Αδύνατη η χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού, ευπαθών ομάδων και εργαζόμενων γονέων, που προβλέπονται στα πλαίσια του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του ν. 4722 (ΦΕΚ 177 Α΄/15-09-2020) προβλέπεται ότι με το  άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε  με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 ισχύουν τα εξής: 

«Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας της παρ.1 και οι οποίοι  λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, δεν δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε τέταρτη  ημέρα απουσίας, στο σύνολο της εν λόγω άδειας, χρεώνεται με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε  άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων  χορήγησης των αδειών αυτών». 

Επιπρόσθετα και δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας, μετά την πλήρη αναστολή λειτουργίας  των σχολικών μονάδων και στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του convid-19 εκδόθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/ΟΙΚ.21190 11/3/2020 με την οποία υπενθυμίζεται ότι «είναι σε ισχύ  οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε  με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίες  προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας  ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του  ίδιου άρθρου». 

Στην ίδια εγκύκλιο υπάρχει η εκτίμηση του Υπουργείου ότι « στις περιπτώσεις αυτές και υπό τις  συνθήκες της πανδημίας, οι οποίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη πλέον την χορήγηση αδειών  λόγω εξάντλησης αυτών, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν, εφόσον το επιθυμεί ο υπάλληλος  γονέας, στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει  των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας…». 

Επειδή είναι αδύνατη πλέον η χορήγηση αδειών καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο δίμηνο του  έτους και οι άδειες έχουν πλέον εξαντληθεί. 

Επειδή βιώνουμε συνθήκες μεγάλης έξαρσης της πανδημίας, με περίοδο εφαρμογής lockdown και με απροσδιόριστη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων.

Επειδή η χρήση των διατάξεων αυτών αφορά υγειονομικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και  γονείς ανήλικων παιδιών. 

Επειδή ουσιαστικά το Υπουργείο τιμωρεί τους εν λόγω εργαζόμενους για την ευπάθειά τους και  τους εν λόγω εργαζόμενους-γονείς για την ανάγκη επίβλεψης των ανήλικων παιδιών τους. 

Ερωτάται ο κος. Υπουργός:  

1. Θα αποσύρει τις σχετικές διατάξεις που προσλαμβάνονται ως τιμωρητικές;

2. Τι μέτρα θα λάβει για την επ’ αόριστο χρήση της άδειας ευπαθών ομάδων των  δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. για όσο χρονικό  διάστημα διαρκεί η πανδημία; 

3. Ποια επιπλέον μέτρα θα λάβει ώστε να στηρίξει τις οικογένειες των δημοσίων  υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. για το διάστημα που θα παραμείνουν  κλειστά τα σχολεία; 

Scroll to Top