Αναγκαία η στήριξη του κλάδου της μελισσοκομίας

Η μελισσοκομία ως βασικός κλάδος της αγροτικής παραγωγής, αφενός με άμεσο  παραγωγικό αποτέλεσμα την παραγωγή του μελιού και των προϊόντων του και  αφετέρου με έμμεσο την επικονίαση των γεωργικών φυτών από τη μέλισσα, χρήζει  ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνας από την πολιτεία. Είναι σαφές πως οι μέλισσες  είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης των καλλιεργειών και προστατεύουν το  οικοσύστημα.  

Η υγειονομική κρίση επέφερε στον κλάδο της μελισσοκομίας αρνητικές οικονομικές  συνέπειες με αποτέλεσμα οι μελισσοκόμοι να αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα  βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους. Η στήριξη της πολιτείας για την αντιμετώπιση  των οικονομικών δυσχερειών, λόγω της σημαντικότητας του κλάδου, είναι εκ των ων  ουκ άνευ. 

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από τους μελισσοκομικούς συλλόγους ως μια από τις  δυσκολότερες χρονιές της τελευταίας εικοσαετίας. Η μέση παραγωγή ανά κυψέλη δε  φαίνεται να ξεπερνάει τα 10 κιλά ανά κυψέλη. Σε αυτό συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό η  απαγόρευση των μετακινήσεωνπου αποτελούν βασική προϋπόθεση ανάπτυξης της  νομαδικής μελισσοκομίας.Υπολογίζεται πως υπάρχει πτώση της παραγωγής στο  50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καθώς άντεξε μόνο η παραγωγή μελιού  από πεύκο, σε αντίθεση με το ανθόμελο ή το μέλι από έλατο και θυμάρι που  παρουσίασαν δραματική πτώση.  

Επιπρόσθετα,εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, μειώθηκε η ζήτησημελιού και άλλων  προϊόντων μέλισσας ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων στις λαϊκές αγορές,  στην εστίαση καθώς και λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης. Αυτό, σε  συνδυασμό με τη διακίνηση φθηνών και αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενων  προϊόντων, οδήγησε σε απώλεια εισοδήματος για τους Έλληνες μελισσοκόμους. 

Επειδή η μελισσοκομία αποτελεί των ακρογωνιαίο λίθο της αγροτικής παραγωγής, 

Επειδή οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης έχουν πλήξει και τις μελισσοκομικές  επιχειρήσεις, 

Επειδή οι μελισσοκόμοι αντιμετωπίζουν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας από την  μείωση της παραγωγής και τη μείωση της ζήτησης, 

Ερωτάται ο κος. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να λάβει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη του κλάδου και πότε;  Έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την  οικονομική στήριξη των μελισσοκόμων;  

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ενισχύσει τη  ρευστότητα των μελισσοκομικών επιχειρήσεων;  

3. Προτίθεται να ζητήσει την ένταξη του κλάδου της μελισσοκομίας στους  πληττόμενους ΚΑΔ από τον covid19;

Scroll to Top