Χιλιάδες αιτήσεις για απονομή εξόδων κηδείας παραμένουν απλήρωτες από τον ΕΦΚΑ

Στις 17 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεκίνησε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής  αιτήσεων για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, όσων απεβίωσαν μετά την 1ηΙουλίου  του τρέχοντος έτους.  

Ωστόσο για όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν προς τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πριν την  παραπάνω ημερομηνία, παραμένει η διαδικασία χειρόγραφη και μάλιστα πληροφορίες  αναφέρουν ότι οι εκκρεμότητες είναι χιλιάδες ανά την Ελλάδα.  

Στο πρόβλημα αυτό, έρχεται να προστεθεί μία απόφαση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ,  σύμφωνα με την οποία, όλα τα συγχωνευμένα στον ΕΦΚΑ πρώην ταμεία, έπρεπε να  αποστείλουν τις εκκρεμότητές τους, προς διεκπεραίωση στα κατά τόπους  υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ.  

Μέχρι σήμερα απλήρωτοι παραμένουν δικαιούχοι των εξόδων κηδείας, που έχουν  υποβάλει αίτηση προς τον ΕΦΚΑ, εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Σε πολλές περιπτώσεις  η μη απόδοσή τους, στους δικαιούχους, προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα, όπως  απονομή προνοιακών επιδομάτων, καθώς προϋποθέτει την καταβολή των εξόδων  κηδείας. 

Επειδή τα έξοδα κηδείας αποτελούν σημαντική ενίσχυση των δικαιούχων που  έχουν ήδη προπληρώσει τα έξοδα κηδείας στα γραφεία τελετών. 

Επειδή, η εκκίνηση λειτουργίας μιας ψηφιακής πλατφόρμας από μία ημερομηνία  και μετά, δεν μπορεί να επισκιάζει τις χιλιάδες εκκρεμότητες των εξόδων κηδείας 

Ερωτάται ο Αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Πόσες αιτήσεις εξόδων κηδείας οι οποίες υποβλήθηκαν πριν την 1ηΙουλίου  2020, εκκρεμούν να πληρωθούν; 

2. Πότε αναμένεται η αποπληρωμή όλων των εκκρεμών αιτήσεων που  υποβλήθηκαν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία;

Scroll to Top