Ανάγκη νέας ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και προς τα νομικά τους πρόσωπα

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’  145/30-09-2019, παρατάθηκε έως 31/12/2019 ο Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος  Α’ 73/17.05.2019) περί ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων απέναντι στο  Δημόσιο και στους Δήμους. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Π.Ν.Π. δινόταν η  δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους  πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που είχαν βεβαιωθεί έως και τις  29/11/2019, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη. 

Δυστυχώς μια σειρά από οφειλέτες, αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές  δυσκολίες, δεν κατάφεραν να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση, με  αποτέλεσμα, εδώ και λίγες ημέρες να έχει επέλθει δέσμευση των εταιρικών  λογαριασμών τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις τους σε αδιέξοδο  λειτουργίας, καθώς εξαιτίας των δεσμευμένων λογαριασμών αδυνατούν να  προβούν σε οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή ή σε μισθοδοσία των  υπαλλήλων τους και αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατάσχεσης. 

Οι οφειλέτες ερχόμενοι σε επαφή με τους Δήμους επιδιώκουν μια νέα ρύθμιση  των οφειλών τους, κάτι στο οποίο και οι Ο.Τ.Α. επιθυμούν, καθώς ενδεχόμενο  οριστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων θα σημαίνει, εκτός των άλλων, και  οριστική απώλεια των οφειλών. Όμως, μια τέτοια νέα ρύθμιση εξόφλησης δεν  προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οδηγώντας σε πλήρες αδιέξοδο  τις οφειλέτριες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα).  

Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά δυσμενή θέση εξαιτίας και των παλαιών οικονομικών τους υποχρεώσεων αλλά και εξαιτίας  της πρωτοφανούς κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει συνολικά η αγορά  από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του covid 19.  

Επειδή, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, είναι  αναγκαία η λήψη κάθε μέτρου που θα διευκολύνει επιχειρήσεις να συνεχίσουν  τη λειτουργία τους, προκειμένου να μην λάβει στη χώρα ανεξέλεγκτη  παραπέρα αύξηση της ανεργίας. 

Επειδή μια νέα νομοθετική πρόβλεψη που θα δίνει στους οφειλέτες των ΟΤΑ  α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα  χρέη τους θα είναι επωφελές μέτρο και για τις επιχειρήσεις αυτές αλλά και για  τους Δήμους που θα μπορέσουν έτσι να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά. 

Επειδή με εγκύκλιο (10145/13.2.2020) η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο  Εσωτερικών και στάλθηκε στους Δήμους δόθηκε η δυνατότητα σε οφειλέτη  προς Ο.Τ.Α., που είχε υποβάλλει αίτηση ρύθμισης μέχρι 31/12/19 και δεν είχε  φανεί συνεπής, να ενταχθεί και για δεύτερη φορά μετά από την απώλεια της  αρχικής ρύθμισης. 

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: 

Προτίθενται να προβούν σε νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να δοθεί η  δυνατότητα ρύθμισης για τις οφειλές προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και προς τα  νομικά τους πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν ενταχθεί  στην έως 31/12/2019 ρύθμιση; 

Scroll to Top