Αναστολή χρηματοδότησης των προγραμμάτων δάσωσης αγροτικών γαιών, προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών

Με την ΚΥΑ 3226/14-10-2019(ΦΕΚ Β’ 3857), των Υπουργών Ανάπτυξης και  Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση  μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ), της δράσης για την δάσωση  των αγροτικών περιοχών. 

Πρόκειται για δράση του υπομέτρου 8.1 του ΠΑΑ, με στόχους την προστασία του  περιβάλλοντος, την επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων, την ενίσχυση της  αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, την διατήρησης  της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, την προσαρμογή  στις κλιματικές μεταβολές, τη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων, την αποκατάσταση πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών και την ενίσχυση της φυσικής  αναγέννησης ορισμένων περιοχών. 

Επίσης, με την ΚΥΑ 3227/14-10-2019(ΦΕΚ Β’ 3857, εγκρίθηκε το πλαίσιο εφαρμογής  του υπομέτρου 8.2 του ΠΑΑ, για την ενίσχυση των γεωργοδασοκομικών  συστημάτων», με στόχους την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, την  βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και εδαφών, τη διατήρηση του αγροτικού  τοπίου, καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο  εκμετάλλευσης. 

Και τα δύο ως άνω προγράμματα, χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους ύψους  περίπου 100 εκ. ευρώ και απευθύνονται σε αγρότες σε όλη την επικράτεια. Το  εύρος των επιχορηγήσεων καλύπτουν μεταξύ άλλων, το 100%, των επιλέξιμων  δαπανών για την εγκατάσταση της φυτείας των δένδρων που θα επιλεγούν για την  δάσωση συγκεκριμένων αγροτικών γαιών, την απώλεια του εισοδήματος των  αγροτών έως και 12 έτη, με εξαίρεση τα είδη καρυδιάς καστανιάς και  μαστιχόδενδρου που ορίζεται στα οκτώ έτη, το 80% των επιλέξιμων δαπανών για  την εγκατάσταση του γεωργοδασικού συστήματος κ.α 

Ωστόσο, τα δύο σημαντικά αυτά προγράμματα, με τον διττό στόχο, αφ΄ενός της  προστασίας του περιβάλλοντος και αφ΄ετέρου ενίσχυσης του αγροτικού  εισοδήματος, κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν παρά το γεγονός ότι υπάρχουν  διασφαλισμένοι πόροι από το Π.Α.Α.  

Μετά την έκρηξη της πανδημίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε νέα  τροποποίηση των Κανονισμών, προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία στη  διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων με στόχο την  χρηματοδότηση οριζόντιων αναγκών και νέων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση  του νέου κορωνοϊού Covid 19

Στην αναδιάταξη των πόρων, ιδίως όσον αφορά τις μη συμβασιοποιημένες ακόμη  δράσεις κλήθηκε να συνεισφέρει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και  σύμφωνα με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, οι εγκεκριμένοι κοινοτικοί πόροι των  100 εκ. ευρώ, αναμένεται να μεταφερθούν από τα παραπάνω προγράμματα και να  αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδημία του Covid 19 σε άλλους παραγωγικούς κλάδους

Κατόπιν τούτων 

Επειδή η ενδεχόμενη μεταφορά των πόρων των συγκεκριμένων προγραμμάτων στα  πλήττει άμεσα χιλιάδες αγρότες οι οποίοι μετά την έκδοση των παραπάνω ΚΥΑ και  εν αναμονή της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης είχαν προβεί σε προεργασίες  ένταξης χιλιάδων στρεμμάτων στα μέτρα σε συνεργασία με εκατοντάδες  φυτωριούχους καθώς το μέτρο αφορά σε 108 δενδρώδεις καλλιέργειες 

Επειδή, η ενδεχόμενη ακύρωση του προγράμματος στερεί από χιλιάδες αγρότες, οι  οποίοι επίσης επλήγησαν από την πανδημική κρίση, διασφαλισμένους  εισοδηματικούς πόρους για τα επόμενα δώδεκα χρόνια, μέσω των προβλεπόμενων  ενισχύσεων, 

Επειδή, η μη εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων, στερεί το δημόσιο από  αναγκαίους πόρους για άμεσες προληπτικές δράσεις αντιμετώπισης των  περιβαλλοντικών επιπτώσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες, φαινόμενα που έχουν  κατ΄ επανάληψη πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια,  

Επειδή, η ενδεχόμενη ματαίωση των δύο ΚΥΑ για την εφαρμογή κοινοτικών  προγραμμάτων, πλήττει την εθνική οικονομία, καθώς η Ελλάδα, που έχει πολύ  μεγάλη ανάγκη από παρεμβάσεις και δράσεις αποκατάστασης του πληγωμένου  περιβαλλοντικού της οικοσυστήματος, αρνείται τη χρήση εγκεκριμένων κοινοτικών  πόρων, χωρίς να έχει διασφαλίσει τη μελλοντική χρηματοδότησή τους 

Ερωτώνται οι Υπουργοί

1. Επιβεβαιώνουν ή όχι τις πληροφορίες ότι οι εγκεκριμένοι κοινοτικοί πόροι  των δύο παραπάνω προγραμμάτων για την δάσωση αγροτικών περιοχών και την ενίσχυση των γεωργοδασοκομικών συστημάτων, θα χρησιμοποιηθούν  για την αποκατάσταση των συνεπειών της πανδημίας και όχι για τους  σκοπούς, για τους οποίους εγκρίθηκαν; 

2. Σε καταφατική περίπτωση, έχουν εξασφαλίσει τρόπους για την  επαναχρηματοδότηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων στις αγροτικές  γαίες ή αυτά ματαιώνονται οριστικά; 

3. Προτίθενται να υλοποιήσουν τα προγράμματα αυτά, το οποία είναι  ιδιαιτέρως χρήσιμα και αναγκαία τόσο για την γεωργική παραγωγή όσο για  την οικολογική και περιβαλλοντική ισορροπία, με εθνικούς πόρους ή  κοινοτικούς πόρους; 

4. Εχουν εξασφαλίσει συμπληρωματικούς πόρους για την αποκατάσταση της  βλάβης που έχουν υποστεί ως τώρα οι αγρότες αλλά και της απώλειας της  αναμενόμενης εισοδηματικής ενίσχυσης τους μέσω των παραπάνω  προγραμμάτων, δεδομένου ότι και οι αγρότες ανήκουν στο παραγωγικό ιστό  της χώρας που έχει επίσης πληγεί από τις συνέπειες της υγειονομικής  κρίσης; 

Scroll to Top