν όχι, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί; 

Scroll to Top