Καταβολή του επιδόματος συμπαράστασης στους δικαιούχους ασφαλισμένους του κλάδου υγείας του πρώην τομέα ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, το οποίο δεν καταβλήθηκε από την αρχή του έτους του 2020

Το επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου, το οποίο χορηγείται από την  ίδρυση του πρώην ταμείου ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ( Π.Δ.554. – 28.6.1977),  σε ασθενείς ασφαλισμένους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών αυτών, οι  οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται  συμπαράσταση ετέρου προσώπου, από την αρχή του τρέχοντος έτους έχει  παύσει να καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ, αν και οι ασφαλισμένοι πληρούν τις  προϋποθέσεις για την καταβολή του. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4387/2016, όπως αυτές  τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4445/2016 ορίζεται  ότι: 

«Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές  ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και το είδος, την έκταση, το ύψος, τα  δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα,  των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και  λογαριασμών, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη  ισχύος του νόμου αυτού, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και  Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.» 

Το συγκεκριμένο επίδομα ανέρχεται μηνιαίως από το 2010 έως και σήμερα,  στο ύψος των 550 ευρώ (πρακτ.: Νο 30/30.8.2010) και δίδεται για  ασφαλισμένους ή προστατευόμενα μέλη τα οποία έχουν πολύ υψηλό  ποσοστό αναπηρίας και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. 

Επειδή, η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος είναι ζήτημα επιβίωσης για πολλούς συνανθρώπους μας ΑμεΑ. 

Επειδή, βάσει νόμου είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος.

Επειδή, η πλειοψηφία των δικαιούχων έχουν βεβαιωμένο ποσοστό αναπηρίας  άνω του 80%. 

Επειδή, σύλλογοι των εργαζομένων ήδη έχουν κάνει έγγραφο ερώτημα προς τον ΕΦΚΑ και από πληροφορίες που έχουμε η απάντηση της Γενικής  Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας ΕΦΚΑ, είναι ότι για το θέμα πρέπει να  ερωτηθεί το Υπουργείο Εργασίας. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Σε ποιους λόγους οφείλεται η πολύμηνη καθυστέρηση  καταβολής του επιδόματος συμπαράστασης στους  συγκεκριμένους δικαιούχους; 

2. Πότε πρόκειται να καταβληθεί; 

Scroll to Top