Προβληματικές πρακτικές αντιμετώπισης της πανδημίας covid 19 στη Χίο που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων

Η πανδημία του covid-19 δεν δείχνει, μέχρι σήμερα, σοβαρά σημεία  υποχώρησης, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση. Η σοβαρή  καθυστέρηση του Υπουργείου Υγείας στη λήψη έγκαιρων και  αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της  πανδημίας, η έμπρακτη άρνησή του στην ουσιαστική ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. με  μόνιμο προσωπικό και η διστακτικότητά του στην αποτελεσματική επίταξη  μονάδων του ιδιωτικού τομέα συνέτειναν στην σοβαρή επιδείνωση της  κατάστασης.  

Σοβαρές παραλείψεις παρατηρούμε και στην τρέχουσα διαχείριση της  πανδημίας στη Χίο: Στις 30 Νοεμβρίου ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης  Βορείου Αιγαίου κ. Παντελής Βρουλής (αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Υγείας)  ανακοίνωσε ότι δεν πραγματοποιούνται πλέον, εδώ και αρκετό καιρό,  ιχνηλατήσεις επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid-19 στη Χίο, με  αποτέλεσμα πολλά άτομα να κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ θα έπρεπε να είχαν  τεθεί σε καραντίνα. Η δήλωση αυτή θέτει ζητήματα σοβαρής αμέλειας του  Υπουργείου Υγείας σε βάρος των πολιτών, καθώς ένα βασικό εργαλείο  ανίχνευσης και περιστολής της νοσηρότητας του πληθυσμού έχει ακυρωθεί με  αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου.  

Παράλληλα, το τοπικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ είναι παντελώς υποστελεχωμένο και  ως εκ τούτου αδυνατεί να επιβλέψει στοιχειωδώς την επιδημιολογική  επιτήρηση της κοινότητας, αλλά και του πολυπληθούς ΚΥΤ της ΒΙΑΛ. Τα  ελάχιστα τεστ που πραγματοποιούνται γίνονται χωρίς σχεδιασμό και  συγκεκριμένη στόχευση και συνήθως ακολουθούν επικοινωνιακού τύπου  λογικές. Παρατηρείται, δηλαδή, το φαινόμενο να εμφανίζονται πρόσκαιρα  κάποια κλιμάκια του ΕΟΔΥ και να διενεργούν κάποιους περιορισμένους  ελέγχους όταν δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο αναδεικνύουν το ζήτημα της  μη διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων ή όταν διακινούνται φήμες για  διασπορά του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές.  

Επίσης, ο σχεδιασμός για την δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου στο  Νοσοκομείο της Χίου είναι απόλυτα λανθασμένος. Η συρροή πολιτών σε χώρους του Νοσοκομείου, έστω και αν αυτή γίνει προγραμματισμένα, εκθέτει  δυνητικά σε κίνδυνο μεταφοράς μικροβιολογικού φορτίου στο χώρο, ενώ θα  επιβαρύνει με πρόσθετες ευθύνες το προσωπικό το οποίο μόλις επαρκεί για  τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας του Νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, οι Κλινικές  και τα Τμήματα του Νοσοκομείου από πλευράς χωροταξικής είναι ιδιαίτερα  περιορισμένα, λόγω της ανακατασκευής της Παθολογικής Κλινικής, εργασίες  που προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.  

Παράλληλα, σε πολυδύναμα ιατρεία καθώς και αγροτικά ιατρεία, τα οποία  μάλιστα έχουν οριστεί από το Υπουργείο ως κέντρα αναφοράς για covid-19,  δεν έχουν γίνει συμβάσεις για προσωπικό καθαριότητας και οι ανάγκες αυτές  εξυπηρετούνται μερικώς από τον Δήμο Χίου.  

Τέλος, διαπιστώνεται πως στην όλη διαχείριση της πανδημίας στη Χίο επικρατεί πλήρης ασυνεννοησία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και  υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων στην διαχείριση του  ζητήματος.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Τί μέτρα προτίθεται να λάβει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ιχνηλάτηση  των επαφών των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη Χίο, όπως επιβάλλουν  τα υγειονομικά πρωτόκολλα; 

2. Υπάρχει σχέδιο μαζικών τεστ στον γενικό πληθυσμό, έτσι ώστε να  υπάρχει οργανωμένη καταγραφή και άρα πιστή εικόνα των  επιδημιολογικών δεδομένων της κοινότητας; 

3. Με ποιο τρόπο προτίθεται να εξασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης  λειτουργίας δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κ.Υ., Π. Ι.) για να  διαδραματίσουν τον καίριο ρόλο τους στην αντιμετώπισης της  πανδημίας; 

4. Θα εξεταστεί η χρήση άλλων χώρων εκτός Νοσοκομείου Χίου ως  εμβολιαστικών κέντρων, αξιοποιώντας προς τούτο τις δομές  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του νησιού (ΤΟ.Μ.Υ., Κ.Υ.); 

5. Προτίθεται να ορίσει τοπικό συντονιστή, έτσι ώστε να εκλείψει η  αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων φορέων για την  αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος;

Scroll to Top