Οι πανεπιστημιακοί και νοσοκομειακοί ιατροί των νοσοκομείων της Λάρισας και η πραγματικότητα διαψεύδουν τον Υπουργό Υγείας

Από την έναρξη της πανδημικής κρίσης έως και σήμερα οι ερωτήσεις και οι  αναφορές που σας απευθύναμε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου  είναι πολλές και ισάριθμες με τα αντίστοιχα προβλήματα που ανακύπτουν  στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Πηγή των  προβλημάτων αποτέλεσε, κατά την πολιτική μας άποψη, η δική σας πολιτική  κατεύθυνση της μη ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με  προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού,  αλλά με προσλήψεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων και  έκτακτων αναγκών.  

Πλην όμως, η πανδημία παραμένει και μάλιστα, διανύουμε το τέταρτο κυμα  και ιδιαιτέρως σοβαρό από άποψη πλήθους κρουσμάτων, νοσηλευομένων και  θανάτων, γεγονός που θα έπρεπε να σας ενεργοποιήσει και να προβείτε σε  επανασχεδιασμό ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων με μόνιμο  χαρακτήρα. Εξάλλου οι ανάγκες από την πανδημία, πλέον έχουν απολέσει  τον χαρακτήρα των πρόσκαιρων και έκτακτων, αλλά αποκτούν χαρακτήρα  διαρκή και μόνιμο. Αντί αυτού όμως, και ενώ σήμερα οι κλίνες ΜΕΘ στα δύο  νοσοκομεία της Λάρισας είναι υπερπλήρεις, και ενώ η αδυναμία  αντιμετώπισης νέων σοβαρών κρουσμάτων είναι ορατή και ενώ διαπιστώνεται  ήδη η αδυναμία περίθαλψης λοιπών ασθενών, εξαιτίας της ανεπάρκειας  κλινών, ιατρικού κλπ προσωπικού, εσείς λάβατε την πολιτική απόφαση, να  θέσετε σε αναστολή εργασίας τους υγειονομικούς υπαλλήλους που ήταν  ανεμβολίαστοι.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία, η οποία διαβιβάστηκε σε  εσάς, με την κατάθεση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου της υπ’  αριθμ. αρ. 3779/6 9-2021 αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή από τον  υπογράφοντα την παρούσα ερώτηση, με την οποία σας ζήτησα να  ανακοινώσετε το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη συνέχιση της ομαλής και  απρόσκοπτης λειτουργίας των δυο νοσοκομείων της Λάρισας, δεδομένης της  αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών.  

Επί της αναφοράς μου έλαβα από το Υπουργείο σας την υπ’ αριθμ. πρωτ.  ΓΠ54728/18-10-2021 απάντηση, με την οποία, μας πληροφορείτε, ότι  σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 75433/7-10-2021 έγγραφο της 5ης ΥΠΕ  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, «έχουν ήδη ξεκινήσει οι τοποθετήσεις,  ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού  προσωπικού στις θέσεις υγειονομικών που τέθηκαν σε αναστολή. Προσωπικό  προς τοποθέτηση υπήρχε στις ήδη υπάρχουσες λίστες του επικουρικού για  κάποιες ειδικότητες, ενώ και η πλατφόρμα για την υποβολή νέων  αιτήσεων ενεργοποιήθηκε για τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και ήδη  έχουν αναρτηθεί και οι καινούριοι πίνακες. Για τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, οι  αποφάσεις πρόσληψης που έχουν γίνει μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2021  αποτυπώνονται στον πιο κάτω πίνακα:  

Νοσοκομείο Π.Γ.Ν.Λάρισας Γενικό Νοσοκομείο  Λάρισας  

Πλήθος Αναστολών 143 67 Πλήθος αποφάσεων Πρόσληψης 92 36 

Εν κατακλείδι, και όσον αφορά στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, δεν έχει  παρατηρηθεί κάποια δυσλειτουργία λόγω της επιβολής του διοικητικού μέτρου  της  αναστολής άσκησης καθηκόντων στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς».  

Την ίδια όμως στιγμή που το Υπουργείο δίνει αυτή την απάντηση,  καθησυχαστική σαν να βαίνουν όλα καλώς και ομαλώς, εντούτοις, τα ίδια τα  νοσοκομεία, όχι διά των διοικήσεών τους, αλλά διά των ίδιων των ιατρών,  δηλαδή του προσωπικού που γνωρίζει με απόλυτη αμεσότητα και πέραν πάσης αμφισβήτησης τα καθημερινά προβλήματα, τις ελλείψεις, και την  αδυναμία αντιμετώπισης του συνόλου των ασθενών, τόσο αυτών που νοσούν  από COVID όσο και αυτών που χρήζουν περίθαλψης λόγω άλλων σοβαρών  νοσημάτων, θέτουν τα θέματα στην ορθή βάση.  

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που διά των  εγκατεστημένων κλινικών του εντός του Πανεπιστημιακού Γενικού  Νοσοκομείου Λάρισας, παρέχει από κοινού με το προσωπικό που ανήκει στο  ΕΣΥ, υψηλού επιπέδου νοσοκομειακή περίθαλψη, σε πρόσφατη Γενική  Συνέλευση, ζήτησε από τις διοικήσεις της 5ης ΥΠΕ και του ΠΓΝ Λάρισας να  προβούν ΑΜΕΣΑ, στην αναπλήρωση όλων των ιατρών, νοσηλευτών και  λοιπών διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων του νοσοκομείου που τέθηκαν σε αργία με βάση τον σχετικό νόμο, επειδή δεν εμβολιάσθηκαν. Και τονίζεται ότι αυτό  δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, ενώ και τα κενά που έχουν προκύψει δημιουργούν  επιπρόσθετα προβλήματα στην ήδη σοβαρά επηρεασμένη λειτουργία του  νοσοκομείου. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει  έκκληση προς τις διοικήσεις των αρμοδίων φορέων (5 ΥΠΕ και  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας) να επιληφθούν ΑΜΕΣΑ αυτού του  σοβαρού προβλήματος και να δώσουν την λύση που αρμόζει για το καλό  όλων, των ασθενών, των φοιτητών ιατρικής και των ειδικευόμενων ιατρών  καθώς και για την ορθολογική και αποτελεσματική στήριξη του ΕΣΥ, η οποία  όπως έχουν πολλαπλώς διακηρύξει αποτελεί άμεση προτεραιότητά τους.  

Αντίστοιχα και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα και με την  τοποθέτηση του πρόεδρου της ΕΙΝΚΥΛ, γίνεται λόγος για συνεχή  υποστελέχωση του Γ.Ν.Λάρισας από την έναρξη της πανδημίας έως και  σήμερα και είναι βέβαιο ότι θα αποβούν οι ελλείψεις αυτές μοιραίες για την  υγεία των πολιτών ενόψει ειδικά του 4ου κύματος, γεγονός που απαιτεί άμεση  και επείγουσα λήψη των αντίστοιχων και ενδεδειγμένων μέτρων. 

Εξάλλου και η απάντηση του Υπουργείου επιβεβαιώνει ότι πράγματι δεν  έχει αναπληρωθεί το κενό του συνόλου του προσωπικού που τέθηκε σε  αναστολή, δεδομένου ότι το πλήθος των συμβάσεων αναπλήρωσης υπολείπεται του αριθμού των αναστολών κατά το ήμισυ στο Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο, και κατά τα 2/3 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.  

ΕΠΕΙΔΗ, είναι προφανές ότι τα αριθμητικά στοιχεία του Υπουργείου  αναφορικά με τον αριθμό των αναστολών και των συμβάσεων αναπλήρωσης  επιβεβαιώνουν τις επισήμως εκπεφρασμένες θέσεις των οργάνων τόσο του  Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, όσο και του Γενικού Νοσοκομείου  Λάρισας, ενώ αντιθέτως δε συνάδουν καθόλου με το συμπέρασμα που  καταλήγετε στην απάντηση του Υπουργείου, ότι δηλαδή δήθεν δεν έχει  παρατηρηθεί κάποια δυσλειτουργία.  

ΕΠΕΙΔΗ, το ζητούμενο μεσούσης της πανδημίας δεν είναι η  επικοινωνιακή προσέγγιση των ζητημάτων, με την τυπική απάντηση  για λόγους κοινοβουλευτικής υποχρέωσης, αλλά ο κοινοβουλευτικός  διάλογος μεταξύ αντιπολίτευσης και Κυβέρνησης με σκοπό την επίλυση  των προβλημάτων, που οδηγεί στην προάσπιση της δημόσιας υγείας  ως υπέρτατου αγαθού.  

ΕΠΕΙΔΗ, η 31η Οκτωβρίου 2021 είχε ορισθεί ως η ημερομηνία κατά την  οποία θα επέλθει επαναξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με την  συνέχιση ή μη της αναστολής εργασίας του ανεμβολίαστου προσωπικού.  

ΕΠΕΙΔΗ, είναι δεδομένο ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι ικανή και  αρκετή ώστε να αντιμετωπίσει με ασφάλεια των ασθενών καθώς και του ίδιου  του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού το τέταρτο κύμα της πανδημίας.  

ΕΠΕΙΔΗ, δεδομένων των ελλείψεων σε προσωπικό και της αύξησης των  κρουσμάτων, καθίσταται επιτακτική ανάγκη, το Υπουργείο να προβεί σε  σχέδιο αντιμετώπισης της νέας κρίσης με σκοπό την στήριξη του ΕΣΥ,  είτε με αναπλήρωση των κενών των μη εμβολιασμένων στο σύνολό  τους, είτε με πρόσληψη και προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας.  

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Τι απαντά στις ανωτέρω ανακοινώσεις των θεσμικών οργάνων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Τμήματος Ιατρικής και του Πρόεδρου της ΕΙΝΚΥΛ; 

2) Πως αξιολογείται η εικόνα των ελλείψεων σε προσωπικό  εξαιτίας της αναστολής εργασίας τους λόγω μη εμβολιασμού την 31η-10- 2021;  

3) Ποιος είναι ο σχεδιασμός προσλήψεων στα δύο νοσοκομεία της  Λάρισας ενόψει του τέταρτου κύματος της πανδημίας, της πλήρωσης  των κλινών ΜΕΘ και της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων στην  Λάρισα και την Θεσσαλία, που σε αυτό το κύμα μετρά τους  υψηλότερους δείκτες σε κρούσματα και σε ιικό φορτίο;  

Scroll to Top