Δεδουλευμένα και αποζημιώσεις των πρώην εργαζομένων της Ελευθεροτυπίας

Εννέα χρόνια μετά το κλείσιμο της ιστορικής εφημερίδας Ελευθεροτυπία, οι  850 εργαζόμενοι ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε καν μέρος των δεδουλευμένων  και των αποζημιώσεων τους. Η Χ. Κ. Τεγόπουλος πτώχευσε τον Μάιο του  2014. Το κεντρικό κτίριο της εταιρείας στο Νέο Κόσμο (στην οδό Μίνωος) εκποιήθηκε μετά από προσπάθειες χρόνων και στις 17 Ιουλίου οι εργαζόμενοι  θα έπαιρναν μέρος των αποζημιώσεων και των δεδουλευμένων τους βάσει  του τον πίνακα που συνέταξε ο σύνδικος.  

Δύο τράπεζες όμως, η ALPHA BANK και η Πειραιώς έκαναν ανακοπές  παρόλο που η περίπτωση των εργαζομένων της Ελευθεροτυπίας υπάγεται  στον προηγούμενο πτωχευτικό νόμο, βάσει του οποίου προνόμιο έχουν οι  εργαζόμενοι και όχι οι τράπεζες. Συγκεκριμένα, επιδόθηκαν τη Δευτέρα  16.06.2020 οι ανακοπές της ΑΛΦΑ (GALAXY IV FUNDING DESIGNATED  ACTIVITY COMPANY) και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ που προσβάλλουν την κατάταξη  των εργαζομένων ως πιστωτών.  

Ο πίνακας διανομής που συντάχθηκε με το υπερπρονόμιο των εργαζομένων  στηρίχθηκε στις ρητές μεταβατικές διατάξεις των νόμων 4336/2016,  4335/2015 ΚΑΙ 4446/2016, σύμφωνα με τις οποίες οι νέες ρυθμίσεις που  προβλέπουν προνομιακή ικανοποίηση των ενυπόθηκων πιστωτών δεν  εφαρμόζονται στις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν πριν τις 19-8-2015 και ήταν  τότε εκκρεμείς. Είναι δηλαδή νομικός πίνακας που θεωρήθηκε από τον  εισηγητή δικαστή κι έγινε με βάση το νόμο. Την ίδια ερμηνεία έδωσε η ad hoc  2289/2020 απόφαση του Εφετείου Αθήνας, επί ανακοπής της ALPHA BANK.  Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του 4512/2018, εξασφαλίζουν το  υπερπρονόμιο των εργαζομένων έναντι όλων των άλλων πιστωτών, βάσει  του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται και πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα.

Η ενυπόθηκη ALPHA BANK διεκδικεί, προφανώς, το 65% του  εκπλειστηριάσματος μολονότι, στην περίπτωση της Ελευθεροτυπίας,  εφαρμόζεται ο προηγούμενος πτωχευτικός κώδικας κι υπήρξε μόλις  πρόσφατη (του 2020) απόφαση του Εφετείου Αθήνας, που δικαίωσε άλλους εργαζόμενους έναντι της ίδιας τράπεζας. 

Επειδή οι ανακοπές από τις Τράπεζες στη συγκεκριμένη περίπτωση  ασκούνται καταχρηστικά και αντίθετα στο περί δικαίου αίσθημα. 

Επειδή οι 850 εργαζόμενοι είναι άμεσα πληττόμενοι, πολλοί δε από αυτούς  παραμένουν άνεργοι και σε άσχημη οικονομική κατάσταση. 

Επειδή τα προβλήματα στον χώρο του Τύπου και στα ΜΜΕ γενικότερα είναι  χρονίζοντα. 

Επειδή υπάρχουν έκτακτες συνθήκες ύφεσης στην αγορά που επιτείνουν τη  δυσμενή κατάσταση των εργαζομένων και την εύρεση εργασίας. 

Επειδή κατά τη νομολογία οι Τράπεζες αποτελούν χρηματοδοτικούς  οργανισμούς που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη  λειτουργία της οικονομίας και η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να  κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά  συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών (ΑΚ 178, 200,  288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους  (ΑΠ 1352/2011 Α` Δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 2728/2014 ΤΝΠ  ΝΟΜΟΣ). 

Επειδή η εμπλοκή από τις εν λόγω ανακοπές των τραπεζών μπορεί να είναι  μακροχρόνια (από Πρωτοδικείο έως Άρειο Πάγο) και να διαρκέσει δύο έως  τέσσερα χρόνια, αλλά και κοστοβόρα για τους πληττόμενους εργαζόμενους 

Επειδή το αίτημα της άμεσης διανομής των δεδουλευμένων των  εργαζομένων είναι νομικά ορθό και κοινωνικά δίκαιο 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί: 

Τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου οι τράπεζες να παραιτηθούν  από τις ανακοπές και να πάρουν οι 850 πρώην εργαζόμενοι της  Ελευθεροτυπίας τα ποσά που δικαιούνται βάσει του πίνακα κατάταξης, ώστε να μπει ένα τέλος στη μακροχρόνια αγωνία τόσο των ίδιων όσο  και των οικογενειών τους; 

Scroll to Top