Μειωμένες τιμές συνδεδεμένης ενίσχυσης στους βοοτρόφους

Με την έκδοση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της  πρόσφατης Απόφασης με Αριθμ. 164/121146 (ΦΕΚ 1817/Β) που  δημοσιεύτηκε στις 12 Μαΐου 2020, έγινε φέτος ο καθορισμός του ύψους της  συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος στο ποσό των 156.2  ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο και αφορούσε τις αιτήσεις ενίσχυσης που  υποβλήθηκαν για το έτος 2019. 

Με βάση αυτή την τιμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 12/5/2020 απέδωσε σε 8.408  δικαιούχους συνολικά 33.291.840,68 ευρώ. 

Με τη αντίστοιχη απόφαση του 2019 με Αριθμ.238/86085/18/04/2019 το  ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος είχε  καθοριστεί στο ποσό των 171 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, δηλαδή κατά  14, 2 ευρώ (ή κατά 8,5%) υψηλότερη τιμή. Με βάση αυτή την τιμή ο  ΟΠΕΚΕΠΕ στις 24/4/2019 απέδωσε το ποσό των 33.726.612,27 ευρώ σε  8.226 δικαιούχους βοοτρόφους. 

Από τη σύγκριση των παραπάνω δύο αποφάσεων ήτοι του 2019 και του 2020  φαίνεται ότι ο τομέας του βόειου κρέατος έχασε φέτος 434.782 ευρώ και οι  βοοτρόφοι έλαβαν κατά 8,5% χαμηλότερη ενίσχυση ανά ζώο. Η δε μειωμένη  αυτή ενίσχυση καθυστέρησε να πιστωθεί στους βοοτρόφους σχεδόν ένα μήνα  σε σχέση με το 2019. 

Επειδή οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι από τις πλέον σημαντικές για όλους του παραγωγούς αλλά και την αγροτική παραγωγή ενισχύσεις επειδή ακριβώς συνδέονται με την παραγωγή. 

Επειδή η κτηνοτροφία σημειώνει ήδη αυτή τη περίοδο τεράστιες απώλειες  λόγω της πανδημίας, οι οποίες φαίνεται ότι θα κλιμακωθούν λόγω της πτώσης  της κατανάλωσης από τα νοικοκυριά και φυσικά λόγω των προβλημάτων στην  εστίαση αλλά και στον τουρισμό. 

Επειδή έως σήμερα δεν έχει δοθεί καμία στήριξη στον κλάδο και  εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε μείωση των ενισχύσεων και ιδιαίτερα των συνδεδεμένων την φετινή χρονιά είναι ένα ακόμη πλήγμα για τους γεωργούς  και κτηνοτρόφους 

Επειδή η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και άμεση ενίσχυση όλων των κλάδων  της παραγωγής και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας είναι ο πιο κρίσιμος  παράγοντας για τη βιωσιμότητα των παραγωγών 

Επειδή οι κοινοτικές ενισχύσεις και δη οι συνδεδεμένες είναι από τις  ενισχύσεις εκείνες που δεν δικαιολογούνται καθυστερήσεις -όταν μάλιστα τα  τελευταία έτη έως και το 2019 είχε επιτευχθεί ο χρονοπρογραμματισμός τους 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη μείωση της τιμή της  συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά ζώο κατά 8,5% χαμηλότερη πιέζοντας  ακόμη παραπάνω τους βοοτρόφους και την εγχώρια παραγωγή βόειου  κρέατος; 

2. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στο να διαθέσει εντέλει και  ειδικά εν μέσω πανδημίας στον τομέα του βόειου κρέατος λιγότερους  κατά 434.782 ευρώ πόρους σε σχέση με αυτούς που διετέθησαν το 2019;

3. Για ποιο λόγο μειωμένα ποσά στους βοοτρόφους και στον τομέα  δόθηκαν με καθυστέρηση σχεδόν ενός μήνα, σε σχέση με το 2019 όταν  μάλιστα το 2019 δεν υφίστατο η έκτακτη συνθήκη της πανδημίας; 

Scroll to Top