Επέκταση των Υπηρεσιών Πρόνοιας και Κοινωνικής στήριξης μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η επαρκής κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την υγειονομική κρίση, ο  διαρκώς ευρυνόμενος αριθμός των κρουσμάτων και των θυμάτων του ιού COVID-19  και οι σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας στη δημόσια υγεία, στην κοινωνική συνοχή  και στην οικονομία, ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο τη ζωτική σημασία του δημόσιου  συστήματος υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Ακόμη και ακραιφνείς θιασώτες  του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και της αρχής αυτορρύθμισης των κοινωνικών  αναγκών από τις δυνάμεις της αγοράς, ακόμη και όσοι πριν δύο μήνες  επιχειρηματολογούσαν υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών υγείας και των  κρίσιμων υπηρεσιών των Δήμων, σήμερα παραδέχονται τον αναντικατάστατο ρόλο  των δομών της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους πρόνοιας.  

Στο πλαίσιο αυτό, μέλη της κυβέρνησης -και κατεξοχήν οι αρμόδιοι υπουργοί- έχουν  ήδη κατ’ επανάληψη (ορθώς) αναφερθεί στον καίριο ρόλο, που μπορεί και πρέπει, να διαδραματίσει το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στη μάχη κατά της πανδημίας,  και μάλιστα σε ένα από τα πιο κρίσιμα μέτωπα αυτής: Στη διασφάλιση της αναγκαίας  φροντίδας ευπαθών ομάδων (ατόμων της τρίτης ηλικίας, ατόμων με αναπηρία κ.α.),  κατ’ οίκον, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η παρουσία αυτών στις, ήδη εξαιρετικά  επιβαρυμένες, μονάδες του Ε.Σ.Υ., με ό, τι κινδύνους μπορεί αυτή να συνεπάγεται  για τους ίδιους και για τη δημόσια υγεία, ενόψει της απειλής περαιτέρω εξάπλωσης  της νόσου. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνοντας παραλείψεις, ολιγωρίες και προβλήματα στην εφαρμογή  των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας, κατέθεσε  συγκεκριμένες προτάσεις για τη Δημόσια Διοίκηση και τον Α’ βαθμό Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης, που αφορούν πρόσθετες ενέργειες στη λειτουργία για την  εξυπηρέτηση των πολιτών, στην προστασία του προσωπικού και των εργαζομένων,  στη στήριξη των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των θέσεων εργασίας και  στην πρόβλεψη άμεσων ενεργειών για τη στήριξη κοινωνικών πολιτικών.  

Είναι αυτονόητο για εμάς ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων σαν κι αυτή  που βιώνουμε δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στα μέτρα ατομικής ευθύνης του  πολίτη. Την κύρια ευθύνη οφείλει να την αναλάβει το κράτος, με τις θεσμικές  πρωτοβουλίες και επιχειρησιακές προβλέψεις της κυβέρνησης, ώστε να  αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα άμεσα προβλήματα της κρίσης του κορωνοϊού, αλλά και τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από τα μέτρα.  

Γι’ αυτό για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους και βασική πρότασή μας,  η επέκταση σε δράσεις, η στήριξη και η ουσιαστική ενδυνάμωση του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι».  

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους σήμερα, η άμεση στελέχωση με  κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για την αντιμετώπιση της  ενδοοικογενειακής βίας, της τηλεφωνικής υποστήριξης, των αναγκαίων υπηρεσιών  για τους συμπολίτες μας που διαβιούν χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον  (ηλικιωμένους, ΑμεΑ καθώς και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα), ώστε να  καλυφθούν ανάγκες προμηθειών τροφίμων και άλλων αναγκαίων ειδών, φαρμάκων,  συνταγογράφησης χρόνιων νοσημάτων, για την παροχή κοινωνικών αγαθών αν δεν  έχουν, όπως τηλεφώνου, θέρμανσης, τηλεόρασης, ηλεκτρικού, νερού και  προγραμμάτων σίτισης.  

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η ύπαρξη κινητών μονάδων  υγείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο εργαζομένων, που είναι εκτεθειμένοι σε  καθημερινή επαφή με κοινό και σε ειδικές ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.  (εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων, εργαζόμενοι σε τράπεζες, άστεγοι κλπ). 

Για εμάς είναι αυτονόητες υποχρεώσεις οι προτάσεις μας για τις κοινωνικές δομές με  έμφαση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και για τους εργαζόμενους του  προγράμματος. 

Μέρος των συγκεκριμένων μέτρων που σας προτείναμε για το πρόγραμμα είναι: 

α) Θεσμική επέκταση ένταξης νέων δράσεων του προγράμματος «Βοήθεια στο  Σπίτι», για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών, που  δημιουργήθηκαν από την αντιμετώπιση της πανδημίας, διπλασιασμός  τουλάχιστον της χρηματοδότησης του προγράμματος, άμεση πληρωμή των  εργαζομένων και υλοποίηση της πρόβλεψης για νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. 

β) Σαρωτική Ενίσχυση του Βοήθεια στο Σπίτι με όλες τις ειδικότητες (οδηγούς,  διανομείς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.α.), ώστε να μπορούν να  ανταποκριθούν στις δράσεις: 

∙ Με τα σχολικά γεύματα που τώρα δεν δίνονται στα σχολεία, ώστε να δίνονται  σε συμπολίτες μας που χρήζουν βοήθειας σίτισης, ιδιαίτερα μετά την  αναστολή λειτουργίας των προγραμμάτων σίτισης της εκκλησίας . ∙ Με τα κοινωνικά παντοπωλεία. 

∙ Με άμεση ενίσχυση προσωπικού για 12 μήνες ώστε να καλύπτουν το  διπλάσιο αριθμό ανά περιοχή. 

∙ Με οχήματα, είτε με Leasing είτε τομέων του Δημοσίου που τώρα δεν τα  χρησιμοποιούν, για συνεχή κάλυψη αναγκών και πρόβλεψη για την  δυνατότητα των ΟΤΑ να προχωρήσουν σε έκτακτες συμβάσεις προμήθειας  καυσίμων για τα οχήματα αυτά, ειδικά στην περίπτωση που δεν είναι κρατικά.  

γ) Άμεσες προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων από τους Δήμους,  για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.  

δ) Χρηματοδότηση για επιπλέον πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με στόχο τη  συνταγογράφηση χρόνιων νοσημάτων με σκοπό την αποσυμφόρηση των  νοσοκομείων και άμεση στελέχωση των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής  Μέριμνας των Περιφερειών, ειδικά με επόπτες υγείας.  

ε) Τηλεφωνική γραμμή για ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ καθώς και  πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί,  ανοσοκατασταλμένοι λόγω κακοήθων νόσων, κορτιζόνης κλπ), οι οποίοι διαβιούν  χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον για να καλυφθούν ανάγκες σε : 

I. Προμήθειες τροφίμων και αναγκαίων ειδών, φαρμάκων κλπ. II. Για καθημερινή τηλεφωνική συμπαράσταση.  

III. Για την παροχή τηλεφώνου αν δεν έχουν, μέσο για θέρμανση,  τηλεόραση κλπ.  

στ) Να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για κάλυψη με μόνιμες  θέσεις εργασίας των κοινωνικών και υγειονομικών δομών των ΟΤΑ και να  στελεχωθούν οι παραπάνω δομές αυτές στους 332 δήμους με 3.000 νέους με  έκτακτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 8 μηνών, καθώς επίσης να παραταθούν οι  συμβάσεις των 5.500 συμβασιούχων 24-29 του ΟΑΕΔ. 

ζ) Να ενοικιαστούν χώροι ανά Δήμο για κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων που ζουν  τελείως μόνοι. 

η) Συνέργεια των υπηρεσιών των Δήμων με τις ΤΟΜΥ για την πρωτοβάθμια  υγειονομική κάλυψη των πολιτών και την ενημέρωση τους.  

θ) Κινητές μονάδες υγείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο εργαζομένων που είναι  εκτεθειμένοι σε καθημερινή επαφή με κοινό και σε ειδικές ευπαθείς  πληθυσμιακές ομάδες (εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων, εργαζόμενοι σε  τράπεζες, άστεγοι κλπ). Υποχρεωτική συμμετοχή στις μονάδες Επισκεπτών Υγείας  και Σημεία παραπομπής ανά Δήμο για εργαστηριακό έλεγχο σε συνεργασία με  τον ΕΟΔΥ. 

ι) Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» πρέπει – και στη φάση της πανδημίας αλλά  και σε μόνιμη βάση – να διασυνδέεται με τις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), δηλαδή τα Κέντρα Υγείας (αστικού και αγροτικού  τύπου), τα Περιφερειακά τους Ιατρεία και τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ),  καθώς και με τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, δημιουργώντας ένα  ενιαίο δίκτυο ολοκληρωμένης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε  επίπεδο κοινότητας. Έτσι, ενισχύεται η πολιτική της καθολικής και ισότιμης  κάλυψης των αναγκών υγείας του πληθυσμού, μετατοπίζεται το κέντρο βάρους  του ΕΣΥ από τα νοσοκομεία στην ΠΦΥ, στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας,  στην κατ’ οίκον φροντίδα και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Τώρα είναι η  ώρα να ενισχύσουμε την κοινωνική συνείδηση της κοινοτικής και οικογενειακής  φροντίδας, της εξωστρεφούς δράσης των δημόσιων δομών ΠΦΥ, της συνέργειάς  τους με τις κοινωνικές δομές του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ια) Το έκτακτο δώρο Πάσχα να δοθεί και στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, που  εντάσσονται στις κατηγορίες βαρέων εργασιών, σε όσους έρχονται σε άμεση  επαφή με τους πολίτες και σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης  για την αντιμετώπιση της κρίσης και να υπάρξει καταβολή έκτακτου επιδόματος,  λόγω της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν, εξαιτίας της πανδημίας 

ιβ) Κάλυψη οικογενειακών αναγκών του προσωπικού πρώτης γραμμής (Υγειονομικό,  Καθαριότητα, Κοινωνικές Υπηρεσίες, «Βοήθεια στο Σπίτι», Κοινωνικά  Παντοπωλεία) και πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων σε  κτιριακές δομές, όπως ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν. 

Ενώ, όμως, οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» χαρακτηρίζονται  τελευταία από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό ως «στρατιώτες πρώτης  γραμμής» στην κρίσιμη αυτή μάχη, η κατάσταση στην οποία τους έχουν περιαγάγει  μέχρι τώρα οι πράξεις και -κυρίως- οι παραλείψεις της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν  φαίνεται να διασφαλίζει την «υπεροπλία» τους στη μάχη αυτή, αλλά απεναντίας,  καθιστά αδύνατη την ανταπόκριση των εργαζομένων στο ρόλο που τους έχει  ανατεθεί, ενώ εκθέτει και τους ίδιους – αλλά και τη δημόσια υγεία – σε σοβαρό  κίνδυνο. Η τραγική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπογραφής της σχετικής  Προγραμματικής Σύμβασης είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι», στη συντριπτική πλειονότητά τους να πληρωθούν μόλις πριν  λίγες ημέρες τις δεδουλευμένες αποδοχές Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2019, ενώ  παραμένει άγνωστο ακόμα πότε θα καταβληθούν οι αποδοχές του έτους 2020.  

Ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεπής στη θέση της για στήριξη με κάθε τρόπο των  δημόσιων δομών του Κοινωνικού Κράτους, είχε δρομολογήσει (ύστερα από 15 και  πλέον έτη αβελτηρίας των προηγούμενων κυβερνήσεων) την ένταξη του «Βοήθεια  στο Σπίτι» στις μόνιμες δομές των ΟΤΑ και των εργαζομένων του στο μόνιμο  προσωπικό, η κυβέρνηση καθυστερεί ακόμα, χωρίς να έχει προσδιορίσει  συγκεκριμένο χρόνο έκδοσης, τη σχετική προκήρυξη. Και κυρίως: Ενώ οι εργαζόμενοι  του Προγράμματος παρέχουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους στα σπίτια των ευπαθών ομάδων πληθυσμούς και έρχονται σε επαφή με δεκάδες ευάλωτους  συμπολίτες μας, η κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει καμία απολύτως ενέργεια ώστε να  χορηγηθούν στους εργαζόμενους όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας,  πέρα από ένα (!) μόλις ζευγάρι γάντια μιας χρήσης, ενώ δεν έχει δοθεί καμία  απολύτως οδηγία ως προς τον τρόπο ασφαλούς παροχής των υπηρεσιών τους και δεν  έχει εκδοθεί από τα συναρμόδια υπουργεία σχετικό πρωτόκολλο ασφαλούς  λειτουργίας.  

Με βάση όλα τα παραπάνω και κυρίως επειδή η βασική οδηγία, που τηρεί ο  ελληνικός λαός με απόλυτη επιτυχία και μεγάλα προβλήματα, για την αντιμετώπιση  της πανδημίας «Μένουμε Στο Σπίτι» προϋποθέτει την «Βοήθεια Στο Σπίτι» για  όσους δεν μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες 

Σας ρωτάμε κύριε Υπουργέ: 

∙ Προτίθεστε να προβείτε σε θεσμική επέκταση ένταξης νέων δράσεων του  προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες  των πολιτών, που αναδείχθηκαν από την αντιμετώπιση της πανδημίας, με  τουλάχιστον τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος; 

∙ Ποιος ο προγραμματισμός για σαρωτική Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια  στο Σπίτι» με όλες τις ειδικότητες (οδηγούς, διανομείς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.α.), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δράσεις:  

▪ Με τα σχολικά γεύματα που τώρα δεν δίνονται στα σχολεία, ώστε να  δίνονται σε συμπολίτες μας που χρήζουν βοήθειας σίτισης, ιδιαίτερα μετά  την αναστολή λειτουργίας των προγραμμάτων σίτισης της εκκλησίας. ▪ Με τα κοινωνικά παντοπωλεία. 

▪ Με άμεση ενίσχυση προσωπικού για 12 μήνες ώστε να καλύπτουν το  διπλάσιο αριθμό ανά περιοχή . 

▪ Με οχήματα είτε με Leasing είτε τομέων του Δημοσίου που τώρα δεν τα  χρησιμοποιούν για συνεχή κάλυψη αναγκών και πρόβλεψη για την  δυνατότητα των ΟΤΑ να προχωρήσουν σε έκτακτες συμβάσεις  προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα αυτά, ειδικά στην περίπτωση που  δεν είναι κρατικά.  

∙ Προτίθεστε να προχωρήσετε σε έγκριση άμεσων προσλήψεων κοινωνικών  λειτουργών και ψυχολόγων από τους Δήμους, για την αντιμετώπιση της  ενδοοικογενειακής βίας; 

∙ Προτίθεστε να προχωρήσετε σε χρηματοδότηση για επιπλέον πρόσληψη  ιατρικού προσωπικού με στόχο τη συνταγογράφηση χρόνιων νοσημάτων με  σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και άμεση στελέχωση των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, ειδικά με  επόπτες υγείας; 

∙ Προτίθεστε να καλύψετε 5 ψήφια τηλεφωνική γραμμή για ηλικιωμένους άνω των  65 ετών, ΑμεΑ καθώς και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (καρδιοπαθείς,  πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, ανοσοκατασταλμένοι λόγω κακοήθων νόσων,  κορτιζόνης κλπ), οι οποίοι διαβιούν χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον για να  καλυφθούν ανάγκες σε : 

∙ Προμήθειες τροφίμων και άλλων αναγκαίων ειδών, φαρμάκων κλπ. ∙ Καθημερινή τηλεφωνική συμπαράσταση. 

∙ Παροχή κοινωνικών αγαθών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως τηλεφώνου αν δεν έχουν, θέρμανσης, τηλεόρασης, κλπ.  

∙ Προτίθεστε να προχωρήσετε σε χρηματοδότηση για να ενοικιαστούν χώροι  ανά Δήμο για κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων που ζουν τελείως μόνοι ; 

Scroll to Top