ΣΕΠΕ ώρα μηδέν

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αποτελούσε, τουλάχιστον μέχρι  πρότινος, τον ελεγκτικό μηχανισμό, αρμόδιο για την ορθή εφαρμογή της  εργατικής νομοθεσίας, την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων καθώς  και την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Το ελεγκτικό έργο του ΣΕΠΕ  έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης  εργασίας, ειδικά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια που έγινε μεγάλη προσπάθεια  εντατικοποίησης των ελέγχων. 

Αναγκαίο είναι να αναλογιστεί κανείς την συνειδητή απαξίωση του ΣΕΠΕ, μέχρι  το 2015, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες θεωρούσαν, βάσει της  νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας τους, ότι τα εργασιακά δικαιώματα αποτελούν  τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι με το  οργανόγραμμα του 2014 για το Σ.ΕΠ.Ε. καταργούνταν 209 οργανικές θέσεις  και 26 οργανικές μονάδες, μεταξύ αυτών το τμήμα νομικής στήριξης και το  τμήμα πληροφοριακών συστημάτων. Η Ελλάδα της ακραίας λιτότητας  διεκδικούσε δάφνες παγκόσμιας πρωτοτυπίας στην υποβάθμιση του  ελεγκτικού μηχανισμού. 

Ως Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια ώστε να  ενεργοποιήσει και να ενισχύσει ξανά τα τμήματα επιθεώρησης εργασίας, με  προσωπικό και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα προκειμένου το ΣΕΠΕ να  είναι αποτελεσματικό στην αγορά εργασίας σε όλο της το φάσμα, σε όλο της το  εύρος και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, και όλα  αυτά στο γενικότερο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανασφάλιστης και  υποδηλωμένης εργασία που τείνει να γίνει ξανά μάστιγα της εποχής μας. 

Δυστυχώς, ξαναγινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, με την σημερινή Κυβέρνηση  να υιοθετεί ξανά τις ίδιες ανισόρροπες πολιτικές που εφάρμοζε και πριν το  2015, με υπηρεσίες και οργανισμούς να απαξιώνονται και, σε πολλές  περιπτώσεις, να διαλύονται. Πολιτικές που είχαν να κάνουν με συγχωνεύσεις, απενεργοποιήσεις, δομών του Σ.ΕΠ.Ε., και οι οποίες εκτόξευσαν την  ανασφάλιστη εργασία το 2013, τα ο 2014 και το 2015 στο 30%. 

Η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει παραδειγματιστεί από τα λάθη της. Αφού  απαξίωσε από τους πρώτους κιόλας μήνες ανάληψης των καθηκόντων της, το  ΣΕΠΕ, προχώρησε σε σύσταση μιας παράλληλης δομής, στο πλαίσιο  λειτουργίας της νεοσύστατης Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), με  αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  όπως αποδεικνύεται και από την υπ’ Αριθ. οικ. 11699 απόφαση (1991/Β/2020,  ΦΕΚ). 

Επειδή η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας πρέπει να αποτελεί βασική  προτεραιότητα της εκάστοτε Κυβέρνησης. 

Επειδή η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας δύναται να αντιμετωπιστεί  αποτελεσματικά μόνο μέσα από έναν σχεδιασμό σοβαρού και συγκροτημένου  πλαισίου. 

Επειδή ένα τέτοιο σχέδιο είχε ακολουθήσει η προηγούμενη Κυβέρνηση με  εντατικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους, που προστάτευαν τους  εργαζόμενους από φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και στήριξαν ουσιαστικά το ασφαλιστικό σύστημα, με θεαματικά αποτελέσματα.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους, προβλέπεται σύσταση νέας δομής με  αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές της Επιθεώρησης Εργασιακών  Σχέσεων, την ώρα που το ΣΕΠΕ αποτελεί θεσμό για την χώρα, που  συνέβαλε διαχρονικά και αποτελεσματικά στην προστασία του  κόσμου της εργασίας; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διασφαλιστεί ότι  το ΣΕΠΕ δεν θα μετατραπεί σε έναν απλό διεκπεραιωτικό μηχανισμό, καθώς και ότι θα δημιουργηθούν άμεσα προοπτικές  ασφάλειας και εργασιακής αξιοπρέπειας της ελληνικής κοινωνίας;

Scroll to Top