Έκθετη η εκπαιδευτική κοινότητα της Βοιωτίας απέναντι στην πανδημία, με πολυπληθή τμήματα και ελλιπές προσωπικό καθαριότητας

Παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρωθεί ένας ολόκληρος μήνας από την έναρξη της  νέας σχολικής χρονιάς, τα σημαντικά προβλήματα που παρατηρούνται στις  εκπαιδευτικές δομές της Βοιωτίας εξακολουθούν να ταλανίζουν εκπαιδευτικούς,  μαθητές και γονείς. Οι δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την υποστελέχωση και  την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης παροξύνονται από τις έκτακτες συνθήκες  που δημιούργησε η υγειονομική κρίση. Η ανάγκη για προσεκτική τήρηση των  υγειονομικών πρωτοκόλλων, εν όψει του δεύτερου πανδημικού κύματος, απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαίρως είχε καταθέσει, μέσα στον Αύγουστο, λεπτομερή πρόταση δέκα  σημείων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, η οποία περιλαμβάνει τα δίκαια  αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και καλύπτει κάθε πτυχή του ζητήματος. Τα  σημεία αυτά αντιστοιχούν στις τρεις βασικές διαστάσεις του προβλήματος. Η πρώτη  αφορά στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω διορισμού μόνιμου  προσωπικού και την πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών. Η δεύτερη στην τήρηση  αποστάσεων ασφαλείας, με τάξεις 10-12 μαθητών, όπου απαιτείται, με προσθήκη ή  αναδιαμόρφωση αιθουσών, καθώς και στην, χωρίς αποκλεισμούς, εξ αποστάσεως  εκπαίδευση, όπου είναι επιβεβλημένο από τις επιδημιολογικές συνθήκες. Η τρίτη  αφορά την υγειονομική θωράκιση, με τεστ για εκπαιδευτικούς και μαθητές, δωρεάν  μάσκες και αντισηπτικά, σχολαστική καθαριότητα με πρόσληψη του αναγκαίου  προσωπικού, αλλά και δημιουργία συντονιστικού οργάνου Παιδείας-Υγείας ανά Δήμο,  σε επικοινωνία με ΕΟΔΥ και Πολιτική Προστασία, για αξιόπιστη παρακολούθηση των  εξελίξεων και έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών. 

Η Κυβέρνηση επέλεξε να μην ακολουθήσει αυτή την ολιστική προσέγγιση. Το  συνακόλουθο έλλειμμα είναι εμφανές στην περίπτωση της Βοιωτίας και, ασφαλώς, ενδεικτικό για την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της χώρας. Εκτός από τα κενά  στις θέσεις εκπαιδευτικών που η Κυβέρνηση προσπαθεί κατόπιν μεγάλης καθυστέρησης να καλύψει με ανεπαρκείς προσλήψεις αναπληρωτών, τα σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται τώρα αφενός στους αριθμούς των μαθητών ανά τμήμα και  αφετέρου στο ανεπαρκές προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων.  

Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, οι αριθμοί των μαθητών ανά τμήμα στη Βοιωτία είναι  σε πολλές σχολικές μονάδες σημαντικά μεγαλύτεροι από το όριο που θα εξασφάλιζε  την επαρκή προστασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση καταγράφονται 8 τμήματα των 23 μαθητών, 10 τμήματα των 24 μαθητών  και 7 τμήματα των 25 μαθητών. Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καταγράφονται 32  τμήματα των 24 μαθητών, 16 τμήματα των 25 μαθητών, 15 τμήματα των 26 μαθητών,  11 τμήματα των 27-29 μαθητών. Ειδικά στο 1ο ΕΠΑΛ Οινόης–Σχηματαρίου, οι αριθμοί  αποτυπώνουν μια τραγική κατάσταση, με 39-40 μαθητές σε κάποια τμήματα!  

Αναφορικά με το δεύτερο ζήτημα, οι αριθμοί του προσωπικού καθαριότητας  εμφανίζονται επίσης ανεπαρκείς. Στον Δήμο Λεβαδέων προσελήφθησαν 18 πλήρους  απασχόλησης και 17 μερικής απασχόλησης, στον Δήμο Θηβαίων προσελήφθησαν 18  πλήρους απασχόλησης και 20 μερικής απασχόλησης, στον Δήμο Τανάγρας  προσελήφθησαν 6 πλήρους απασχόλησης, 16 μερικής απασχόλησης και 28  τετράμηνης σύμβασης, στον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων προσελήφθησαν 4 πλήρους  απασχόλησης και 5 μερικής απασχόλησης, στον Δήμο Ορχομενού προσελήφθησαν  20 πλήρους απασχόλησης και 21 μερικής απασχόλησης και, τέλος, στον Δήμο  Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας προσελήφθησαν 4 πλήρους απασχόλησης και 9  μερικής.  

Σύμφωνα με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων της Βοιωτίας, οι αριθμοί αυτοί υπολείπονται κατά πολύ των ενδεδειγμένων. Καταρχάς, οι  προσλήψεις του προσωπικού καθαριότητας έγιναν φέτος με μεγάλη καθυστέρηση.  Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσε εγκαίρως η καθαριότητα των σχολικών  μονάδων, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, φέτος τα σχολεία άνοιξαν τον  Σεπτέμβριο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. 

Ωστόσο, το μείζον πρόβλημα είναι ότι δεν επαρκεί ο συνολικός αριθμός του  προσωπικού για να τηρηθεί το πρωτόκολλο καθαριότητας. Οι πλήρους απασχόλησης  καθαριστές και καθαρίστριες εργάζονται 6,5 ώρες και οι μερικής απασχόλησης 3 ώρες.  Τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία έχουν προσωπικό πλήρους απασχόλησης με σύμβαση 09:30 – 16:00. Η λειτουργία του Ολοήμερου τερματίζεται στις 16:00, με  αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό.  Τα περισσότερα Νηπιαγωγεία έχουν προσωπικό καθαριότητας μερικής απασχόλησης  και αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Απολύτως δικαιολογημένα, ένα από τα βασικά  αιτήματα των πρόσφατων μαθητικών καταλήψεων των σχολικών μονάδων της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας ήταν η πρόσληψη περισσότερων καθαριστών  και καθαριστριών. 

Επιπλέον, υπάρχει πρόβλημα επάρκειας των μέσων προστασίας. Εκτός από τις  μάσκες που δόθηκαν στις σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους, με τα  γνωστά προβλήματα ακαταλληλότητας, δεν έχουν δοθεί άλλες και σχεδόν όλοι οι  μαθητές χρησιμοποιούν τις δικές τους. Τούτο σημαίνει, ασφαλώς, ότι οι οικογένειες  των μαθητών επωμίστηκαν εν τέλει και αυτό το έξοδο. Επίσης, καταγράφεται έλλειψη  υλικών καθαριότητας και αντισηπτικών και δεν έχουν παρασχεθεί άλλα από αυτά που  δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ριζικά ούτε με το άρθρο 3  της τροπολογίας του ΥΠΕΣ που κατατέθηκε στις 7 Οκτωβρίου και σύμφωνα με το  οποίο δίνεται στους Δήμους η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για  την καθαριότητα των σχολείων, σε αριθμό έως 20% των εγκεκριμένων θέσεων  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριστριών, ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 και κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας. Η δαπάνη, σύμφωνα με το Υπουργείο, υπολογίζεται στο ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ και προκαλείται σε  βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων. Για ακόμη μία φορά η Κυβέρνηση  επιφορτίζει τους Δήμους με μία κρίσιμη αρμοδιότητα, χωρίς να τους παρέχει τους  απαραίτητους πόρους.  

Ως εκ τούτων:  

Επειδή ο αριθμός των μαθητών σε πολλά σχολικά τμήματα είναι υψηλός με  αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα τήρησης αποστάσεων και να αυξάνεται  δραματικά ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού. Επισημαίνεται δε ότι, ειδικά για την  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εάν η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε ψηφίσει  την αύξηση του αριθμού των μαθητών και μαθητριών από 22 σε 25, με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν.4692/2020 (Α΄ 111), τα αντίστοιχα τμήματα στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά θα έπρεπε να «σπάσουν». 

Επειδή η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά να προσληφθεί ο αναγκαίος αριθμός  καθαριστών και καθαριστριών σε κάθε Δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η  τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου και, με επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, να μετατραπούν οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε  πλήρους απασχόλησης. Το άρθρο 3 της τροπολογίας της 7ης Οκτωβρίου δεν λύνει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα το πρόβλημα, αφού επιβαρύνει τους Δήμους με ένα  σημαντικό έξοδο, χωρίς να τους προσφέρει αντίστοιχη στήριξη.  

Επειδή η ΕΛΜΕ Βοιωτίας, απαντώντας στο κάλεσμα του Γενικού Συμβουλίου της  ΑΔΕΔΥ, ανακοίνωσε στις 8 Οκτωβρίου1τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική  πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, με αιτήματα που  αφορούν μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη οργανικών και  λειτουργικών κενών, τη δημιουργία τμημάτων 15 μαθητών, καθώς και την πρόσληψη  επαρκούς μόνιμου προσωπικού καθαριότητας.  

Επειδή, τέλος, η κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές μονάδες της Βοιωτίας είναι  απολύτως χαρακτηριστική για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

(α) Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το  πρόβλημα του συνωστισμού των μαθητών σε πολυπληθή τμήματα και της  συνακόλουθης αδυναμίας τήρησης αποστάσεων ασφαλείας;  

(β) Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό  καθαριότητας των σχολικών μονάδων και μάλιστα με εργαζόμενους πλήρους  απασχόλησης;  

(γ) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να μην  επιβαρυνθούν περαιτέρω οι προϋπολογισμοί των Δήμων με το έξοδο σύναψης  συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολείων; 

Scroll to Top