Στρατόπεδα και πανδημία: ειδικά μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της διασποράς του SARS-CoV-2 σε στρατευμένους και μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύμφωνα με πρόσφατη καταγγελία του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων “Σπάρτακος” η ο ποία επιβεβαιώνεται από σχετικά ρεπορτάζ (π.χ. ΕΦ.ΣΥΝ.: “Τρίπολη: 29 νεοσύλλεκτοι θε τικοί στον covid-19” ΣΚΑΪ :“Συναγερμός στην Τρίπολη: Πάνω από 50 κρούσματα σε σμη νίτες” 3-12-20) εντοπίστηκε πλήθος κρουσμάτων στο στρατόπεδο της Πολεμικής Αεροπο ρίας στην Τρίπολη. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάλι με δημοσιεύματα, μετά τον εντοπισμό θετικών κρουσμάτων σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και του Στρατού Ξηράς, η πανδημία αρχίζει να εξαπλώνεται και στο Πολεμικό Ναυτικό, αφού μέλη πληρώματος ελληνικής φρεγάτας σε ναύσταθμο στην Κρήτη διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. (βλ. TVXS: “Συναγερμός στο Πολεμικό Ναυτικό: Θετικά κρούσματα κορονοϊού σε φρεγάτα”, 3- 12-20). 

Ως προς τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων υπάρχει διχογνωμία, εφόσον το Γενικό Επι τελείο Αεροπορίας δηλώνει 25 κρούσματα σε 824 νεοσύλλεκτους, ενώ οι ίδιοι οι στρατευ μένοι καταγγέλλουν ότι πρόκειται για τον διπλάσιο αριθμό. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δύο νεοσύλλεκτοι έχουν ήδη διακομισθεί σε νοσοκομεία της Τρίπολη και της Αθήνας. 

Έχουμε τονίσει και κατά το παρελθόν ότι οι διαβιούντες σε κλειστές δομές, στις οποίες συγκαταλέγονται τα στρατόπεδα, θεωρούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “ευά λωτοι πληθυσμοί” (βλ. “Actions for consideration in the care and protection of vulnerable population groups from COVID-19”, 19/05/2020) και επομένως χρήζουν ειδικών παρεμβά σεων για την αποτελεσματική πρόληψη της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, για τη συ στηματική επιδημιολογική επιτήρηση των δομών ειδικής ευαλωτότητας αλλά και για την αξιόπιστη φροντίδα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 

Υπάρχουν, τέλος, εύλογα ερωτήματα για τον αν έχουν εκπονηθεί ειδικά υγειονομικά πρω τόκολλα από τον ΕΟΔΥ για τα στρατόπεδα και για το αν οι σχετικές συστάσεις της Επιτρο πής Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία, υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τα συναρ μόδια Υπουργεία ( Υγείας και Εθνικής Άμυνας).

Επειδή, οι οδηγίες των Διεθνών Οργανισμών προτείνουν τη λήψη ειδικών μέτρων προ στασίας της υγείας των ευάλωτων πληθυσμών, μεταξύ των οποίων και όσων διαβιούν σε συνθήκες συγχρωτισμού σε στρατόπεδα, είτε είναι στρατευμένοι είτε μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Επειδή, η λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια στον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης 

Επειδή, το αίτημα για διαφάνεια και δημοσιότητα των εισηγήσεων της Επιτροπής Εμπει ρογνωμόνων για την πανδημία είναι πάγιο και διαρκές 

Επειδή, η προστασία της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας, ειδικά σε καιρό πανδημίας και πρωτόγνωρης απει λής για τη Δημόσια Υγεία 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση κρουσμάτων covid-19 σε στρατιωτικές μονάδες της Επικράτειας; 

2. Αν υπάρχουν και, κυρίως, αν τηρούνται ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση τις οδηγίες των ειδικών. 

3. Αν έχει διασφαλιστεί σε κάθε στρατόπεδο η διαθεσιμότητα διαγνωστικών τεστ, τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, καθώς και η επαρκής υγειονομική φροντίδα και απομόνωση όσων κρουσμά των covid-19 δεν χρειάζονται παραπομπή σε νοσοκομείο.

Scroll to Top