Καταγγελίες συνταξιούχων για σοβαρές παρατυπίες στις επιστροφές των παρακρατηθέντων ποσών από τον ΕΦΚΑ, κατόπιν της Απόφασης υπ’ αριθ. 1439/2020 του ΣτΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου  της Επικρατείας θα πρέπει να επιστραφούν, σε συνταξιούχους που έχουν προσφύγει, παρακρατηθέντα ποσά σύνταξης. Όπως προκύπτει, όμως, από καταγγελίες  εκατοντάδων συνταξιούχων, αρκετές από τις οποίες έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στην καταβολή αυτών των  ποσών. 

Συγκεκριμένα, πολλοί από τους δικαιούχους συνταξιούχους έχουν λάβει πολύ  μικρότερα ποσά από τα προβλεπόμενα στην απόφαση ή και καθόλου, ενώ δεν  υπάρχει καμία λογική εξήγηση για τις αποκλίσεις αυτές, με βάση τα ενημερωτικά  σημειώματα που συνοδεύουν τις επιστροφές. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός  ότι συνταξιούχοι, με παρόμοια κριτήρια συνταξιοδότησης από τον ίδιο κλάδο, οι οποίοι  συνταξιοδοτήθηκαν το ίδιο διάστημα, λαμβάνουν τελείως διαφορετικά ποσά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που έχει  δημιουργηθεί πανελλαδικά αποτελεί η περίπτωση τριών συνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από την περιοχή της Λιβαδειάς, Π.Ε. Βοιωτίας, οι οποίοι έλαβαν στις  26 Οκτωβρίου επιστροφή σημαντικά υπολειπόμενη του ποσού που ο ΕΦΚΑ όφειλε να  τους καταβάλει ή και μηδενική. Συγκεκριμένα, ο πρώτος1έλαβε 616,19 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να λάβει 3020,71 ευρώ, ενώ ο δεύτερος2 και ο τρίτος3, οι οποίοι θα έπρεπε να  λάβουν επιστροφή 3038,53 ευρώ και 3.273,05 ευρώ αντίστοιχα, δεν έλαβαν καθόλου  επιστροφή, την ίδια στιγμή που έτερος συνάδελφός τους με παρόμοια κριτήρια έλαβε το σύνολο του ποσού4!  

Αποτέλεσμα αυτών των αδικαιολόγητων αποκλίσεων είναι να υποβάλουν και οι τρεις «Αίτηση Θεραπείας» (επισυνάπτονται στο παρόν), όπως άλλωστε η «Ένωση για την  Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους» (ΕΝΥΠΕΚ) έχει παροτρύνει  τους συνταξιούχους να πράττουν άμεσα σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεδομένου ότι η  μη υποβολή της ισοδυναμεί με αποδοχή του λάθους. Στο κείμενο της ένστασης ζητείται  η εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, καθώς και έκδοση νέου εκκαθαριστικού, το οποίο  θα είναι ενημερωμένο με τις διορθώσεις στη σύνταξη. 

Τέλος, ας σημειωθεί ότι ο τρόπος που η Κυβέρνηση ερμήνευσε την παραπάνω  απόφαση του ΣτΕ, κατά την μετέπειτα νομοθέτηση διατάξεων για περιορισμό των  αναδρομικών μόνο στην κύρια σύνταξη, έχει αναγκάσει τους συνταξιούχους σε  συνέχιση των δικαστικών αγώνων για τα δώρα και τις επικουρικές.  

Επειδή οι αιτούντες δικαιούχοι δεν έχουν λάβει καμία επίσημη απάντηση ή ενημέρωση μέχρι τώρα και το απαράδεκτο φαινόμενο της μη ορθής καταβολής του ποσού  παρατείνει την ταλαιπωρία τους και τους οδηγεί σε νέους δικαστικούς αγώνες.  

Επειδή η παραπάνω τακτική της Κυβέρνησης συνιστά προκλητικό εμπαιγμό για τους  συνταξιούχους.  

Επειδή οι παρατυπίες που έχουν επισημανθεί αντίκεινται στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αναλογικότητας (άρθρο 25), της ισότητας στα δημόσια βάρη  (άρθρο 4 και 5) και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 και 1). 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1) Με βάση ποια κριτήρια γίνεται ο υπολογισμός των ποσών της επιστροφής και πώς δικαιολογούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες αποκλίσεις στα  επιστρεφόμενα ποσά; 

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να εξαλειφθούν οι  εν λόγω αποκλίσεις που παρατηρούνται τόσο στην Π.Ε. Βοιωτίας, όσο και σε  ολόκληρη την χώρα, και να λάβουν άμεσα οι δικαιούχοι το σύνολο των  προβλεπόμενων ποσών; 

3) Ποια μέτρα θα λάβουν ώστε να εφαρμοσθεί πλήρως η απόφαση υπ’ αριθ. 1439/2020 της Ολομέλειας του ΣτΕ και να καταβληθούν στους δικαιούχους τα ποσά που αντιστοιχούν όχι μόνο στις κύριες συντάξεις, αλλά και στις  επικουρικές και στα δώρα;  

Scroll to Top