Εξαίρεση του κλάδου των μεσιτών και άλλων αυτοαπασχολούμενων από τα αναγκαία μέτρα στήριξής του λόγω κορωνοϊού

Οι αρχικές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για τη λίστα με τον Κωδικό  Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την  εξάπλωση του κορωνοϊού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την  πλευρά επαγγελματιών που αποκλείονταν από τη συγκεκριμένη λίστα  παρά το γεγονός ότι πλήττονται άμεσα και σοβαρά.  

Για το λόγο αυτό έγκαιρα Σύλλογοι, Ομοσπονδίες και Επιμελητήρια  αλλά και η ΓΣΕΒΕΕ είχαν ζητήσει επίσημα από το Υπουργείο  Οικονομικών την επικαιροποίηση των δημοσιευμένων Κωδικών  Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και την ένταξη σε αυτούς και κλάδων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική λίστα, όπως  μεσιτών, λογιστών και ασφαλιστών.  

Ειδικότερα για τον κλάδο των μεσιτών, που αριθμεί περί τους 10.000  επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί  στην αγορά είναι ασφυκτική λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και τους  έχει οδηγήσει σε απόγνωση.  

Πιο συγκεκριμένα, ο μεσίτης μπορεί να εργαστεί καθώς εξαιρείται από  τους ΚΑΔ υποστήριξης παράλληλα όμως απαγορεύεται στον πελάτη να  τον επισκεφθεί καθώς όπως γνωρίζετε ισχύει το καθεστώς απαγόρευσης  της κυκλοφορίας. Στο έντυπο δε μετακίνησης των πολιτών πουθενά δεν  έχει προβλεφθεί η επίσκεψη σε μεσιτικό γραφείο ή ακίνητο.  

Ακόμη και αν θεωρητικά υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να επέλθει  συμφωνία μεσολάβησης, η αγοροπωλησία είναι αδύνατο να  διεκπεραιωθεί καθώς ήδη πολλά εμπλεκόμενα επαγγέλματα έχουν αναστολή λειτουργίας (μηχανικοί, υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια)  και κάποια άλλα όπως και φορείς υπολειτουργούν (δικηγόροι,  συμβολαιογράφοι, Δήμοι, εφορίες).  

Έγκαιρα η Ομοσπονδία Μεσιτών Ελλάδος κατέθεσε επιστολή έκκλησης  και διαμαρτυρίας στα αρμόδια Υπουργεία στις 18 αλλά και στις 23 Μαρτίου 2020.  

Πάρα ταύτα δεν συμπεριλάβατε στην επικαιροποιημένη λίστα των νέων  ΚΑΔ τους επαγγελματίες μεσίτες, παρά τις περί του αντιθέτου  υποσχέσεις της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού για  οριζόντια στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία  του κορωνοϊού.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

Προτίθεται να προβεί άμεσα στην επανεξέταση και την άμεση ένταξη  του κλάδου των μεσιτών στον κατάλογο των ΚΑΔ που θα  υποστηριχθούν; 

Scroll to Top