Οι ασάφειες των αποφάσεων και των εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας οδηγούν τους εργαζόμενους σε αδιέξοδο

Προσφάτως το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσε  διευκρινίσεις επί της υπ αριθμ 23102/477/12-6-2020 (Β΄ 2268) Κοινής  Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά  εργαζομένων-Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των  επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά». 

Ωστόσο οι ασάφειες που προκύπτουν και τα προβλήματα που δημιουργεί η,  όχι και τόσο διευκρινιστική, εγκύκλιος, αφήνουν μετέωρους τους εργαζόμενους,  οι οποίοι μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω πανδημίας, (εργασιακή  ανασφάλεια, παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων, οικονομική δυσπραγία)  καλούνται να διαχειριστούν και τον εμπαιγμό του Υπουργείου Εργασίας. 

Συγκεκριμένα, πρόβλημα παρατηρείται στην περίπτωση της οριστικής  ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου  των εργαζομένων. Στα ξενοδοχεία, η οριστική ανάκληση, θα γίνει με βάση το  ποσοστό πληρότητας της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής: i) με τη συμπλήρωση  20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3  των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων, ii) με τη συμπλήρωση  50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των  συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων, iii) με τη συμπλήρωση 80%  της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων  εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων. 

Ωστόσο εργοδότες και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, εποχικής  λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020  και θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων κατά τα ανωτέρω,  δύναται να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων  εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, ανάλογα με τη  λειτουργική τους πληρότητα. Η συγκεκριμένη «διευκρίνιση» του Υπουργείου,  μόνο σαφής δεν είναι και δεν παρέχει καμία προστασία και σιγουριά στους  εργαζόμενους για το πότε ακριβώς θα επιστρέψουν στην εργασία τους.  

Εν συνεχεία, προβληματισμοί δημιουργούνται στην περίπτωση της  προσωρινής ανάκλησης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, κάτι το οποίο δύναται να γίνει για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών  και ανελαστικών αναγκών. Η ηγεσία όμως του Υπουργείου Εργασίας δεν μας  εξηγεί πως ακριβώς θα προστατεύονται οι εργαζόμενοι απέναντι σε  καταχρηστικές πρακτικές των εργοδοτών. 

Το χάος φυσικά που δημιουργεί η εγκύκλιος δεν σταματά εδώ, αφού δεν έχει  ληφθεί καμία μέριμνα για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που φέτος θα  προσληφθούν σε νέο εργοδότη, με αποτέλεσμα να γεννώνται ερωτήματα, που  έχουν να κάνουν με το ποιος έχει την υποχρέωση να κάνει την  επαναπρόσληψη, η πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία επαναπρόσληψης και  αναστολής σύμβασης από τους ξενοδόχους. 

Ακόμα χειρότερα είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα για τους εποχικά  εργαζόμενους σε δωδεκάμηνης λειτουργίας ξενοδοχεία που καλύπτονται για  την επαναπρόσληψή τους από τους εργοδότες, καθώς, δεν αναφέρεται στην  ΚΥΑ το άρθρο 18, παρ. 6 του Νόμου 1545/85, όπου εντάσσει αυτή την  κατηγορία εργαζομένων στους εποχικά εργαζόμενους και τους κατατάσσει στον  Ν.1346/83 που ορίζει την επαναπρόσληψη των εποχικά εργαζομένων. 

Προβλέψεις δεν υπάρχουν ούτε για τους εργαζομένους των καταστημάτων που  εδρεύουν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, εργαζόμενους σε τουριστικά γραφεία  η για τους εποχικά εργαζόμενους στον επισιτισμό, που αφήνονται και αυτοί  αφήνονται στην τύχη τους.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να μεριμνήσει για εργαζόμενους που δεν δουλεύουν  όλο το χρόνο σε μη εποχικές επιχειρήσεις και αν ναι με ποιον  τρόπο; Προτίθεται να υιοθετήσει τις σχετικές προτάσεις του  ΣΥΡΙΖΑ;  

2. Προτίθεται να μεριμνήσει για τους εργαζόμενους καταστημάτων  που εδρεύουν εντός ξενοδοχείων και αν ναι με ποιον τρόπο;  Προτίθεται να υιοθετήσει τις σχετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ;  

3. Προτίθεται να μεριμνήσει για εργαζόμενους σε τουριστικά γραφεία  και αν ναι με ποιον τρόπο; Προτίθεται να υιοθετήσει τις σχετικές  προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ;  

4. Προτίθεται να μεριμνήσει για τους εποχικά εργαζόμενους στον  επισιτισμό και αν ναι με ποιον τρόπο; Προτίθεται να υιοθετήσει τις  σχετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ;  

5. Πώς θα αμείβονται και με ποιόν τρόπο θα προστατεύονται οι  εργαζόμενοι ξενοδοχείων, που λόγω χαμηλών κρατήσεων, θα  ανοίγουν συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα; Προτίθεται να  υιοθετήσει τις σχετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ;  

6. Πώς θα προστατευτεί το προσωπικό που ενώ ξεκίνησε να δουλεύει  εν τούτοις η επιχείρηση στην οποία εργάζεται λόγω χαμηλής ή  ανύπαρκτης ζήτησης αποφασίζει να κλείσει; Τι ισχύει στις  περιπτώσεις των εργαζομένων που προέρχονται ήδη από αναστολή σύμβασης και βάσει νόμου δεν μπορούν να ξαναμπούν  σε αναστολή; Με ποιον τρόπο θα ελέγχει το ΣΕΠΕ τα παραπάνω;  

7. Πώς προστατεύεται το προσωπικό καταστημάτων εστίασης που  έκλεισαν λόγω παραβάσεων υγειονομικών πρωτοκόλλων; 

8. Πώς θα διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων  τουριστικών λεωφορείων και με ποιόν τρόπο θα προστατευτούν  από φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, στην περίπτωση που η  εργοδοσία επικαλούμενη τις έκτακτες ανάγκες ανακαλεί  προσωρινά την αναστολή, εδραιώνοντας μια νέας μορφής  εργασιακή ζούγκλα στην επιχείρηση, με ελαστικές μορφές  απασχόλησης; 

9. Θα προχωρήσει σε επιπλέον διευκρινίσεις για την οριστική  ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του  συνόλου των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις τουριστικών  λεωφορείων, καθώς η φράση “ανάλογα με τη λειτουργική τους  πληρότητα”, μόνο σαφής δεν είναι και δεν παρέχει καμία  προστασία και σιγουριά στους εργαζόμενους για το πότε ακριβώς  θα επιστρέψουν στην εργασία τους; 

10.Με ποιον τρόπο προτίθεστε να προστατέψετε τους εργαζόμενους,  που προσλαμβάνονται μέσω τρίτης εταιρείας, αλλά παρέχουν  αποκλειστική εργασία σε τουριστικές επιχειρήσεις;  

Scroll to Top