Η έναρξη του σχολικού έτους με σοβαρά κενά εκπαιδευτικών, η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα αλλά και τα ανεπαρκή μέτρα για την προστασία από τον covid 19 θέτουν σε κίνδυνο τόσο την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων όσο και την υγεία των μελών της σχολικής κοινότητας.

Μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη λειτουργία των σχολείων στις 7  Σεπτεμβρίου, για το σχολικό έτος 2020-21, σειρά προβληματισμών ανακύπτουν,  καθώς η κυβέρνηση εμφανίζεται για μια ακόμα φορά απροετοίμαστη, μελετώντας  ακόμα πιθανά σενάρια για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. 

Η απουσία σαφούς σχεδίου σε συνδυασμό με τα κενά στην εκπαίδευση και την  αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων που προσβλήθηκαν από τον covid 19 στη χώρα  μας, κάθε άλλο παρά καθησυχάζει τη σχολική κοινότητα και τους γονείς των μαθητών. 

Ήδη η σχολική χρονιά εκκινεί με την ψηφισμένη αύξηση των μαθητών ανά  τμήμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημιουργώντας τμήματα μαθητών με αριθμό  πολύ πάνω από τους 15 που έθεσαν αρχικά οι πολλοί επιστήμονες ως όριο ασφαλείας  για την λειτουργία με φυσική παρουσία μαθητών ανά αίθουσα.  

Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και τα κενά, τα οποία  ανακοίνωσαν οι περιφέρειες εκπαίδευσης, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, τη στιγμή που η ανάγκη πρόσληψης περισσότερων εκπαιδευτικών και  δημιουργίας μικρών σε αριθμών τμημάτων κρίνεται απαραίτητη. 

Παρόλα αυτά αποφασίστηκε η κανονική λειτουργία του σχολείου, με τα  τμήματα αυξημένα φέτος ως προς τον αριθμό των μαθητών σε σχέση με πέρυσι και  με πάρα πολλά κενά. 

Ενδεικτικά στο Ν. Ηρακλείου αναφέρονται πάνω από 1.100 κενά στην  πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και ειδικότητες και 370 αναπληρωτές γενικής παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδίως σε φιλολόγους,  μαθηματικούς, βιολόγους, χημικούς και άλλες ειδικότητες.  

Τέλος, είναι γνωστό ότι το μέγεθος των αιθουσών στις σχολικές μονάδες δεν  επιτρέπει την ταυτόχρονη παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων, σύμφωνα και με  τα όσα μέχρι σήμερα εφαρμόσαμε καθ υπόδειξη των ειδικών σε όλους τους  κοινωνικούς χώρους. 

Σε ότι αφορά τα μέτρα προστασίας από τον ιό, οι επιστήμονες έχουν  προσανατολιστεί στην υποχρεωτική χρήση μάσκας για τους μαθητές για τον  περιορισμό της διασποράς του ιού στη σχολική κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι στην  περίπτωση που τα απαραίτητα μέσα προστασίας δεν παρέχονται από την πολιτεία, ο  οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται αυτόματα με την αγορά μασκών και  αντισηπτικών για τους μαθητές. 

Για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολικού τμήματος, στην περίπτωση  εμφάνισης κρούσματος σε σχολική αίθουσα, στο οποίο προσανατολίζεται η  κυβέρνηση, αυτόματα απαιτείται πρόβλεψη για την παροχή ειδικής άδειας στο γονέα  για το διάστημα αυτό. 

Επειδή, κανονική λειτουργία των σχολείων δε μπορεί να υπάρξει με κενά στην  εκπαίδευση, 

Επειδή, ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι υπερβολικά μεγάλος, κάτι το  οποίο αυξάνει τις πιθανότητες διασποράς του ιού 

Επειδή, τα μέσα προστασίας εκπαιδευτικών και μαθητών θα πρέπει να είναι  τα ενδεδειγμένα για την προστασία της υγείας τους και αυτό έχει κόστος,

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, ώστε τα κενά στην εκπαίδευση  να καλυφθούν εγκαίρως, για να εκκινήσει ομαλά η λειτουργία των σχολικών  μονάδων; 

2) Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να προχωρήσει σε αύξηση των  προσλήψεων εκπαιδευτικών και μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα,  λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ανά τετραγωνικά που ακολουθείται ως γενικός  κανόνας και στους υπόλοιπους κοινωνικούς χώρους;  

3) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να παρέχονται δωρεάν σε  όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας τα απαραίτητα μέσα προστασίας από  τον ιό. 

4) Υπάρχει πρόβλεψη και συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης για το τι θα ισχύσει τη φετινή σχολική χρονιά για την  παροχή ειδικής άδειας σε γονείς μαθητών από την εργασία τους, στις  περιπτώσεις απαραίτητης προσωρινής αναστολής λειτουργίας σχολικών  τμημάτων;

Scroll to Top