Στήριξη των επιχειρήσεων ακοοπροθετιστών λόγω μεγάλης πτώσης του τζίρου τους, μέσω μείωσης των καταβλητέων δόσεων clawback

Σύμφωνα με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, μετά το lockdown, οι  επιχειρήσεις με ΚΑΔ 8kok6.10, οι οποίες παρέχουν νοσοκομειακές  δραστηριότητες και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω της  πανδημίας του κορωνοϊού, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, σε  σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού  έτους, θα ωφεληθούν από μείωση των οφειλών τους στο πλαίσιο του  μηχανισμού clawback του ΕΟΠΥΥ (άρθρο 5 παρ. 4 της ΠΝΠ της 1ης.05.2020  – ΦΕΚ/90/Α/01.05.2020). 

Ωστόσο, βάσει των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων  ακοοπροθετιστών, τα οποία εύκολα διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ, η  πτώση του τζίρου τους, ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 80-90%, γεγονός που  αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομικές τους  υποχρεώσεις προς το κεντρικό κράτος (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ). 

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, ενέκρινε μέσα στην πανδημία τον  καταλογισμό του clawback έτους 2018, για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ενώ  αυτές τις μέρες καταφθάνουν οι βεβαιώσεις των ποσών που πρέπει να  επιστραφούν. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να στηρίξει οικονομικά και με ποια συγκεκριμένα μέτρα  τις επιχειρήσεις ακοοπροθετιστών, που υπέστησαν μείωση του  τζίρου τους, από την αρχή της πανδημίας και μέχρι σήμερα; 

2. Σκοπεύει να διευρύνει και σε αυτές τις επιχειρήσεις τη μείωση των  καταβλητέων δόσεων clawback, δεδομένης της αντικειμενικής  μείωσης του τζίρου τους, λόγω της πανδημίας, όπως έπραξε και  για τις κλινικές και τα ιδιωτικά νοσοκομεία;

Scroll to Top