Αβάσιμες, ανεπαρκείς και μη πειστικές απαντήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων (tests) για τον COVID-19

Σύμφωνα, με τις εκθέσεις όλων των διεθνών επιστημονικών  οργανισμών του χώρου και όχι μόνον ο βέλτιστος τρόπος για τη διαχείριση  της πανδημικής κρίσης είναι η διενέργεια μαζικών διαγνωστικών ελέγχων  (tests) τόσο στις κρίσιμης σημασίας μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας,  όσο και στην κοινότητα. Ενδεικτικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,  αναφέρει από το Μάρτιο του τρέχοντος στέλνει ένα και μόνο μήνυμα προς τις  Κυβερνήσεις: «Τεστ, τεστ, τεστ». 

Στις 26 Οκτωβρίου, υπεβλήθη κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. πρωτ.  1017/26-10-2020) προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και  προς τον Υπουργό Υγείας, αναφορικά με την πορεία διενέργειας των  διαγνωστικών ελέγχων ανά την επικράτεια για την ανίχνευση του κορονοϊού.  Όσον αφορά το σκέλος της αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Επενδύσεων, ζητήθηκαν απαντήσεις για την υπο-αξιοποίηση των  ερευνητικών κέντρων στο πλαίσιο των διαγνωστικών ελέγχων. 

Μεταξύ άλλων τέθηκαν τα ερωτήματα: (α) ποιος είναι ο  εξυπηρετούμενος αριθμός δειγμάτων καθημερινά από τα ερευνητικά κέντρα  και ποια είναι τα περιθώρια ανάληψης εκ μέρους τους επιπλέον ελέγχων; Και  (β) ποιες είναι οι δυνατότητες των ερευνητικών κέντρων και πώς αυτές αξιοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο; Εντός της απάντησης του  ερωτώμενου Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (αρ. πρωτ.: 121933 – 17-11-2020), με  έκπληξη διαπιστώνεται μια καταφανής αντίφαση. 

Από τη μία, υπογραμμίζεται ότι, η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης,  με απόφαση του Πρωθυπουργού προχώρησε στην εμβληματική δράση με  τίτλο: «Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω  εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης του ιού και αντισωμάτων, αλληλούχησης  ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών», χρηματοδότησης ύψους 2.475.000€ για ερευνητικές πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση  της πανδημίας και μάλιστα, με συμμετέχοντες κορυφαίους ερευνητικούς  φορείς της χώρας (ενδεικτικά: Ιατρική ΕΚΠΑ, Ινστιτούτο Παστέρ,  «Δημόκριτος», ΕΚΕΤΑ κ.α.). Από την άλλη, ωστόσο, ομολογείται ότι όντως  αυτοί οι φορείς υπο-αξιοποιούνται, καθώς «έχουν τη δυνατότητα ελέγχου  6.000 δειγμάτων ημερησίως (ΕΚΠΑ: 1000 | ΙΙΒΕΑΑ: 2.500 | ΙΝ.Ε.Β. του  ΕΚΕΤΑ: 2.500) με προοπτική αύξησης στις 8.000 δείγματα ημερησίως,  εφόσον προκύψει ανάγκη» αλλά «το σύνολο εξετάσεων που έχουν  πραγματοποιηθεί από 28/08/2020 – 02/11/2020 είναι 86.224 (μέσος  ημερήσιος αριθμός: 1.306)». 

Επειδή, στη μάχη κατά της πανδημίας οι ερευνητικοί φορείς πρέπει να  αξιοποιούνται. 

Επειδή, οι ανάγκες της χώρας σε tests δεν εξυπηρετούνται, και οι  αριθμοί των εκτελουμένων tests δεν επαρκούν και διαφοροποιούνται  σημαντικά κάθε μέρα. 

Επειδή, ο εν λόγω δύσκολος αγώνας οφείλεται να δίνεται χωρίς  επικοινωνιακούς τακτικισμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Γιατί οι ανωτέρω ερευνητικοί φορείς, ενώ εντός της ως άνω  εκτιθέμενης απάντησης δηλώνεται ότι έχουν διαγνωστικές  δυνατότητες διενέργειας 8.000 tests ημερησίως, αυτοί υπο αξιοποιούνται διενεργώντας, όπως και αναφέρετε, κατά μέσο όρο,  μόλις 1.306 tests ημερησίως; 

2. Γιατί οι ανωτέρω ερευνητικοί φορείς υπο- αξιοποιούνται όταν και  ενώ η ανάγκη της χώρας για περισσότερα tests είναι καταφανής και  ο αριθμός των εκτελούμενων tests διαφοροποιείται σημαντικά κάθε μέρα με αποτέλεσμα τη λανθασμένη αποτύπωση των νέων  κρουσμάτων;  

3. Ποια είναι τα εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργείου, κριτήρια  πρόταξης των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων του χώρου της  υγείας έναντι δημοσίων φορέων εγνωσμένης αξίας, παρά το γεγονός  ότι οι ερευνητικοί φορείς διενεργούν διαγνωστικούς ελέγχους με  μεγάλη ταχύτητα εξαγωγής αποτελεσμάτων, με υψηλή ποιότητα σε  ότι αφορά την εξέταση των δειγμάτων και με σημαντικά χαμηλότερο  κόστος; 

Scroll to Top