Παράταση συμβάσεων κοινωφελούς απασχόλησης στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας

Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να λήξουν οι συμβάσεις κοινωφελούς απασχόλησης των 91 εργαζομένων στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. Αυτό συνεπάγεται την υποστελέχωση της δομής, γεγονός που θα δημιουργήσει έντονα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της, στις συνθήκες διαβίωσης των ίδιων των φιλοξενουμένων, καθώς και στην καθημερινότητα των εργαζομένων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. 

Η προχειρότητα και ανετοιμότητα της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών οξύνει παρά επιλύει το πρόβλημα, όπως αποδεικνύεται και από την επικρατούσα κατάσταση των δομών υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων στη χώρα μας. 

Δεδομένου ότι οι ανάγκες της δομής στο Κουτσόχερο, όπως και των περισσοτέρων ανά την επικράτεια, είναι διαρκείς και αυξανόμενες, καθίσταται απολύτως αναγκαία η επέκταση της χρονικής διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α ́ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών» και για τον Β ́ Κύκλο, ώστε να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι το δύσκολο έργο συντονισμού, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών καθημερινής φροντίδας και υποστήριξης των προσφύγων. 

Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση που να διασφαλίζει την παράταση αυτή, αυξάνοντας την αγωνία των εργαζομένων για το αβέβαιο εργασιακό τους μέλλον. Είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλέον αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και έχουν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη δομή. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Προτίθεται η Κυβέρνηση να ανανεώσει άμεσα τις συμβάσεις των εργαζομένων του Β ́ Κύκλου, που αφορά τους εργαζόμενους της δομής προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας, όπως αυτό συνέβη με τετράμηνη επέκταση του Γ’ Κύκλου

Scroll to Top