Καταρρέει το αφήγημα για αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας – με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η Κυβέρνηση ανέστειλε την εφαρμογή του αλυσιτελούς ν. 4662/2020

Η ανάγκη αναδιοργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Εθνικού  Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας συνιστά αδιαπραγμάτευτη εθνική  προτεραιότητα. 

Παρά τις τυμπανοκρουσίες και τις διθυραμβικές δηλώσεις τόσο του  αρμόδιου Υπουργού και Υφυπουργού, όσο και του Πρωθυπουργού περί της προώθησης και εν τέλει υιοθέτησης με τον ν. 4662/07.02.2020 ενός δήθεν  καινοτόμου και εκσυγχρονιστικού πλαισίου για την πολιτική προστασία και την  υποτιθέμενη σύσταση «Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και  Αντιμετώπισης Κινδύνων», 

Παρά τις επικοινωνιακές φιέστες με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου σε Υμηττό και αλλού και τις δηλώσεις περί των δήθεν πλεονεκτημάτων του ν.  4662/2020, 

Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση έχει αναστείλει την εφαρμογή του εν λόγω  νόμου ήδη από τον Μάρτιο του 2020! Αναβίωσε δηλαδή το προ εικοσαετίας  σχεδόν κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, το οποίο είχε δαιμονοποιηθεί από  τη ΝΔ. 

Με την παρ. 4 του τέταρτου άρθρου της από 14 Μαρτίου 2020 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020,  προβλέφθηκε η δυνατότητα και, ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 8778/14.03.2020  (ΑΔΑ: ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ) Απόφαση του τότε Γ.Γ.Π.Π. κου Χαρδαλιά λήφθηκε  η απόφαση να ανασταλεί η εφαρμογή του πολυδιαφημισμένου ν. 4662/2020. Με  την 2850/18.04.2020 Εγκύκλιό του ο νυν Γ.Γ.Π.Π. ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν  εκδοθεί οι κανονιστικές πράξεις για τη λειτουργία των Περιφερειακών και Τοπικών  Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων και ότι τα Συντονιστικά Όργανα  Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και Δήμων λειτουργούν βάσει των ν.  3852/2010 και 3013/2002 αντίστοιχα.

Άνθρακας λοιπόν ο θησαυρός! Το πολλά υποσχόμενο νομοθέτημά της περί πολιτικής προστασίας, η ίδια η Κυβέρνηση ρητά το ανέστειλε.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο κατέθεσε σχετική πρόταση νόμου, την οποία είχε  διαβουλευτεί ευρύτατα αλλά και κατήγγειλε τις παθογένειες του ν. 4662/2020,  όπως ιδίως την πρόβλεψη για διορισμό μετακλητών σε θέσεις επικεφαλής συντονιστών σε όλες τις περιφέρειες, το χάος αρμοδιοτήτων, τη δημιουργία  δυσκίνητων συλλογικών οργάνων αλλά και τη σκανδαλώδη θέσπιση μυστικών  κονδυλίων. Άλλωστε και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος είχε προειδοποιήσει ότι  ο ν. 4662/2020 δημιουργεί «αλληλοεπικαλύψεις ή κενά αρμοδιοτήτων και  παράλληλες διαδρομές λήψης αποφάσεων». 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Με ποιο νομοθετικό και επιχειρησιακό πλαίσιο θα διαχειριστεί τελικά  η Χώρα τις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου που διανύουμε, μετά  την παταγώδη αποτυχία της Κυβέρνησης να νομοθετήσει αποτελεσματικά και τη ρητή παραδοχή της αποτυχίας της με την  αναστολή εφαρμογής του ν. 4662/2020;  

2. Θα εφαρμοστεί πράγματι με ευθύνη της Κυβέρνησης το προ  εικοσαετίας νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική προστασία, το οποίο  η Νέα Δημοκρατία τόσο είχε κατηγορήσει προεκλογικά σε σχέση με  τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Χώρα; Τελικά, ο  πολυδιαφημισμένος ν. 4662/2020 περί πολιτικής προστασίας δεν  ήταν τίποτα άλλο παρά το φύλλο συκής για μια Κυβέρνηση που δεν  είχε αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για την πολιτική  προστασία; 

3. Πώς θα αρθεί η ανασφάλεια δικαίου που έχει προκληθεί σε  εμπλεκόμενους φορείς και επιχειρησιακούς παράγοντες, ώστε να  καλυφθεί ο χρόνος προετοιμασίας που χάθηκε από την λανθασμένη  πολιτική επιλογή νομοθέτησης του ν. 4662/2020; 

Scroll to Top