Υπάρχει σχεδιασμός για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου;

Το πολύπαθο κτίριο του «Κεράνη» στου Ρέντη, μέσω ενεργειών της προηγούμενης κυβέρνησης κατάφερε να αξιοποιηθεί, ύστερα από την εγκατάλειψή του, με τη μεταφορά και στέγαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Γραφείου Ενημέρωσης Δανειοληπτών, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αλλά και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Τα αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα της σημερινής κυβέρνησης και η έλλειψη σχεδίου στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού, οδήγησαν αρχικά στην κατάργηση, αλλά σύντομα στην επανίδρυση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής το οποίο, υιοθετώντας ξανά τη σωστή πρακτική της προηγούμενης κυβέρνησης, έλαβε την πρωτοβουλία μετεγκατάστασης και στέγασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο κτίριο «Κεράνη». 

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία αξιοποίησης ενός κτιρίου, το οποίο παρέμενε ανεκμετάλλευτο και για το οποίο υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για την εγκατάλειψή του, τη στιγμή που το Δημόσιο επιβαρυνόταν με την καταβολή υπέρογκων μισθωμάτων, μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει στην εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος. 

Εξάλλου, το Υπουργείο Εργασίας από τον Μάιο του 2015, υλοποιώντας συγκεκριμένο σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατέγραψε τα χιλιάδες ακίνητα που του ανήκουν και το νομικό πλαίσιο που τα διέπει, αναδεικνύοντας αφενός την πολιτική απαξίωση της δημόσιας περιουσίας και διευκολύνοντας αφετέρου την αξιοποίησή της προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ο σχεδιασμός οδήγησε από την εγκατάλειψη των κτιρίων που στερούσαν σημαντικούς οικονομικούς πόρους και τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που κατέβαλαν για νοικιασμένα κτίρια τα Ταμεία και οι φορείς του Δημοσίου, στο θετικό αποτέλεσμα της αναβίωσης δεκάδων εμβληματικών ακινήτων στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας με την παράλληλη αναβάθμιση των περιοχών. Το πρόγραμμα μάλιστα επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας, με στόχο την χρήση πολλών υποβαθμισμένων ακινήτων . 

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτωση, στα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου του Πρώην Κέντρου Τύπου στο Ολυμπιακό στάδιο στεγάζονταν μόνο 40 άτομα από την υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Με τις απαραίτητες ενέργειες της προηγούμενης κυβέρνησης, το κτίριο πέρασε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να μεταφέρει υπηρεσίες του. Το αποτέλεσμα θα ήταν να ξενοικιαστούν 23 κτίρια από διάφορα σημεία της Αθήνας και η εξοικονόμηση από τις διαδικασίες φυλακής, καθαρισμού, τηλεφωνίας κ.λπ. να ανέρχονται σε ποσό μεγαλύτερο των 4 εκατ. το χρόνο. Και ενώ έγιναν οι απαραίτητες μελέτες και εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες, έμεναν να γίνουν εργασίες στο μισό κτίριο για τον κλιματισμό, τις ψευδοροφές και τα εσωτερικά χωρίσματα. 

Επειδή πληροφορούμαστε ότι ο σχεδιασμός αυτός εγκαταλείπεται και θα φιλοξενηθούν υπηρεσίες άλλου Υπουργείου σε μέρος του κτιρίου, συνεχίζοντας την σπατάλη με την ενοικίαση δεκάδων ακινήτων από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και χωρίς την ύπαρξη ενός κτιρίου που να φιλοξενεί όλες τις υπηρεσίες του με προφανείς δυσκολίες στη λειτουργία του

επειδή υπάρχουν πολλά ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα, 

επειδή η μη αξιοποίηση οδηγεί σε ενοίκια εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίως για μισθωμένα ακίνητα με σκοπό τη στέγαση υπηρεσιών των διαφόρων Υπουργείων και την παράλογη κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, 

επειδή η συγκέντρωση υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ακίνητα του Δημοσίου σημαίνει οικονομικό όφελος, σημαντική εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 

επειδή υπάρχει ανάγκη συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αξιοποίηση των ακινήτων, ο οποίος θα φέρει εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, ανάπτυξη της περιφέρειας και μείωση άσκοπων μετακινήσεων 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Ποιο είναι το συνολικό ποσό ανά Υπουργείο που δαπάνησε το Δημόσιο για τη μίσθωση ακινήτων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020; 

Συνεχίζεται το πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων πανελλαδικά που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης; 

Υπάρχει συνολικός σχεδιασμός που να αφορά στη μεταστέγαση Υπουργείων και υπηρεσιών τους από το κέντρο της Αθήνας, προς την Περιφέρεια; 

Scroll to Top